Deel dit artikel
Deel dit artikel

Ledenadministratie met DigiMembers


Alle organisaties, verenigingen en stichtingen, moeten hun leden opgeven bij de KNGU. Dit kan je doen met gebruikmaking van DigiMembers.nl.

 

DigiMembers is het gebruiksvriendelijke ledenadministratiepakket van de KNGU, ontwikkeld voor én in samenwerking met KNGU verenigingen en een gespecialiseerd softwarebedrijf. DigiMembers.nl is gratis voor alle KNGU-verenigingen en organisaties. 

Meer informatie over DigiMembers is te vinden op op DigiMembers.nl.

De tien belangrijkste voordelen van DigiMembers voor jou!
DigiMembers is het gratis en gebruikersvriendelijke digitale ledenadministratiepakket van de KNGU. Werken met DigiMembers biedt de club vele voordelen. Wij hebben de 10 belangrijkste voordelen op een rijtje gezet. 

1. DigiMembers kan door mensen met verschillende rollen binnen de club gebruikt worden, zoals de ledenadministrateur en lesgevers. Dit vermindert de onderlinge afhankelijkheid.

2. Door automatische updates, beschik je altijd over de nieuwste versie. Er ontstaat daardoor geen achterstallig onderhoud. Daarnaast hoef je geen dure onderhoudscontracten af te sluiten.

3. Dagelijks vindt er een back up plaats, waardoor je geen gegevens kunt verliezen. 

4. DigiMembers is webbased. Vanaf iedere computer met internettoegang kan je werken met DigiMembers. Dit zorgt ervoor dat op ieder gewenst moment op iedere plek gewerkt kan worden met DigiMembers.

5. Bondsstaten worden voortaan digitaal aangeleverd, dit bespaart tijd!

6. DigiMembers heeft een koppeling met Exact, waardoor eenvoudig de financiële administratie kan worden verwerkt.

7. De online dienstverlening vanuit de KNGU kan beter worden afgestemd op de wensen van de club, zoals bv het aanvragen van een wedstrijdpaspoort, inschrijven voor opleidingen enz.

8. Gratis ondersteuning 24 uur per dag, 7 dagen per week.

9. Dankzij DigiMembers krijgt de KNGU een completer beeld van de markt, waardoor richting de clubs gerichter ingespeeld kan worden op sportaanbod, opleidingsbehoefte, trends ed.

10. Vanaf 1 januari 2012 ontvangt de vereniging bij aankoop van turnkleding van het merk GK door een lid dat aangemeld is bij DigiMembers 10% van de omzet. DigiMembers kan u dus ook geld opleveren!

Nog vragen? Stuur een mail naar de KNGU Servicedesk.

Reacties (27)
"Vragen over de werking van DigiMembers of over incassobestanden die met DigiMembers worden aangemaakt, kunt u rechtstreeks vragen stellen in het speciaal voor DigiMembersgebruikers beschikbaar gestelde meldingensysteem Topdesk, waarvoor iedere vereniging een inlogaccount heeft gekregen. Bent u uw inlog voor Topdesk vergeten of heeft uw voorganger het niet doorgegeven, dan kunt u hierover informeren bij de Servicedesk DigiMembers op servicedesk@digimembers.nl
In uw DigiMembersportaal in de nieuwsrubriek onder Home staan berichten over te voorkomen problemen met incassobestanden. De servicedesk DigiMembers kan uw bestand analyseren om te zien wat er mis mee is"
Servicedesk onbekend
"Als nieuwe leden zich inschrijven, vullen zij een inschrijvingsformulier in. Voor de automatische incasso van de verschuldigde contributie, bestaat een deel van het inschrijfformulier uit een machtigingsgedeelte.
Deze formulieren dienen wij nu fysiek te bewaren, om naderhand (indien noodzakelijk) aan te kunnen tonen dat wij mogen incasseren.

1. Kan, voor het aantonen van rechtmatig van een automatisch incasso, volstaan worden met een gescand exemplaar van de machtiging?

