Deel dit artikel
Deel dit artikel

Interview met KNGU: Plezier is belangrijker dan presteren

Het actieplan ’Naar een veiliger sportklimaat’ past naadloos in het strategisch plan van de KNGU, de vierde bond van Nederland die spreekt van een stille revolutie: plezier hebben is belangrijker dan presteren.

“Als je met de ogen van een buitenstaander naar een sport kijkt, kom je soms hele rare dingen tegen. Bij turnwedstrijden start je met het hoogst haalbare cijfer. Die heb je als je aan de oefening begint. Maar voor elke fout die je maakt, worden er punten afgetrokken. Dat is, zeker pedagogisch gezien, een vreemd startpunt. Punten in mindering brengen werkt niet stimulerend, punten bij elkaar optellen, zodat je tot een totaalscore komt wel. Toch doen we dat niet.”

Als je het onderwerp ter sprake brengt bij verenigingen is het succes daarvan wisselend. “Laatst was ik bij een hele traditionele club. Die zien het echt als iets onbestaanbaars als je de puntenverdeling bij wedstrijden ter discussie stelt. Andere verenigingen staan er veel meer open voor, die zien ook wel dat je zo de jonge leden van de gymnastiekvereniging veel beter kunt stimuleren.”

Veilig sportaanbod

De KNGU is één van de bonden die werk maakt van ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Niet verwonderlijk, de ambities van het programma passen naadloos in het strategische plan dat de bond  heeft opgesteld. Niet voor niets luidt het eerste kernpunt van de tien punten die dat plan telt: ‘Een veilig, actueel en aantrekkelijk sportaanbod in co-creatie met onze clubs.’ “Het creëren van een veilig sportklimaat is essentieel, zeker voor een bond met zoveel jonge leden. Ieder kind moet in een veilige clubomgeving kunnen turnen, dansen, gymmen en springen”, zegt Henriët van der Weg, coördinator Veilig Sportklimaat van de KNGU. De KNGU telt 240.000 leden en 1100 verenigingen. Een groot deel van die leden bestaat uit meisjes.

Dat uitgangspunt komt niet uit de lucht vallen. Regelmatig wordt de turnwereld opgeschrikt door verhalen over vermeende misstanden. Zo schetsten de ex-turnsters Simone Heitinga en Stasja Köhler in hun boek De Onvrije Oefening hoe zij in hun tienerjaren door hun trainer werden ‘mishandeld’, zoals zij het letterlijk noemen. “Te allen tijde moet gelden: het kind is het uitgangspunt. Niet de trainer of zijn ambitie. Er zijn nog altijd veel trainers die resultaten willen en daarbij (te) ver gaan. Die hebben het over 'hun' turnster, wat natuurlijk pertinente onzin is. Als een kind maar één of twee keer in de week wil trainen is dat ook prima, hoe getalenteerd zo’n kind ook is. Plezier in de sport moet voorop staan.”

Positief coachen

“Topsport is belangrijk, maar plezier hebben en lekker met sport bezig zijn in een gymzaaltje is uiteindelijk veel belangrijker.” Volgens Van der Weg tekent zich een duidelijke omslag in de turnsport af. “Er wordt minder gefocust op presteren en meer op plezier”, zegt Van der Weg. “Dat heeft met inzicht van trainers te maken, maar ook met opleidingen waar het belang van positief coachen wordt benadrukt. Maar ook de instelling van de huidige generatie turnsters is anders. Zij hebben meer zelfvertrouwen en zijn minder afhankelijk van hun trainer.”

Hoe onthutsend de verhalen over vermeende misstanden ook zijn, het positieve van de aandacht ervoor is dat verenigingen zich meer bewust zijn geworden van de problematiek. “Er is veel meer draagvlak dan een aantal jaar geleden, clubs zijn graag bereid om mee te werken aan initiatieven in het kader van Naar een veiliger sportklimaat. Dat zie je bijvoorbeeld terug aan gedragsregels op de sites van verenigingen, maar ook aan het feit dat er steeds minder achter gesloten deuren wordt getraind”, zegt Van der Weg, die tevens als vertrouwenscontactpersoon van de KNGU het aanspreekpunt is voor leden bij (dreigende) incidenten.

In het kader van Naar een veiliger sportklimaat heeft de KNGU verschillende doelstellingen geformuleerd. Zo moeten bijvoorbeeld alle door de bond gelicentieerde trainers de NL Coach Beroepscode hebben ondertekend. “Laat er geen misverstand over bestaan. We zijn er nog niet. We hebben een omslag gemaakt en het resultaat daarvan zie je als een olievlek in het land. Maar er moeten nog flinke stappen worden gemaakt. Naar een veiliger sportklimaat helpt ons zeker daarbij.”

 

Bron: NOC*NSF

Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"Goedemiddag,
Graag zouden ook wij een stappenplan betreffende..."
Update privacywet 7 dagen
"Beste Janntsi,

we hebben gezocht maar er is helaas gee..."
Ritmische Gymnastiek 16 dagen
"Beste Frieda,

je kunt het beste even contact leggen me..."
Topdesk 16 dagen