Deel dit artikel
Deel dit artikel

Muziekrechten

De KNGU heeft voor haar leden met de Buma een collectieve overeenkomst afgesloten. 

Voor alle duidelijkheid nog even kort waar Buma en Sena voor staan:

 

 • De Buma muziekrechten betreffen componisten en tekstdichters.
 • De Sena muziekrechten betreffen artiesten en platenproducenten.

De KNGU heeft met Buma en met Sena collectieve overeenkomsten afgesloten.

Deze overeenkomsten hebben uitsluitend betrekking op muziek ten gehore gebracht tijdens lessen, trainingen, uitvoeringen en dergelijke.
Nadrukkelijk valt de sportkantine of clubhuis waarin muziek ten gehore wordt gebracht hier niet onder. Dat is wettelijk gezien een andere categorie muziekrechten waar apart voor betaald dient te worden indien uw organisatie daarvoor een factuur ontvangt. 

Buma; voor wie
Voor de bij de KNGU aangesloten (kandidaat) gewone en buitengewone leden, zijnde gymsportaanbieders (*)

Sena; voor wie
Voor alle bij de KNGU aangesloten (kandidaat) gewone en buitengewone leden.

UITZONDERING (voor wie niet)


 • Buma
  De buitengewone leden die aangesloten zijn bij onze organisatie, met een commercieel karakter, zoals dansscholen, fitnessbedrijven en sportscholen, vallen niet onder de overeenkomst met BUMA. Deze buitengewone leden ontvangen dus naast de factuur voor de bondscontributie, ook een factuur van BUMA voor de muziekrechten.
 • Sena
  De KNGU is verplicht voor 1 december van een jaar, de leden door te geven aan de Sena, met het nummer waaronder de club is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Al die clubs die op die lijst staan, vallen voor het jaar daarop onder de regeling. Clubs en organisaties die gedurende het jaar lid worden van de KNGU, vallen nog niet onder die regeling. Deze clubs en organisaties gaan weer mee op de lijst van dat jaar die voor 1 december wordt doorgegeven aan Sena, en vallen daarmee onder de regeling met ingang van het jaar daarop. 

  Clubs welke voor (een gedeelte van) het eerste jaar nog niet onder de regeling vallen moeten er rekening mee houden dat zij voor dit eerste jaar rechtstreeks een factuur kunnen ontvangen vanuit Sena.
 • Factuur retourneren 
  Mocht u in relatie tot bovenstaande onterecht een factuur van Buma en/of Sena ontvangen voor het gebruik van muziek tijdens lessen etc., dan moet u deze niet betalen maar retourneren aan Buma en/of Sena.

  In dat geval kunt u als KNGU-club op de ontvangen factuur uw registratienummer noteren en verwijzen naar de overeenkomst met de KNGU en dan de factuur retourneren aan:

  Sena
  Antwoordnummer 1240
  1200 WB HILVERSUM 
  (antwoordnummer = geen postzegel plakken)

  Buma
  Postbus 3080
  2130 KB HOOFDDORP
Tags:    Muziek Rechten
Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"Hallo, ik kan nergens vinden wat het minimum is van het uurloon van..." Vergoedingen voor vr... 22 dagen
"je kunt in middelstum trampolinespringen" Trampolinespringen onbekend
"Mijn dochter zou zo graag trampoline willen springen. Na 2 jaar tur..." Trampolinespringen onbekend