Deel dit artikel
Deel dit artikel

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het gewone, het buitengewone en het individuele lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar van de KNGU en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Een boekjaar loopt van januari t/m december en de opzegging moet vóór 1 november van een jaar ontvangen zijn. Als een club het lidmaatschap opzegt, zorg er dan voor dat de brief door het gehele dagelijkse bestuur van de vereniging wordt ondertekend.

De brief stuurt u naar:
Bondsbureau KNGU
T.a.v. KNGU serviceteam
Postbus 142
7360 AC BEEKBERGEN

Na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

Contact
Zijn er nog vragen met betrekking tot het opzeggen van het lidmaatschap, stuur dan een mail naar de KNGU Serviceteam.

Reacties (10)
"Geachte KNGU.

Wij zijn aan het onderzoeken of we ons lidmaatschap bij de KNGU kunnen opzeggen. Per wanneer kunnen wij dit doen?
Volgens de informatie per 1 november vanwege het boekjaar.
Maar we betalen nu elk kwartaal. Kan het dus nu voor het volgende kwartaal?
Wij horen graag snel een reactie.

Met vriendelijke groet

Bestuur Olumpus Ameide"
Willianne Streefkerk onbekend
"Geacht Bestuur,
Opzegging van het gewone, het buitengewone en het individuele lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar van de KNGU en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Een boekjaar loopt van januari t/m december en de opzegging moet vóór 1 november van een jaar ontvangen zijn.
De facturering van de Bondscontributie wordt per kwartaal verricht. Het lidmaatschap jaar van de KNGU loopt van 01-01 t/m 31-12 per kalender jaar. Dit is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de KNGU.
"
Louise onbekend
"Geachte KNGU,

Met deze mededeling bent u wettelijk in overtreding. Immers u maakt uw verhoging bekend na de sluitingsdatum van opzeggen. Dit had u tenminste 1 maand voor deze einddatum bekend moeten maken om leden zodoende de gelegenheid te geven hun lidmaatschap in gevolg hierop te beeindigen. U verzuimt hierin. Daarbij is het verboden om jaarlidmaatschappen aan te houden indien leden langer dan 12 maanden lid zijn. Zie de uitspraak in de OPTA WET.

Groet, Frieda Veen"
Frieda Veen onbekend
"Ik ben wel erg benieuwd naar uw reactie op bovenstaande." Roy onbekend
"Bericht KNGU:

De verwijzing naar de OPTA WET is niet correct. De regels rond het opzeggen van abonnementen, waar de OPTA toezicht op houdt, gelden niet voor verenigingen.
Zie o.a. de site van consuwijzer: Voor het opzeggen en verlengen van lidmaatschappen bij verenigingen gelden andere regels. Voor dit soort lidmaatschappen gelden de regels van het verenigingsrecht.
https://www.consuwijzer.nl/thema/abonnement-contract-opzeggen-en-stilzwijgende-verlenging

Binnen de KNGU stelt de bondsraad jaarlijks de voor het volgend boekjaar verschuldigde contributies vast. Echter is in de wet geen termijn opgenomen voor het moment van vaststellen.
De KNGU heeft daarentegen middels haar statuten wel vastgelegd wanneer onder meer het strategisch plan, het jaarplan en de begroting voor het komende boekjaar worden besproken en goedgekeurd.
Bij de behandeling van de begroting wordt tevens de contributie voor het volgend boekjaar vastgesteld. Conform artikel 10 lid 1 C van de statuten vindt bovenstaande plaats tijdens de derde bondsraadsvergadering (december) van ieder jaar.
Daaruit vloeit voort dat de vaststelling dus voorafgaand aan het boekjaar plaats moet vinden. De conclusie is dat de KNGU als zodanig geen enkele wettelijke overtreding begaat.

Tot slot meld ik dat de uitleg over opzegging van het lidmaatschap zoals eerder door de KNGU verwoord in deze conversatie correct is.

"
Louise onbekend
"Dus dan mag ook de vereniging zelf een moment bepalen om het lidmaatschap op te zeggen bij de KNGU!!??" Dirk onbekend
"Reactie KNGU
Dit is niet het geval en heeft te maken met het feit dat binnen de KNGU het reguliere lidmaatschap van een vereniging (uw voorbeeld) geldt voor een volledig kalenderjaar, tevens boekjaar oftewel van 01-01 t/m 31/12.
Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar van de KNGU en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Een boekjaar loopt van januari t/m december en dat betekent dat een opzegging lidmaatschap vóór 1 november van een jaar ontvangen moet zijn.
Indien een opzegging tijdig is ontvangen wordt in dat geval de vereniging vervolgens per 1-1 van het volgend jaar uitgeschreven mits aan alle verplichtingen en betalingen is voldaan.
"
Louise onbekend
"Hee Louise,
Jij kent de regels toch, b.v. art 9 lid 5 van de statuten waarin staat "echter met onmiddellijke ingang door opzegging worden beëindigd indien van het lid niet redelijkerwijs kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren". Wat is redelijk als de gewone leden kunnen opdraaien voor slecht beleid. er is geld verdampt in jouw organisatie. Daarover is de de bondsraad niet tijdig in kennis gesteld gesteld art 15 lid 2. Statuten scheppen niet alleen plichten voor de leden maar ook v.v.
De oktobervergadering van de bond is voortijdig beëindigd, waardoor de statutair voorgeschreven bespreking van het concept strategisch plan niet heeft plaatsgevonden. art 10 lid 1 sub b."
Sjanie Donkera onbekend
"Moet dit nog steeds per brief?Is er geen andere mogelijkheid? " Elsemiek Hoevens onbekend
"Goedemorgen KNGU,

Is er een mogelijkheid om digimembers te blijven gebruiken zonder dat we lid zijn van de KNGU? Zo ja, wat zijn de kosten?"
Marion onbekend

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Hallo, ik kan nergens vinden wat het minimum is van het uurloon van..." Vergoedingen voor vr... 22 dagen
"je kunt in middelstum trampolinespringen" Trampolinespringen onbekend
"Mijn dochter zou zo graag trampoline willen springen. Na 2 jaar tur..." Trampolinespringen onbekend