Deel dit artikel
Deel dit artikel

Soorten Lidmaatschap

En de voorwaarden

De KNGU kent verschillende soorten lidmaatschap

 • Voor gym-/turnverenigingen: het (kandidaat) gewone lidmaatschap
 • Voor stichtingen en overige (commerciële) organisaties: het buitengewone lidmaatschap
 • Het individuele lidmaatschap.

Ad 1. Het (kandidaat) gewone lidmaatschap
Voor het verkrijgen van het (kandidaat) gewone lidmaatschap van de KNGU, moet een gymclub aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • een vereniging te zijn van natuurlijke personen
 • gevestigd zijn in Nederland
 • bij aanvang lidmaatschap het digitale ledenadministratiesysteem van de KNGU (Digimembers) in gebruik nemen
 • bereid zijn de uitgangspunten van de KNGU te onderschrijven en de verplichtingen te aanvaarden.
  Zie de voorwaarden (1.1.0.3) zoals deze in het Huishoudelijk Reglement staan.  

Een vereniging kan maximaal twee jaar kandidaat-lid zijn. Zodra de Statuten en de Inschrijving bij de Kamer van Koophandel door de KNGU ontvangen zijn, wordt een vereniging definitief lid.

Ad 2. Het buitengewone lidmaatschap
Dit geldt voor overige rechtspersonen, stichtingen en ondernemingen, zijnde een organisatie gevestigd in Nederland en ingeschreven in het Handelsregister.

 • een organisatie te zijn van natuurlijke personen
 • gevestigd zijn in Nederland
 • bij aanvang lidmaatschap het digitale ledenadministratiesysteem van de KNGU (Digimembers) in gebruik nemen
 • bereid zijn de uitgangspunten van de KNGU te onderschrijven en de verplichtingen te aanvaarden.
  Zie de voorwaarden (1.1.0.3) zoals deze in het Huishoudelijk Reglement staan.  

Zodra het bedrijfsplan en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel door de KNGU zijn ontvangen, start het buitengewone lidmaatschap.

Ad 3. Het individuele lidmaatschap
dit is alleen bestemd voor mensen die binnen de KNGU actief zijn en:

 • gebrevetteerd en geregistreerd jurylid zijn bij de KNGU
 • geregistreerd opleidingsactor, verbonden aan een KNGU-opleidingsactiviteit
 • bestuurs- of commissielid van de KNGU zijn.
 • Niet zijn geschorst of ontzet uit het lidmaatschap van de KNGU of van enig lid respectievelijk uitgesloten van deelname bij enig lid.

KNGU Informatiemap lidmaatschap
Interesse? Stuur een mail met n-a-w-gegevens en een telefoonnummer naar de KNGU Serviceteam. De districtsmedewerker Clubmanagement neemt contact met u op.

Reacties (19)
"Wij zijn een omnisportvereniging met 9 verschillende sporten. Voorheen hadden we een grote turn-gymafdeling, maar de laatste jaren zijn onze andere sporten enorm gegroeid. Onze competitiespelende leden van badminton en volleybal betalen ook bondscontributie bij de anderen bonden. Deze leden moeten, als de plannen van de KNGU doorgaan, dan bij twee bonden bondscontributie betalen. De KNGU wil immers stoppen met het terugbetalen van de bondscontributie voor deze leden.

De belofte van de KNGU gaat voor deze leden (die wel het volle pond betalen) niet op, want wat hebben deze leden aan de KNGU, ofwel value for money??
Met de komst van Digimembers verplicht de KNGU om alle leden in te schrijven in 1 systeem. Het enige voordeel is een eenduidige en eenvoudige automatische incasso voor de KNGU en de andere leden.
Moeten we overwegen om 2 systemen te gaan gebruiken om de onnodige kosten voor onze leden te voorkomen??
Wij zijn benieuwd hoe andere omnisportverenigingen daar mee om gaan!!