2. Is het dan mogelijk (nu al of in een toekomstige versie) om een scan van dit inschrijfformulier te koppelen aan de gegevens van het lid in DigiMembers. Hiermee kan het papieren archief komen te vervallen en kan dit centraal opgeslagen worden."
John Nieuwendijk onbekend
"Onze interpretatie van de voorschriften is dat u een administratie dient bij te houden van de originele machtigingen en niet een administratie in kopie vorm. Een getekende machtiging is een officieel document dat u vrijwaring geeft van beschuldigingen van onrechtmatig handelen. Zoiets kan alleen met een origineel document worden aangetoond en niet met een kopie daarvan." Servicedesk DigiMembers onbekend
"Reactie op vraag en antwoord van Esther Dizij en Mascha Bouwmeester, over bondscontributie als je bij 2 clubs lid bent.
Maar hoe weet ik als ledenadministrateur nou of iemand al bij een vereniging lid is? Elk lid heeft vanzelf de koppeling van de bondscontributie, dus betaalt dat ook. Het lijkt me geen goed idee om handmatig alle leden langs te moeten om de persoonsgegevens daarop te controleren. Ik zie het wel eens voorbijkomen als ik iets bij een lid moet veranderen. De vraag is dus hoe ze makkelijk in je ledenbestand kan zien of iemand bij meer clubs lid is en waar dan het langst.
"
Annemarie Assen onbekend
"Graag zou ik informatie krijgen van verenigingen die werken met Exact, gekoppeld aan DigiMembers.
Wat werkt goed, wat is lastig? Wat zijn valkuilen?"
Brigitte Spierings onbekend
"Ik weet niet hoe verenigingen het gebruik van Exact online ervaren. Ik weet ook niet wie er gebruik van maakt. Ik hoop dat er een club is die kan reageren.." Wilbert Stegeman onbekend
"Reactie op vragen van Esther Dizij en Annemarie Assen over Bondscontributie bij lidmaatschap van meerdere verenigingen:
Als je een nieuw lid inschrijft en je ziet in het personenscherm verschijnen: “lid van … verenigingen”, dan kun je dat lid een kenmerk geven. Zo kun je een selectie maken van leden die van meerdere verenigingen lid zijn.
Tegelijk kun je bij dat lid de contributieregel voor de Bondscontributie verwijderen. Dan wordt de bondscontributie bij dat lid niet geïncasseerd. Je moet dan wel weten waar het lidmaatschap het langste loopt, bij jouw vereniging of bij de andere vereniging. Daar kun je naar vragen bij dat lid (of een vraag opnemen op het Inschrijfformulier).
"
Brigitte Spierings onbekend
"Is het toegestaan om nieuwe leden digitaal hun aanmeldingsformulier in te laten vullen en dat ze door middel van het zetten van bv een vinkje akkoord geven voor de machtiging? En dat wij dit aanmeldingsformulier dan niet meer hoeven te printen.Ik begrijp van andere sportverenigingen dat dit mogelijk is, het zou ons een hoop printen schelen. " Diane onbekend
"Dat hebben die "andere verenigingen" dan inderdaad goed gezegd. U mag bij iemand incasseren als u daartoe gemachtigd bent. Hoe een machtiging eruit ziet staat nergens maar het zal een tekst moeten zijn waaruit zonder misverstanden blijkt dat iemand de vereniging machtigt om geld af te schrijven en waarvoor. Er zal dus ook een datum en handtekening onder moeten staan en dat duidelijk is van wie die handtekening is." Servicedesk DigiMembers onbekend
"Ik ben net overgegaan naar Windows 10. Ik kan met de gebruikersnaam en wachtwoord met geen enkele browser meer inloggen. Elke keer wordt aangegeven dat het juiste wachtwoord etc. moet worden ingevuld. Op mijn ipad kan nog steeds met dezelfde gegevens inloggen. Wat is hier aan de hand?" Rob Bosma onbekend
"Met iedere nieuwe versie van een Microsoft internetbrowser, zoals nu ook met Windows 10, zijn er altijd problemen die opgelost moeten worden omdat Microsoft hun nieuwe versie nooit zo maakt dat die meteen probleemloos werken. Andere browser kennen dit probleem niet. U moet altijd probleemloos met internet browsers als Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Maxthon, kunnen werken. Zodra Windows10/Edge beschikbaar is, zal er onderzoek gedaan worden wat er aan DigiMembers veranderd moet worden om het ook probleemloos met de nieuwe versie van Microsoft te kunnen laten werken. Heeft u Windows 10 gekregen en heeft u problemen met het gebruik van DigiMembers, gebruik dan een van de genoemde andere browsers. U kunt ze altijd gratis downloaden. Voor problemen kunt u zich wenden naar de Servicedesk DigiMembers waaroor iedere vereniging een inlogaccount heeft voor het meldingensysteem Topdesk of belt u met 055-5058793" Servicedesk DigiMembers onbekend
"Beste Digimembers,
Kun je ook leiding (met verschillende contracten, lestijden, verantwoording en uitbetaling) in digimembers administreren?"
henk onbekend
"Deze korte vraag geeft een heel lang antwoord met weder vragen over wat er allemaal kan en hoe. Uw vraag wordt verder afgehandeld in het speciaal voor DigiMembersgebruikers ingerichte meldingensysteem Topdesk waarvoor iedere vereniging een eigen inlogaccount heeft, waarin duidelijk gemaakt kan worden wat u precies van de genoemde opties wilt registreren en wat u verwacht met die geregistreerde gegevens te kunnen doen." Servicedesk DigiMembers onbekend
"Bij Ouder&Kindgym worden kind en ouder beide lid van de vereniging ivm. de verzekering. Alleen de ouder betaalt verenigings en bondscontributie en het kind is gratis. Klopt deze regel nog steeds?
"
bert van vuren onbekend
"De leden en contributiebeleid van de KNGU is gewijzigd per 01-01-2015.
Beide ouder en kind zijn nu verplicht om bondscontributie af te dragen bij het Ouder & Kind gym.
Beide personen zijn lid en hierdoor zijn ook verzekerd.

