Deel dit artikel
Deel dit artikel

Voordelen van het KNGU lidmaatschap

Een greep uit de KNGU-dienstverlening voor onze clubs:

 

 • Ontwikkeling van het sportaanbod ten behoeve van Gymsportaanbieders en hun (potentiele) sporters
 • Ontwikkeling van producten, nieuw sportaanbod en oefenstoflijnen.
 • Organisatie van activiteiten en wedstrijden in alle disciplines.
 • Goed opgeleid kader: het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen en bijscholingen voor technisch kader. Met korting voor KNGU-leden. Klik hier voor meer info over opleidingen.
 • De speciale site voor opleidingen: de KNGU-Campus
 • Als licentiehouder heeft men zelfs 50% korting op de opleidingsactiviteiten.
 • Gratis opleiden van jurykader.
 • Gratis ondersteuning voor Gymsportaanbieders bij de implementatie van het programma Veilig Sport Klimaat.
 • Organiseren van (voornamelijk gratis) themabijeenkomsten, ondersteuning van Gymsportaanbieders en advies voor (bestuurlijk) kader.
 • Gratis basisondersteuning bij het opzetten van een eigen accommodatie.
 • Collectieve afspraken en afdracht van kosten aan SENA en BUMA in verband met muziekgebruik (tijdens lessen en uitvoeringen). De regeling met BUMA geldt niet voor buitengewone leden met een commercieel karakter zoals dansscholen, fitnessbedrijven en sportscholen.
 • Collectieve aanvullende verzekering voor aansprakelijkheid + ongevallen.
 • Financiële ondersteuning bij aanschaf van gymtoestellen en materialen.
 • In samenwerking met de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en het netwerk in de sport advisering rondom sociale wetgeving, fiscus en arbeidscontracten alsmede rechtspo sitie en ARBO-wetgeving (RI&E).
 • Online platform voor sporters en sportgeïnteresseerden www.KNGU.NL met daarop alles wat de sporter maar wil lezen over helden, de sportmogelijkheden bij de KNGU- Gymsportaanbieders en alle gymclubs.

Optioneel
Daarnaast kan ieder gewoon lid, kandidaat-gewoon lid en buitengewoon lid gebruik maken van het kennis- en communicatieplatform Gymsport.NL, bestaande uit het o
nline platform voor bestuurders www.Gymsport.NL inclusief 10 exemplaren van de glossy Gymsport (4x per jaar), de nieuwsbrief Gymsport.NL en gratis deelname aan het KNGU-congres voor bestuurders. 
Voor het gebruik van Gymsport.NL worden bijkomende kosten in rekening gebracht. 


Kwaliteit

De KNGU staat garant voor kwaliteit. Binnen het licentiesysteem volgt het technisch kader elke vier jaar diverse bijscholingen. Daarmee wordt de kwaliteit van het technisch kader binnen de lessen bij de Gymsportaanbieder gewaarborgd.
Licentiehouders profiteren bovendien van een extra korting voor opleidingen en bijscholingen.

 

KNGU-loket

Onze digitale voordeur is het KNGU-loket. In het loket kun je terecht voor zaken zoals beheer wedstrijdpaspoorten, wedstrijdinschrijvingen en beheer abonnementen.

Ben je nog niet aangesloten bij de KNGU, dan krijg je op het moment dat je besluit dit wel te doen informatie over hoe het digitale loket werkt.


Meer info
Klik hier voor meer info over Regelgeving en kosten lidmaatschap.