SV Olympia Ochten
"
Dirk de Rooij onbekend
"Beste meneer de Rooij,

Vanaf 1-1-2015 gaan leden die lid zijn van een andere sportbond ook contributie bij de KNGU betalen. Een van de kernen van het nieuwe lidmaatschaps- en contributiebeleid is administratieve haalbaarheid. Het verrekenen van de restitutie levert voor zowel de clubs als de KNGU een enorme administratieve last op, terwijl het aantal clubs en sporters die er gebruik van maken minimaal is. Daarnaast kan een club die ook sporters bij een andere sportbond heeft ondergebracht, voor alle leden ondersteuning krijgen op verschillende vlakken (kijk voor meer informatie op http://www.gymsport.nl/clubmanagement/kngulidmaatschap/voordelen-van-het-kngu-lidmaatschap). De regel 'value for money' geldt dus wel degelijk. U kunt in twee systemen gaan werken, maar denkt u er aan dat het verplicht is om AL uw leden op te geven?

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar servicedesk@kngu.nl

Hartelijke groet,"
Ellen van der Most onbekend
"lid zijn van de KNGU gaat nu wel heel erg veel geld kosten! en ook nog jury bestuur en leiding toevoegen en ook nog dubbele contributie voor de andere bonden. Sport moet leuk en betaalbaar zijn! en dat is helaas voorbij ook wedstrijdgelden worden duurder, verplichtingen worden groter en sorry maar je krijgt er echt heel weinig voor terug. " Henk onbekend
"Beste Ellen van der Most,
uw reactie omtrent de verplichting om AL onze leden op te geven bevreemd me. In uw huishoudelijk reglement artikel 1.1.03 lid 2e staat dat (onder voorwaarden) de verplichting tot lidmaatschap niet geldt voor leden of deelnemers van omni/multisportverenigingen die uitsluitend deelnemen aan andere activiteiten dan zijn begrepen in de doelstelling van de KNGU en aangesloten bij een andere erkende sportbond van de NOC/NSF.
"
Dirk de Rooij onbekend
"Geachte heer De Rooij,

Dit wordt uiteraard ook vanaf 1-1-2015 aangepast in ons huishoudelijk reglement.

Hartelijke groet,"
Ellen van der Most onbekend
"Geachte Henk,

Het is als club altijd al verplicht om alle leden op te geven. Dus ook de leiding, juryleden en bestuursleden. Zij zijn immers lid van de club en profiteren van alle voordelen van het lidmaatschap van de KNGU (bekijk alle informatie hierover bij de veel gestelde vragen, vraag 2). Zoals u heeft kunnen lezen wordt er komend jaar nog geen contributie-onderscheid gemaakt voor deze soorten leden. Daarnaast profiteren wedstrijdleden nog meer dan bijvoorbeeld juryleden van het lidmaatschap van de KNGU, terwijl deze leden volgend jaar nog net zo veel contributie betalen als een regulier lid. Er verandert voor de club volgend jaar dus maar weinig in kosten, behalve dat ze juist misschien minder gaan betalen, omdat ieder lid niet meer verplicht een jaar lidmaatschap van de KNGU hoeft af te nemen.

Er zijn maar weinig clubs die omnileden kennen. Met hen wordt persoonlijk contact opgenomen.

Hartelijke groet,"
Ellen van der Most onbekend
"het voordeel van lidmaatschap voor de jury ontgaat me volledig. Dit is puur alleen een voordeel van een club dat ze een jurylid hebben immers geen jury is geen deelname aan wedstrijden, 1 van de grootste redenen waarom er toch diverse verenigingen afhaken. Het blijft erg vreemd dat juryleden moeten betalen om als een erg actieve vrijwilliger aan het werk te gaan voor een vereniging. " John onbekend
"Geachte John,

Mocht er iets tijdens wedstrijden etc. iets gebeuren dan is het jurylid verzekerd (mits het ingeschreven staat in DigiMembers). Daarnaast worden er door de KNGU jurycursussen en -bijscholingen ontwikkeld, waar juryleden geheel gratis aan deel kunnen nemen. Voor nog meer voordelen van het KNGU-lidmaatschap verwijs ik u graag naar de veel gestelde vragen, vraag 2.