"
Louise onbekend
"Als een lid bij 2 verschillende vereniging zit,moet hij bij alle 2 bondscontributie betalen?
Nada"
nada onbekend
"Lidmaatschap bij meerdere Gymsportaanbieders
Een sporter die bij meerdere KNGU-Gymsportaanbieders lid is, betaalt via alle Gym-sportaanbieders bondscontributie. Die leden maken meer gebruik van de mogelijkheden en ondersteuning van de KNGU dan iemand die maar bij één Gymsportaanbieder sport of les geeft.
"
Louise onbekend
"Is het mogelijk onze actieve leden direct vanuit Digimembers te mailen in plaats van elke keer weer een lijst te exporteren?" Amber Wood onbekend
""Vragen over de werking van DigiMembers kunt u rechtstreeks stellen in het speciaal voor DigiMembersgebruikers beschikbaar gestelde meldingensysteem Topdesk, waarvoor iedere vereniging een inlogaccount heeft gekregen. Bent u uw inlog voor Topdesk vergeten of bent u niet bekend met de inlog van uw vereniging, dan kunt u hierover informeren bij de Servicedesk DigiMembers op servicedesk@digimembers.nl." Servicedesk onbekend
"Ik beheer de ledenadministratie voor onze sportvereniging en vraag me af of het mogelijk is om via digimembers in één keer een mail te sturen aan alle actieve leden? Nu moet ik per les een mail versturen. Kan dit makkelijke?
"
Wendy onbekend
"ik zie verschillende vragen mbt het sturen van een mail naar alle leden in 1 x vanuit digimembers, maar zie daar nergens een antwoord van. Is dit mogelijk? Zou nl erg handig zijn voor bijv het versturen van de nieuwsbrief. Wie weet dit?" karina onbekend
"Beste,

