Besturen & Ondernemen

Onder het thema Besturen & Ondernemen vind je als clubbestuurder de informatie, die je nodig hebt om als bestuur optimaal te functioneren. Onder andere krachtig besturen, vrijwilligers en werknemers, financiën en accommodaties vallen daaronder. 

Nieuwe RIE voor sportorganisaties beschikbaar

Veel gymclubs vragen zich af of het de moeite waard is om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uit te voeren. Het antwoord is ja. In sommige gevallen is een RIE zelfs verplicht en in de meeste gevallen is het gewoon verstandig. Het is voor sportverenigingen makkelijker geworden zo’n RIE uit te voeren. De WOS (werkgevers in de sport) heeft samen met de vakbonden namelijk een nieuwe SportRIE speciaal voor de sportbranche samengesteld. Een RIE bestaat uit een vragenlijst en op basis van de risico’s die daaruit naar voren komen, wordt een plan van aanpak gemaakt. De nieuwe SportRIE is afgestemd op de risico’s bij sportverenigingen. Hierin zijn voor gymnastiek/turnen sportspecifieke vragen opgenomen.

Wil je de Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren? Kijk dan op www.sportwerkgever.nl onder Werknemers, Gezondheid en vervolgens RI&E.

Vrijwilligersvergoedingen uitgelicht

Tegenwoordig is het gebruikelijk om vrijwilligerswerk te vergoeden. Maar hoe zit dit fiscaal? De KNGU vroeg zich dit af en via een adviestraject bij de stichting Sport & Zaken – die sport en bedrijfsleven bij elkaar brengt – werd de KNGU in contact gebracht met Accon avm accountants en adviseurs. Die gaven het volgende advies.
Er zijn twee mogelijkheden om vrijwilligers te betalen voor hun inzet. Allereerst een (onbelaste) vergoeding op basis van gemaakte kosten die voortvloeien uit de vrijwilligerswerkzaamheden. Hiervoor is het verplicht alle bonnetjes, vervoersbewijzen en kilometerdeclaraties te bewaren en administreren. Op aanvraag van de Belastingdienst moet je deze kunnen laten zien. Een andere optie is toepassing van de vrijwilligersregeling. Je maakt dan een globale inschatting van de kosten en hoeft hiervoor geen bonnetjes te bewaren. Dit scheelt een hoop administratieve rompslomp. Ook is er geen sprake van heffing van loon- en inkomstenbelasting en premieheffing. De volgende eisen worden aan toepassing van de vrijwilligersregeling gesteld:

  • niet meer dan 150 euro per maand en maximaal 1.500 euro per jaar
  • de maximale vergoeding komt overeen met ongeveer tachtig procent van het (netto) wettelijk minimumloon:
  • vrijwilligers ouder dan 23 jaar maximaal 4,50 euro per uur;
  • vrijwilligers jonger dan 23 jaar maximaal van 2,50 euro per uur.

Kijk voor meer informatie over vrijwilligersvergoedingen op www.sportwerkgever.nl.

Subsidie voor verklaring omtrent gedrag

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten de subsidie ter waarde van 50.000 verklaringen omtrent gedrag (VOG’s) voor sportvrijwilligers (niet betaald) die werken met minderjarigen te verlengen met één jaar. Zo krijgen sportbonden en sportverenigingen een jaar langer de tijd de VOG vrijblijvend aan te vragen via de online declaratietool. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven aan minderjarigen bij de sportvereniging.
De KNGU heeft preventie van seksuele intimidatie hoog op de agenda staan. Hoewel het moeilijk is seksuele intimidatie honderd procent te voorkomen, is er een aantal maatregelen die gymnastiekverenigingen kunnen nemen om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen. Het aanvragen van een VOG is één van die maatregelen.

Neem voor vragen omtrent de VOG contact op met Henriët van der Weg via vanderweg@kngu.nl of 055-505 87 35. Kijk ook op www.nocnsf.nl/vog.

laatste reacties
"Beste meneer/mevrouw,

Laat ik mij ten eerste even kor..."
G-gym onbekend
"Hallo ,I am interested in acrobatic gymnastics for my daughter who ..." Acrobatische Gymnastiek onbekend
"goedendag, ik heb heel veel websitesbekeken, maar ik kan geen veren..." Ritmische Gymnastiek onbekend