Hartelijke groet,"
Ellen van der Most onbekend
"maar wat kan er nou bij een wedstrijd gebeuren voor een jury? wat zoveel moet kosten? Iedere vrijwilliger is vanuit de vereniging immers al verzekerd? En natuurlijk is de deelname aan bijscholingen voor jury gratis, het is immers vrijwilligerswerk. Ten dienste van de vereniging en ook zeker van de KNGU. Misschien is het zelfs zo dat de KNGU aan de jury zou moeten betalen zodat er wedstrijden georganiseerd kunnen gaan worden. Hoe dan ook blijf ik het een vreemd verhaal vinden dat jury en bestuur en zelfs trainers lid moeten zijn van de KNGU en ook nog contributie moeten betalen......" Karin onbekend
"Geachte Karin,

Uiteraard is de KNGU hartstikke blij met de inzet van bijvoorbeeld bestuurs-, juryleden en trainers. Zonder hen geen club. Omdat de KNGU het belangrijk vindt dat het goed gaat met de clubs, biedt de KNGU het bestuur van een club daarom ondersteuning en advies aan op veel verschillende vlakken (veel gestelde vragen, vraag 2). Daarnaast zorgt de KNGU bijvoorbeeld ook voor goed opgeleide trainers en juryleden en biedt de KNGU de club verzekeringen aan. U begrijpt dat dit ook voor de KNGU niet gratis is. LET OP: een vrijwilliger is pas verzekerd op het moment dat deze geregistreerd staat in DigiMembers en dus lidmaatschapsgeld betaalt aan de KNGU. Het is dus niet zo dat een vrijwilliger of een jurylid automatisch verzekerd is. Wist u dat jureren niet bij iedere club vrijwillig is? Kijk voor alle voordelen van het KNGU-lidmaatschap bij de veel gestelde vragen, vraag 2.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar servicedesk@kngu.nl

Hartelijke groet,"
Ellen van der Most onbekend
"Ik zie niet in hoe u ons als vereniging tegemoet komt met een voordeel om onze badminton- en judoleden in te schrijven bij de KNGU. De badminton is bij ons recreatief en de Judo heeft zijn eigen programma. Daarnaast vallen deze leden onder een aparte verzekering omdat zij verder niks van doen hebben met onze gym- en dansafdeling. U kunt dit wel stellen maar niet verplichten lijkt mij. Begrijpelijker is dat u verplicht om alle leden in te schrijven die onder de omschrijving van het KNGU-lidmaatschap vallen:

Gymnastiek is een verzamelnaam van onder andere turnen, dans, springen en acrogym. Dat zijn stuk voor stuk aansprekende bewegingsvormen.

met vriendelijke groet, Monique de Bruijn"
Monique van der Hagen onbekend
"KNGU is een organisatie waarin heel veel geld rond gaat en verspild wordt, daarvoor is elke euro contributie nodig. Weet u dat iemand die lid is bij twee verenigingen ook geacht wordt twee keer te betalen. Zo hebben clubleden, de verplichting nogmaals 50% van de contributie te betalen als ze ook lid willen zijn van het Veteranekorps van de KNGU, zijn ze dubbel verzekerd. Wel eens ergens in een jaar verslag gelezen hoeveel leden er een beroep hebben gedaan op die bondsverzekering van Univé? en aansluitend hierop hoe vaak dat beroep is gehonoreerd? En inderdaad valt badminton niet onder de noemer gymnastische sporten en judo ook niet.
En de voordelen: een wedstrijdpaspoort dat bijna 600 % duurder is dan de spelerspas van de KNVB. En ook: die KNVB-spelerspas is voor senioren 10 jaar geldig en bij de KNGU slechts 3 jaar. Daar verdienen ze, via hun contributiebetalende leden, gewoon geld aan. Ellen heeft vast geen wedstrijdpaspoort, zou ze bondscontributie betalen?"
sjanie donker onbekend
"Beste Sjanie, ben het helemaal eens, daarnaast is ook de contributieverhoging uit den boze en waar dit uit voortgekomen is. Hier gaat de KNGU niet mee weg komen. Ik zie ook meer nadelen dan voordelen aan een lidmaatschap bij de KNGU met deze hoge kosten en wat je er voor terug krijgt en zelf nog naast de contributie moet betalen voor allerlei extra's om aan deel te nemen. Wij zijn met onze kleine club ook aan het bekijken wat er precies speelt en waar we ons wel/niet in kunnen vinden. Ik ben ook benieuwd naar de reactie van de KNGU op wat wij schrijven.

