Deel dit artikel
Deel dit artikel

Regelgeving en kosten lidmaatschap KNGU

Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van bondscontributie voor leden c.q. deelnemers van de bij de KNGU aangesloten clubs.

De KNGU kent de volgende soorten lidmaatschap:
- kandidaat-gewoon lid, gewoon lid; zijnde verenigingen
- organisaties (dansstudio, dansschool), stichtingen e.d.; zijnde buitengewoon lid.

Daarnaast kan ieder gewoon lid, kandidaat-gewoon lid en buitengewoon lid (hierna ‘de organisatie’) gebruik maken van het kennis- en communicatieplatform Gymsport.NL. Voor het gebruik van Gymsport.NL worden bijkomende kosten in rekening gebracht.

Lees hier het document Regelgeving en kosten 2019 lidmaatschap KNGU.

Tags:    KNGU lidmaatschap
Reacties (41)
"Wat is de bondsbijdrage voor 2016?" Leo Post onbekend
"Beste Leo,

Flexibel lid tot 16 jaar, per kwartaal € 5,06
16 jaar en ouder, per kwartaal € 6,18
Anoniem lid alle leeftijden, per kwartaal € 6,39
Individueel lid alle leeftijden, per kalenderjaar € 24,73
"
Sylvia Nillesen onbekend
"ik heb een vraag is de contributie naar verenigingen in 2016 erg verhoogd?" zip onbekend
"Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik je naar bovenstaande document dat op deze pagina staat " de regelgeving en kosten 2016" dit document kun je downloaden. " Sylvia Nillesen onbekend
"Silvia van de servicedesk neem ik aan. Ik stel voor om eens de statuten te lezen. Het stast er zwart op wit. Gisteren bleek in Beekbergen dat de clubs schoon genoeg hebben van de kngu. Steen en been is er geklaagd over de dubbele betalingen door leden. Oplossing gewoon niet meer opgeven. Veel clubs zeggen de rekening van devverhoging niet te betalen. Dan kun je ze royeren natuurlijk. Maar is er het probleem van een niet geldig genomen besluit. Hoe willen jullie dat oplossen. Ook leiding die werkt voor een club wordt verplicht contributie te betalen. Betalen de medewerkers van de kngu ook verplicht contributie? Zo niet dan is een statutenaanpassing nodig" Sjanie donker onbekend
"Als ik de bondscontributie van vorig jaar verhoog met €4,50 kom ik op een ander kwartaalbedrag:
€3,84 x 4 = €15,36 + €4,50 = €19,86 : 4 = €4,97 (naar boven afgerond) en
€4,93 x 4 = €19,72 + €4,50 = €24,22 : 4 = €6,06 (naar boven afgerond).
Hoe zit dit?"
GD onbekend
"Beste Sjanie,

Hartelijk bedankt voor je reactie.
We constateren dat er vergissingen c.q. onjuistheden in je betoog staan die een goede dialoog via deze berichtenservice haast onmogelijk maken.
Bovenal verwijzen we je naar het democratisch proces in de bondsraad van 9 december jl. en de op de voorstellen genomen besluiten.
Indien je daar prijs op stelt nodig ik je, zoals ik je reeds in een eerder bericht heb laten weten, uit contact met mij op te nemen zodat we een en ander mondeling kunnen doorspreken.

Met vriendelijke groet,

Noël van Tilburg
manager Clubmanagement
Tel: 055 – 5058742

"
Noël van Tilburg onbekend
"Beste GD,

Over de contributiebedragen van 2015, junior lid € 3.84 en senior lid € 4.93 is voor 2016 de indexverhoging van 2%, plus € 1.12 per kwartaal aan structurele verhoging opgenomen (€ 4.50 op jaarbasis) dit maakt dat de bedragen voor 2016 vastgesteld zijn voor een junior lid op € 5.06 en een senior lid op € 6.18.