Wij raden je aan hierover contact op te nemen met de DigiMembersservicedesk; digimembersservicedesk@kngu.nl of telefonisch 055-5058793 bereikbaar op werkdagen tussen 9.30 en 13.30 uur.
Zij kunnen je helpen met alle vragen die betrekking hebben op de ledenadministratie van DigiMembers.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Nillesen
"
Sylvia Nillesen onbekend
"Is er misschien iets als een cursus digimembers?
Wij zijn de administratie opnieuw aan het opzetten en missen basis kennis betreffende het gebruik van het programma. "
Silvia Turfboer onbekend
"Wij zouden ook graag een cursus willen bijwonen voor het gebruik van digimembers.
Zijn er misschien meer verenigingen die dit willen provincie Groningen Drenthe?
We hebben te veel vragen om dit via de helpdesk te laten verlopen!
Marja Elling TGAV Ter Apel"
TGAV onbekend
"Er worden geen cursussen in groepsverband gegeven. U kunt wel individueel cursus krijgen, gericht op de inhoud van uw eigen administratie in DigiMembers waarin alle vragen worden beantwoord die u heeft. Voor individuele begeleiding kunt u contact opnemen met de servicedesk DigiMembers op 055-5058793 op werkdagen tussen 09.30 en 13.30 uur" Servicedesk Digimembers onbekend
"In het kader van nieuwe privicy-wet is het niet meer automatisch toegestaan dat verenigingen e-mail adressen van leden delen met andere leden.
Als je mail verstuurt vanuit digimenbers komt dit automatisch in "aan" terecht. Dit is FOUT. zou in "bcc" terecht moeten komen.
Door kleine aanpassing in digimembers zou dit opgelost kunnen worden, zie hieronder.
Hierbij wil ik KNGU oproepen deze omissie te herstellen. Het kan niet zo zijn dat KNGU/Digimembers -al dan niet bewust- de oplossing van deze fout bij de verenigingen neerlegt.

The Full mailto Link Syntax

October 27th, 2008 – 29 Comments


Post author

Joost de Valk

View his other posts »


sending email through mailto linksFor a small project, I had to create a smart mailto link to make my life a bit easier. I wanted the mailto link to hold not only a to and the subject (I’d figured that much out) but a multi-lined body too. Turns out that is pretty darn easy to do. So, for my own reference, and yours, here’s a complete overview of everything possible with a mailto link.

There are a couple of variables you can use, which you’d have to do in standard URL format, remember to properly encode the & if you care about the validity of your HTML, so you use & in that case. Here’s the full mailto link syntax:

1
mail link

Here are the variables you can use in mailto links:

mailto: to set the recipient, or recipients, separate with comma
&cc= to set the CC recipient(s)
&bcc= to set the BCC recipient(s)
&subject= to set the email subject, URL encode for longer sentences, so replace spaces with %20, etc.
&body= to set the body of the message, you can add entire sentences here, including line breaks. Line breaks should be converted to %0A.
"
Jo Ermers onbekend
"Voor de mensen die zich afvroegen of iemand met Exact werkt, de mogelijkheid hebben wij wel bekeken maar er kan maar 1 gebruiker bij de aangeboden prijs.
Wij hebben de ledenadministratie in e-boekhouden, werkt prima, factureren, incasso's, lidmaatschappen, boekhouden, online archief van de contracten, rekeningen etc etc. Echt heel simpel en heeeeel gebruiksvriendelijk!! Onbeperkte gebruikers waardoor de boekhouder, de secretaris, de ledenadministratie, het wedstrijdsecretariaat, ieder in zijn eigen stukje administratie kan voeren/bekijken en dit automatisch doorvoert.

Het bespaart enorm veel tijd, alles in 1 programma bij de hand.

Nadeel: Niet gekoppeld aan digimembers dus een nieuw lid meld je aan in Digimembers, verder niets. Je voert het nieuwe lid in in e-boekhouden, maakt een lidmaatschap aan en de rest gaat voortaan vanzelf.


"
sandra onbekend

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"Beste meneer/mevrouw,

Laat ik mij ten eerste even kor..."
G-gym onbekend
"Hallo ,I am interested in acrobatic gymnastics for my daughter who ..." Acrobatische Gymnastiek onbekend
"goedendag, ik heb heel veel websitesbekeken, maar ik kan geen veren..." Ritmische Gymnastiek onbekend