Ondersteuning
Aan de KNGU verbonden Gymsportaanbieders kunnen een beroep doen op de medewerkers in het district. Adresgegevens staan op de site van de KNGU: www.kngu.nl/Bondsinformatie/Organisatie/Districten1

Reacties (14)
"

Beste Anita,

Wil je mij een mail sturen, zodat ik je de informatie kan toesturen.
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Michel Kleverwal
mkleverwal@kngu.nl
KNGU F&C

"
Michel Kleverwal onbekend
"hallo
die 10 extra exemplaren van de glossy kan ik die ook op 1 adres ontvangen zodat wij die aan onze sponsor kunnen geven.

met vriendelijke groet , Marij Stoffer"
Marij Stoffer CGV URK onbekend
"Waar kan ik de voorwaarden voor de 'Collectieve aanvullende verzekering voor aansprakelijkheid + ongevallen' vinden en lezen?" Annemieke Graafland onbekend
"Inmiddels gevonden... Maar wat dekt deze verzekering nu eigenlijk WEL?? Ongevallen, maar geen medische kosten van bijv. artsen, specialisten en tandartsen. Alleen blijvende invaliditeit en overlijden. Aansprakelijkheidsverzekering? Het lijkt erop dat er geen dekking is voor de (medische) kosten voor letsel dat door een ander (tijdens het sporten) wordt toegebracht.
Ik vraag me af wat we als SPORT vereniging hebben aan een ongevallen en aansprakelijkheid verzekering die juist deze (medisch) kosten niet dekken??
Zijn er (positieve en negatieve) ervaringen van verenigingen die aanspraak gemaakt hebben op deze collectieve verzekeringen via de KNGU?"
Annemieke Graafland onbekend
"Beste Marij,

Het is zeker mogelijk de 10 exemplaren te ontvangen op 1 adres. Mooi idee om de sponsor hiermee te verblijden. Je kunt dan gewoon 10x hetzelfde adres invullen in het KNGU-loket.

Met vriendelijke groet,

José Holster"
José onbekend
"Beste Annemieke Graafland,

Voor alle vragen over de collectieve verzekeringen kunt u terecht bij de contactpersoon voor verzekeringen van de KNGU dat is Univé stad en land te Apeldoorn. Zij helpen u graag verder. Bel Afdeling Bedrijven (055) 599 55 40 of mail naar bedrijvenstadenland@unive.nl. Zij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

"
Anjo Langenbach onbekend
"is het mogelijk dat hier dan ook een verslagje van die verzekeringsdekking op de site komt? dan kan elke vereniging zien of dit inderdaad wel een verzekering is waar ze wat aan heeft" - onbekend
"annemieke,

De aansprakelijkheidsverzekering dekt je in tegen materiele en letselschade als je als club hiervoor aansprakelijk bent (bijvoorbeeld door ondeugdelijk materiaal of door foutieve aanwijzingen van trainers of schade die trainers/bestuurders op andere wijze aan leden of personen buiten de vereniging toebrengen. De schade door een ongeval wordt vaak in eerste instantie op de zorgpolis van de persoon die dit overkomt geclaimd maar de zorgverzekeraar zal deze schade verhalen op de aansprakelijke club, daarnaast kan het lid het eigen risico op de zorgpolis terug claimen. Een dergelijke verzekering heb je eigenlijk altijd nodig omdat de schade op voorhand niet altijd te overzien is en dit het financiële voortbestaan van de club in gevaar kan brengen.

De ongevallenpolis keert alleen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Zeker in het laatste geval is het bedrag wat uitgekeerd wordt vaak nodig voor aanpassingen in de woning (de gemeente vergoedt maar een gedeelte van deze kosten), auto, hulpmiddelen etc. Medische kosten die gemaakt worden kunnen verhaald worden via de aansprakelijkhedisverzekering zoals hierboven ook al eerder genoemd. Eventuele gevolgschade door (toekomstige) inkomensderving kan ook op de aansprakelijkheidsverzekering worden verhaald.

