Deel dit artikel
Deel dit artikel

Arbeidscontracten

Werkgevers in de sport (WOS)

Besturen van aangesloten sportclubs bij de KNGU kunnen voor informatie over arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden terecht op de site van de Werkgevers in de Sport (WOS) terecht. Hier staan de regelingen, molen en instrumenten voor sportclubs. WIJZIGING:

  • Per 1 januari 2015 nemen de sportservicebureaus de vragen van sportverenigingen op het gebied werkgeverschap van de WOS over. Heb je vragen op dit gebied, neem dan contact op met helpdesk@netwerkindesport.nl. Deze helpdesk wordt bemand door Netwerk in de Sport.  
  • Netwerk in de Sport zal kosteloos zorg dragen van de vragen van sportclubs die behoefte hebben aan een nadere toelichting of een lichte vorm van ondersteuning op het gebied van werkgeverschap.
  • De WOS blijft vragen beantwoorden van sportclubs op het gebied van arbeidsmigratie in de sport. (Met arbeidsmigratie worden inwoners van een ander land met als doel hier te werken bedoeld.) Sportclubs kunnen hun vragen voor het verzorgen van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen stellen via een mail naar info@werkgeversindesport.nl;
  • De WOS zal per 1 januari 2015 geen vragen van sportclubs in het kader van het uitvoeren van het werkgeverschap behandelen. Vragen die rechtstreeks aan de medewerkers van de WOS worden gesteld of via de helpdeksbutton van www.sportwerkgever.nl zijn gesteld, worden doorgezet naar de helpdesk van Netwerk in de Sport.

Meer informatie
Over werkgeverschap vind je: www.sportwerkgever.nl of stuur een mail naar: helpdesk@netwerkindesport.nl

Overige belangrijke veranderingen voor clubs in het kort:

  • Clubs die kader in dienst hebben moeten daar duidelijke afspraken over maken wat betreft de mogelijke contractvormen, zie modelcontracten sportverenigingen, overeenkomst van opdracht met ZZP-er en vrijwilligersregeling. 
  • Clubs kunnen voor voorlichting over contracten per 1 januari 2013 terecht bij de WOS in plaats van bij de KNGU.
  • Clubs moeten voortaan betalen voor langdurige hulp van de WOS. Eerder werd dit betaald uit de bondscontributie. Deze hulp verdwijnt in ruil voor andere zaken.

Kijk voor meer informatie op de site van de WOS, en ga vervolgens naar de tabbladen voor de Sportwerkgever en voor de Vrijwilligers.  

Klik hier voor modelcontracten voor sportverenigingen. 

Klik hier voor een voorbeeld vergoedingen vrijwilligers.

Klik hier voor het document ''verantwoordelijkheid bestuur inzake aanstellen van (betaalde) kaderleden''.  

Klik hier voor het sjabloon '' verklaring cursus'' 

Reacties (9)
"Wat wij met name willen weten, maar nergens kunnen vinden, is tot wanneer het mogelijk is om een vrijwilligersovereenkomst af te sluiten (B-licentie) en wanneer je verplicht bent om een trainer in vaste dienst te nemen. Het scheelt namelijk nogal in de kosten... " Ester Hilhorst onbekend
"Beste Ester,

Hartelijk dank voor je reactie. Voor dit soort vragen kun je contact opnemen met Marjolijn Spoorenberg van de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS). De KNGU werkt op dit gebied samen met de WOS en Marjolijn is de contactpersoon voor de KNGU-clubs.
Marjolijn haar mailadres is: m.spoorenberg@werkgeversindesport.nl

Met vriendelijke groet.

"
Rieky van Sterkenburg onbekend
"Beste,

ik ben op zoek naar cao of vergoeding voor de leiding volgens de niveau licentie.Waar kan ik het cao vinden?
M.v.goreten Nada van Ommeren"
Nada onbekend
"Hallo Ester,

Via onderstaande link kom je bij de informatie, waar wordt beschreven wanneer je van de vrijwilligersregeling gebruik kunt maken:

http://www.sportwerkgever.nl/vrijwilligers/46531-vrijwilligersregeling.html

Wanneer de betreffende leid(st)er hier niet voor in aanmerking komt (te hoog uur-, maand- of jaarloon) dan hoeft de vereniging niet gelijk een vast contract aan te bieden.