M.v.g. Sylvia Nillesen"
Sylvia Nillesen onbekend
"Aanslag wordt gegenereerd a.d.h. van gegevens in Digimembers. In Digimembers wordt niet bij iedereen bondscontributie berekend. We moeten wel voor iedereen afdragen. Voorbeeld is bestuur en leden 75 plus. Heeft u een verklaring? Graag.
"
Arja onbekend
"Beste Arja,

Onderstaand benoem ik twee punten uit de voordelen van het KNGU lidmaatschap waar het bestuur gebruik van kan maken.

- Organiseren van (voornamelijk gratis) themabijeenkomsten, ondersteuning van Gymsportaanbieders en advies voor (bestuurlijk) kader.
- Online platform voor bestuurders www.Gymsport.NL inclusief 10 exemplaren van de glossy Gymsport (4x per jaar), de nieuwsbrief Gymsport.NL en gratis deelname aan het KNGU-congres voor bestuurders.

Hieronder voeg ik de link toe waar je het totale overzicht van de voordelen van het KNGU lidmaatschap kunt vinden, ook voor de sporter algemeen waar de 75+ leden ook onder vallen.

http://www.gymsport.nl/clubmanagement/kngulidmaatschap/voordelen-van-het-kngu-lidmaatschap

Mvg. Sylvia Nillesen"
Sylvia Nillesen onbekend
"Dag Sylvia,
Dank voor de snelle reactie. Echter... ik bedoel iets anders. In Digimembers wordt bij ons geen bondscontributie aangemaakt voor bestuur en 75 plus. Dit kan niet juist zijn vanwege het feit dat ook bestuur en 75 plus worden aangeslagen in de nota.
Of moet ik voor dit probleem bij de helpdesk van Digimembers zijn?
m.vr.gr.
Arja"
Arja onbekend
"Beste Arja,

Excuus voor de miscommunicatie.
Dat is inderdaad juist, hiervoor verwijs ik je door naar de DigiMembersservicedesk.
e-mailadres: DigiMembersservicedesk@kngu.nl tel: 055-5058793 telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.30 uur en 13.30 uurwerkdagen

Mvg Sylvia Nillesen"
Sylvia Nillesen onbekend
"Een vereniging stelt zelf de regels vast in DigiMembers bij wie men een contributie in rekening brengt bij de leden. Als u in DigiMembers heeft ingesteld dat leden die besturen en leden die ouder zijn dan 75, geen contributie aan de vereniging hoeven te betalen voor de afdracht van bondscontributie aan de KNGU dan is dat een keuze van de vereniging zelf. Als een vereniging besluit dit zo binnen de vereniging te regelen, dan heeft dat niet tot gevolg dat de bond dan ook deze leden niet zou moeten/mogen factureren voor de bondscontributie." Rob van de Servicedesk DigiMembers onbekend
"Als nieuw bestuurslid door digimembers gegaan en nu blijkt dat zelfs ereleden (dus oudleden die ooit veel voor de vereniging betekend hebben en nu geen functie meer hebben binnen de vereniging) als actief lid in digimembers opgenomen zijn en er dus ook voor hun bondscontributie betaald wordt. Dit lijkt mij niet de bedoeling...." John Nebbeling onbekend
"Beste John,

Alle leden( bestuur, technisch kader, recreatie-, wedstrijd- en ereleden) van een vereniging zijn contributie plichtig.
Een en ander kun je nalezen in onze statuten onder artikel 5, 1f, 2b 3f.

Met vriendelijke groet Sylvia Nillesen"
Sylvia Nillesen onbekend
"De verenigingen moeten tegenwoordig vooraf betalen. Onze vereniging staat per vandaag stil omdat we geen trainer meer hebben. De factuur voor het 2e kwartaal hebben we al binnen. Hoe moeten we daar nu mee omgaan, gezien dat onze vereniging dus nu stilligt en volgens mij inmiddels afgemeld is bij KNGU." Angela onbekend
"Beste Angela,
Opzegging van het gewone, het buitengewone en het individuele lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar van de KNGU en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Een boekjaar loopt van januari t/m december en de opzegging moet vóór 1 november van een jaar ontvangen zijn. Als een club het lidmaatschap opzegt, zorg er dan voor dat de brief door het gehele dagelijkse bestuur van de vereniging wordt ondertekend.
Als er sprake is van een opheffing van de club, stuur ook direct een opzegging KNGU lidmaatschap brief naar:
Bondsbureau KNGU
T.a.v. KNGU servicedesk
Postbus 142
7360 AC BEEKBERGEN
Na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.
"
Louise onbekend
"Geachte heer, mevrouw,

De brief voor de bondscontributie binnen gekregen, maar zojuist in het water laten vallen (ik woon op een woonboot). ik kan hier niet bij en kan nu niet meer zien wat er betaald moet worden etcetera. Waar kan ik terecht voor een kopie van deze gegevens?

