Deel dit artikel
Deel dit artikel

Wet DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Eerste Kamer akkoord met wet DBA: VAR verdwijnt per 1 mei 2016


Op 2 februari is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016.

In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers voorbeeldovereenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers, net als bij de VAR, vooraf zekerheid over de arbeidsrelatie. Het gebruik van deze overeenkomsten is, net als de VAR, niet verplicht.

Huidige situatie
Soms is het voor een sportorganisatie als opdrachtgever niet duidelijk of de opdrachtnemer als zelfstandige zal worden aangemerkt of niet. In het eerste geval hoeven geen premie, sociale verzekeringen en loonheffing worden afgedragen. Verschillende vragen spelen hierbij een rol. Is er sprake van zelfstandigheid, een fictieve dienstbetrekking of zelfs van een arbeidsovereenkomst? Om vooraf meer duidelijkheid te krijgen over het type arbeidsrelatie kan op dit moment aan de opdrachtnemer worden gevraagd een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen. De opdrachtnemer vraagt de VAR zelf aan bij de Belastingdienst.

Voorbeeldovereenkomsten
Het huidige systeem kent nadelen. De zzp’er vraagt eigenlijk vooraf aan de Belastingdienst of zijn inkomen wel of niet zal worden beoordeeld als loon. De procedure is omslachtig en de opdrachtgever is niet betrokken bij de aanvraag. De wet DBA stelt de Belastingdienst in staat om beter te handhaven. Daarnaast maakt de nieuwe wet de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor het werken buiten dienstbetrekking en zorgt daarmee voor een balans tussen opdrachtnemer en opdrachtgever als het gaat om verantwoordelijkheden. Binnen het nieuwe systeem gaat de Belastingdienst werken met modelovereenkomsten. Zowel belangenorganisaties van zzp’ers en opdrachtgevers als individuele zzp’ers en opdrachtgevers kunnen overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Die beoordeelt de overeenkomsten op basis van bestaande wet- en regelgeving en geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen. Wanneer de overeenkomst is goedgekeurd, kunnen zzp’ers en werkgevers die in het vervolg opnieuw gebruiken als standaard.

De WOS heeft afgelopen jaar lang en intensief met de Belastingdienst gewerkt aan modellen ‘Overeenkomst van opdracht’. Op 12 oktober heeft de Belastingdienst eindelijk goedkeuring gegeven aan sportspecifieke Modelovereenkomsten. De modellen bieden een belangrijk hulpmiddel bij het op juiste wijze inrichten van samenwerking met derden in de sport en vormen het sluitstuk van een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsrelaties met niet-werknemers. Met deze Modelovereenkomsten verwacht de WOS een passend antwoord te bieden op de vragen rondom de afschaffing van de VAR en invoering van de DBA.

Ga voor drie voorbeelden van modelovereenkomsten naar de site van de WOS.  

Bekijk ook het ‘Dossier DBA’ op Belastingdienst In Beeld.

Lees ook de info op de site van Werken in de Sport

 

Plaats reactie
laatste reacties
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact 13 dagen
"Hallo KNGU,


Ik zag op de site van knltb dat zij..."
Verzorg je website! 20 dagen
"Beste Karin,

voor meer informatie over onze freerunkar..."
Freerunkar onbekend