Kortom, de aansprakelijkheidsverzekering heb je gewoon nodig en de ongevallendekking geeft degene die iets overkomt een extra bedrag mee om zaken in te regelen, bij overlijden hebben de nabestaanden een bedrag om het onvoorziene overlijden te regelen.
Je wilt als bestuurder dit soort zaken ook gewoon geregeld hebben anders kan je ook nog nalatigheid in het regelen hiervan worden verweten. "
Erik onbekend
"Beste Erik, ik begrijp er helemaal niets van. Volgens mij is een vereniging juist nalatig als er gebruik gemaakt wordt van ondeugdelijk materiaal of slecht opgeleide trainers. Dat is wat mij betreft juist een hele slecht reden en meer een kans voor slechte bestuurders. Ook vraag ik me af hoe je als lid bewijst dat dit wanbestuur de reden is van eventueel letsel, invaliditeit of overlijden.
Is de verzekering gekoppeld aan het lidmaatschap niet meer een lokkertje van de KNGU voor zoveel mogelijk ingeschreven leden? Binnen onze vereniging is het bijna niet meer te verkopen, om alle leden bij de KNGU aan te melden en extra kosten aan de leden door te berekenen.
Aanvullende vraag: waarom is in de voorwaarden van de verzekering een leeftijdsgrens gesteld voor vrijwilligers (namelijk jonger dan 65 jaar, mits opgegeven bij de bond).
De leeftijdsgrens zelf vind ik erg discutabel: het is moeilijk genoeg om vrijwilligers te vinden, juist deze groep mensen heeft vaak wel wat tijd...
Betekent het dat onze club deze vrijwilligers niet langer hoeft op te geven? Ze zijn immers niet verzekerd.
Overigens lijkt de leeftijdsgrens me enigszins achterhaald (iedereen moet tot 67 jaar werken)."
Annemieke Graafland onbekend
"Beste mevrouw Graafland,

Ik wil uw vragen graag in een gesprek beantwoorden.
Wilt u mij contacten via de telefoon ( 055 5058 700) of mij uw gegevens doorgeven per mail: langenbach@kngu.nl?
Alvast hartelijk dank,

Met vriendelijke groet,
Anjo Langenbach
afdelingssecretaresse Financiën & Control en Service desk KNGU"
Anjo Langenbach onbekend
"Wat betreft vrijwilligers en hulpleiding die niet in digidmembers staan, gelden daar ook regels voor i.v.m. verzekeringen" hedwig onbekend
"Beste Hedwig,

Alle leden, vrijwilligers, kader en bestuur van een vereniging moeten in de DigiMembers ledenadministratie opgegeven worden waardoor zij dan allemaal onder de WA verzekering van de KNGU vallen. Als een persoon niet in de Digimembers ledenadministratie voorkomt, vallen ze dus niet onder de WA verzekering.

Mvg Sylvia Nillesen."
Sylvia Nillesen onbekend
"Ik ben nu een goed jaar penningmeester en zie net een incasso klaar staan voor het jaarabonnement op het Gymsport-blad.

Hierboven staat dat als 'voordeel' voor de aangesloten verenigingen gemeld, en lijkt het een gratis voordeeltje... dat is het blijkbaar niet...

kan iemand mij dat uitleggen? Het blad kan een prima voordeel zijn, maar waarom staat er niet bij dat het niet gratis is?

En kan ik ergens vinden waar de 10 exemplaren van mijn vereniging heen gestuurd worden?

Alvast bedankt."
Claudia Vos onbekend
"

Beste Claudia,

De kosten voor het platform/magazine staan beschreven in 'regelgeving en kosten KNGU lidmaatschap'. Via het KNGU loket kan de club bepalen naar wie deze 10 bladen verstuurd mogen worden.

Wij begrijpen de verwarring en gaan dit nalopen. Daar waar nodig zullen wij dit aanpassen om verdere misverstanden te voorkomen. Hartelijk dank voor de feedback.

Met vriendelijke groet,
Mascha Bouwmeester

"
Mascha Bouwmeester onbekend

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"je kunt in middelstum trampolinespringen" Trampolinespringen 18 uur
"Mijn dochter zou zo graag trampoline willen springen. Na 2 jaar tur..." Trampolinespringen 11 dagen
"Je kunt prima van twee KNGU clubs lid zijn. Ik dans bij de ene en d..." Soorten Lidmaatschap 15 dagen