"
Monique van der Hagen onbekend
"Aanvulling: lid van club en Veteranenkorps, dan 2x voledige bondscontributie betalen.
Wedstrijd leden profiteren meer van de KNGU: jawel ze betalen een kostendekkende bijdrage per wedstrijd incl kosten jury. Clubs leveren verplicht de juryleden, anders uitsluiting, het zijn ook vooral de clubs die de wedstrijden faciliteren.
Juryleden moet lid zijn om verzekerd te zijn, bovendien zijn de cursussen gratiplus dat dure wedstrijdpaspoorts? Er is daarover een aantal jaren geleden een financiële afspraak gemaakt i.k.v. een extra verhoging van de bondscontributie. Bovendien zijn juryleden die jureren per zaterdag wel 12 tot 14 uur van huis voor een wedstrijd (07.00 - tot 21.00 uur) Doe je i.k.v. dienstverband dan overtreed je de Arboregels. Reiskosten sedert 2002 0.23 eurocent/km
Leiding die lesgeeft bij twee verenigingen betaalt per club de bondscontributie. V.w.b. de bijscholingen die de KNGU aanbiedt geldt: per bijscholing 53 euro betalen, een zaterdag kwijt, reiskosten en tijd voor eigen rekening. Verplicht 4 in 4 jaar i.k.v. licentieverlenging. Elke cyclus minstens 240 euro/jaar, steeds opnieuw. Kwaliteit?
Geen licentieverlenging dan niet verzekerd.
Welke service is er dan wel de beperkte verzekering en de BUMA/Stemra, en verder.
Het is een triest verhaal, een bond die zijn clubs en leden niet juist en tijdig informeert."
sjanie Donker onbekend
"We hebben vanuit de KNGU je diverse berichtgevingen op gymsport.nl gezien.
Daarbij zien we dat je een aantal bevindingen en vragen hebt.
Vanzelfsprekend staan wij open voor interactie en zijn wij bereid je daar waar nodig een toelichting te geven.
Indien je daar prijs op stelt nodig ik je uit contact met mij op te nemen zodat we een en ander mondeling kunnen doorspreken.

Met vriendelijke groet,

Noël van Tilburg
manager Clubmanagement
Tel: 055 – 5058742
"
Noël van Tilburg onbekend
"Hallo Noel,
Dat je mij niet meer kent verbaast mij zeer. Echter ik reageer op problemen van clubs, die door de servicedesk waarvoor jij kennelojk de verantwoordelijke manager bent, onjuist worden beantwoord.
Ik heb geen vragen, ik zoek de antwoorden op in statuten en HR van de kngu, die op de site staan. Ik begrijp uit jouw woorden dat die documenten niet up to date zijn. Dat is dan jammer, maar de wijziging in het contributiebeleid zoals verwoord door Monique Staan er niet in. achteraf de regels wijzigen mag niet. Dus leden die betalen aan een andere bond hoeven niet ook aan de kngu te betalen. Ik ben geen lid van een omnivereniging dus hoef je mij ook niet voor te lichten, misschien kun je beter contact opnemen met de vz van Olympia Ochten, voordat de administratieve last te groot wordt."
Sjanie Donker onbekend
"Beste Sjanie,

Dank voor je reactie. Ik laat je hierbij weten dat we Olympia Ochten persoonlijk informeren naar aanleiding van hun vragen.

Met vriendelijke groet,

Noël van Tilburg
manager Clubmanagement"
Noel van Tilburg onbekend
"Mijn zoon is nu lid bij een turnvereniging. Echter hij wil nog van een andere turnvereniging lid worden. Kan dat? DE vereniging zegt dat je maar bij een club ingeschreven kan staan, omdat je per persoon maar een bondsnummer krijgt en de andere vereniging dan geen contributie kan heffen. klopt dit?" Hallo onbekend
"Je kunt prima van twee KNGU clubs lid zijn. Ik dans bij de ene en de andere turn ik. Met hetzelfde bondsnummer." ja dat kan onbekend

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Hallo, ik kan nergens vinden wat het minimum is van het uurloon van..." Vergoedingen voor vr... 22 dagen
"je kunt in middelstum trampolinespringen" Trampolinespringen onbekend
"Mijn dochter zou zo graag trampoline willen springen. Na 2 jaar tur..." Trampolinespringen onbekend