Met vriendelijke groet,
Eileen"
Eileen onbekend
"

Beste Eileen,

Facturen welke gericht zijn aan de vereniging, vind je terug in het KNGU loket. De inloggegevens zijn bekend bij het secretariaat. Hier kan je de facturen desgewenst bekijken, opslaan en/of printen. Mocht je nog vragen hebben dan ontvangen wij graag een mail naar de Servicedesk met naam/relatienummer van de vereniging zodat wij gericht verder kunnen helpen.
servicedesk@kngu.nl

Met vriendelijke groet. 

"
Mascha Bouwmeester onbekend
"Bedankt voor de snelle reactie. Hier red ik mij mee.

Met vriendelijke groet,
Eileen"
Eileen onbekend
"Is de bondscontributie van 2017 reeds bekend?

mvrgr
william"
william onbekend
"

beste William,
Onder voorbehoud van vaststelling van de contributie tarieven 2017 (en t.z.t. 2018-2020) door de bondsraad a.s. donderdag 8 dec tref je de tarieven op de website:
klik hier (zie het blauwe kader met ledenaantallen en tarieven daarachter tussen haakjes).

mvrgr.
Wim Wolters, KNGU

"
Wim Wolters onbekend
"Is de bondscontributie voor 2017 al bekend? Of wanneer wordt dit met vereniging gecommuniceerd. " Jessica Batens onbekend
"

Beste Jessica,

Onder voorbehoud van vaststelling van de contributie tarieven 2017 (en t.z.t. 2018-2020) door de bondsraad op donderdag 8 dec tref je de tarieven op de website:
klik hier
(zie het blauwe kader met ledenaantallen en tarieven daarachter tussen haakjes).

Met vriendelijke groet,

Wim Wolters

"
Wim Wolters onbekend
"de tarieven die in de bijlage genoemd worden zoals je die aangeeft bij een reactie bij paar berichten hierboven, zijn dat de defintieve bedragen voor de bondscontributie voor 2017? Waaromis dit nog niet naar de vereniging gecommuniceerd?

vriendelijke groet,
Esther Schuurman"
esther schuurman onbekend
"Beste Esther,

Alle clubs zijn in november via een mail geïnformeerd over de bondsraadsvergadering op 8 december, met een link naar alle stukken.
Op deze vergadering is onder andere de bondscontributie vastgesteld. De vastgestelde bondscontributie wordt binnenkort gecommuniceerd.

Ik vertrouw erop je geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Rieky van Sterkenburg "
Rieky onbekend
"Een vraag:
hoe start men een nieuw BLOG artikel??
Met vriendelijke groet
Paul de Groot"
Paul de Groot onbekend
"Beste Paul,

Wat leuk dat je interesse hebt een blog artikel te schrijven. Je kunt dit mailen naar servicedesk@kngu.nl en dan nemen wij contact met je op.

Met vriendelijke groet,
"
Rieky van Sterkenburg onbekend
"De vereniging waar mijn kinderen gymmen verhoogt de bondscontributie met een opslag voor de te betalen bondscontributie voor de leiding. Aangezien de KNGU de bedragen vastlegt, vraag ik mij af of dit wel mag." Een ouder onbekend
"Beste ouder,

Het klopt dat de bondscontributie door ons wordt bepaald. Echter de clubcontributie is een zaak van de club en de keuze om die verhoging in te zetten voor de leiding is een beleidskeuze. Dit mag dus gewoon.