Het is ook mogelijk om eerst voor bepaalde tijd (aantal maanden, 1 of enkele jaren) een overeenkomst aan te gaan. Zie verder info WOS m.b.t. modelcontracten.

m.v.g. Peter Verheul"
Peter Verheul onbekend
"Hallo Ester,

M.b.t. je vraag waar je een CAO kunt vinden;

via onderstaande link kun je de CAO-Sport en de CAO-Verenigingen bekijken:

http://www.sportwerkgever.nl/werknemers

m.v.g. Peter Verheul
"
Peter Verheul onbekend
"Ik heb contact gehad met de sportwerkgevershelpdesk. Pas op met die B-contracten, de belastingdienst accepteert ze niet meer. Je moet of een arbeidsontract of een leveringsovereenkomst hebben. Overigens stuurt sportkader toch wel aan op een soort van payrollconstructie maar dan draag je alle werkgeverslasten en de kosten voor een ziekteverzuimverzekering met daarbij alle wettelijk rechten zoals een transitievergoeding bij ontslag. Kosten van het pakket 35 procent van je loonsom

De discussie bij die WOS contracten is of er nu wel of geen gezagsverhouding bestaat. Als bestuur bemoeien we ons niet met het programma en de inhoud van de lessen. De vervanging regelen de mensen zelf. Sportkader roept dat het enkele feit dat je een trainingsrooster hebt al zou wijzen op een gezagsverhouding. Ik twijfel nog of ik er mee in zee ga. Als je per persoon minder dan 40 procent wettelijk minimumloon per week verloont dan is er geen rechtsvermoeden op een (fictief) dienstverband.

Ga ik er wel mee in zee dan gaat de contributie bij ons 25 Euro per jaar omhoog (15 procent).

Ik ga er nog een second opinion op navragen.

Hoor graag andere ervaringingen"
Rob Bosma onbekend
"Hallo Rob,

Je kunt nu gebruik maken van de onlangs opgeleverde modelcontracten die door de WOS in afstemming met de belastingdienst zijn gemaakt. Via onderstaande link kom je bij de hieronder beschreven informatie en daar kun je de modelcontracten downloaden.

http://sportwerkgever.nl/zelfstandigen/46476-overeenkomst-van-opdracht.html

Modelovereenkomst (Wet dba)

De WOS heeft afgelopen jaar lang en intensief met de Belastingdienst gewerkt aan modellen ‘Overeenkomst van opdracht’. Op 12 oktober heeft de Belastingdienst eindelijk goedkeuring gegeven aan sportspecifieke Modelovereenkomsten. De modellen bieden een belangrijk hulpmiddel bij het op juiste wijze inrichten van samenwerking met derden in de sport en vormen het sluitstuk van een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsrelaties met niet-werknemers. Met deze Modelovereenkomsten verwacht de WOS een passend antwoord te bieden op de vragen rondom de afschaffing van de VAR en invoering van de DBA.
Deze Modelovereenkomsten helpen sportorganisaties bij het beoordelen en juist vormgeven van hun arbeidsrelaties. In de modellen zijn bepaalde sportspecifieke zaken nadrukkelijk vastgelegd. De Belastingdienst heeft ermee ingestemd dat bij naleving van de beschreven verplichtingen geen dienstbetrekking ontstaat.

Drie modellen
We hebben de volgende modellen tot stand gebracht:


Modelovereenkomst van opdracht - Geen gezag – inspanningsverbintenis
Modelovereenkomst van opdracht - Geen gezag – resultaatsverbintenis
Modelovereenkomst van opdracht – Geen persoonlijke arbeid


De keuze voor drie modellen is gemaakt om tegemoet te komen aan enkele bijzonderheden in de sport. In de toelichting bij ieder model staan voorbeelden van gevallen waarvoor het model bruikbaar kan zijn.

Let op! De artikelen die geel gemarkeerd zijn mag u niet veranderen. De andere artikelen mag u wel veranderen, zo lang ze niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen.


M.v.g. Peter Verheul
"
Peter Verheul onbekend
"Is het mogelijk om de datums bij bovenstaande reacties te zetten? Ik heb nu geen idee of bovenstaande reacties nog steeds gelden... " Lisa onbekend
"Wij zijn ook benieuwd naar de geldigheid van de antwoorden op deze reacties. " JW onbekend

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"Beste meneer/mevrouw,

Laat ik mij ten eerste even kor..."
G-gym 25 dagen
"Hallo ,I am interested in acrobatic gymnastics for my daughter who ..." Acrobatische Gymnastiek onbekend
"goedendag, ik heb heel veel websitesbekeken, maar ik kan geen veren..." Ritmische Gymnastiek onbekend