Met vriendelijke groeten,

Jimmy van Dijk"
Jimmy van Dijk onbekend
"Moeten bestuursleden ook bondscontr betalen?" steenbergen onbekend
"Beste heer, mevrouw,

Ja, dat klopt. Meer precies nog, voor alle sporters, kader- en bestuursleden èn ereleden van een club moet bondscontributie betaald worden. Wil je meer lezen, lees dan het document Regelgeving en kosten 2017.

Met hartelijke groet, "
Rieky van Sterkenburg onbekend
"Als iemand lid is van 2 verenigingen moet zij dan door beide verenigingen aangemeld worden in digimembers, en 2x de bondscontributie betalen?" Sandra onbekend
"Beste Sandra,

Een voorwaarden van het KNGUlidmaatschap is dat alle leden, bestuur, ereleden en kader in de DigiMembers ledenadministratie wordt geregistreerd. Als er bij twee of meerdere verenigingen een lidmaatschap wordt aangegaan is men bij elke vereniging bondscontributie plichtig omdat er bij elke vereniging gebruik gemaakt wordt van de KNGU voordelen.

http://www.gymsport.nl/clubmanagement/kngulidmaatschap/voordelen-van-het-kngu-lidmaatschap


"
Sylvia Nillesen onbekend
"Mijn dochter is lid van een turnvereniging waarvoor wij bondscontributie betalen.
Nu gaat zij 1x in de week bij een andere vereniging mee trainen, maar nu moet ik ook hier bondscontributie betalen. Dat vind ik raar.
Waarom moeten deze kosten dubbel worden betaald?"
MT onbekend
"Beste heer, mevrouw,

Een voorwaarden van het KNGUlidmaatschap is dat alle leden, bestuur, ereleden en kader in de DigiMembers ledenadministratie wordt geregistreerd. Als er bij twee of meerdere verenigingen een lidmaatschap wordt aangegaan is men bij elke vereniging bondscontributie plichtig omdat er bij elke vereniging gebruik gemaakt wordt van de KNGU voordelen.

http://www.gymsport.nl/clubmanagement/kngulidmaatschap/voordelen-van-het-kngu-lidmaatschap
"
Rieky van Sterkenburg onbekend
"Hallo,

In de mail van 18 december van service team support las ik dat de bondscontributie is verhoogd per 1 jan 2019. Deze verhoging konden wij per 1 jan niet meer doorvoeren naar onze leden, we willen ze graag eerst op de hoogte brengen van een verhoging. De verhoging zal door ons aan onze leden dus per april worden doorgevoerd, wat extra kosten voor de vereniging met zich meebrengt.
Heb ik misschien iets gemist en is deze verhoging reeds eerder vermeld?

Vriendelijke groet,
Sonja Grooters,
bestuur"
sonja Grooters onbekend
"Beste Sonja,

Nee je hebt niets gemist, de nieuwe bondscontributie tarieven worden altijd in de laatste bondsraadvergadering van het jaar (2e week van december) definitief vastgesteld, waarna alle verenigingen z.s.m. worden geïnformeerd.

m.v.g. Sylvia serviceteammedewerker."
Sylvia Nillesen onbekend
"hallo
De tweede week december is geweest en ik zit met smart te wachten op de nieuwe bedragen, zodat ik de incasso voor 2020 kan voorbereiden. Is er al iets bekend?"
penningmeester Deos onbekend
"Voorheen werd de bondscontributie al in november bekend gemaakt, waarom kan dat nu niet meer?
Ik hoor graag snel wat de bondscontributie van 2020 is!"
Marijona onbekend
"Ik kan het document betreft regelgeving en kosten lidmaatschap KNGU 2020 nergens achterhalen. Op deze site staat alleen het document van 2019.
Ik wil graag onze leden informeren en de incasso's goed gaan zetten in Digimembers. "
Jessica Leeuwis onbekend

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"Beste meneer/mevrouw,

Laat ik mij ten eerste even kor..."
G-gym 25 dagen
"Hallo ,I am interested in acrobatic gymnastics for my daughter who ..." Acrobatische Gymnastiek onbekend
"goedendag, ik heb heel veel websitesbekeken, maar ik kan geen veren..." Ritmische Gymnastiek onbekend