Deel dit artikel
Deel dit artikel

Liever (g)een bestuurscrisis

De juiste koers varen in goede en slechte tijden

FOTO: DREAMSTIME.COMFOTO: DREAMSTIME.COM

Een bestuurscrisis is nooit leuk. Soms is een crisis echter noodzakelijk om een gewenste koerswijziging te realiseren en soms heeft de crisis helemaal geen bestuurlijke inslag maar betreft het eerder een persoonlijke vete.Acute crisis
Een acute crisis is een situatie waarin de vereniging geconfronteerd wordt met een bedreigende situatie, vaak als het gevolg van inadequate leiding. Te lang wachten op financiële meevallers, bijvoorbeeld, terwijl er dringende financiële problemen zijn. Een acute crisis verloopt vaak volgens het positieve scenario van een rampenfilm: als het schip echt begint te zinken staat er een natuurlijk leider op. Feit blijft wel dat dit alleen kan gebeuren als de leden van de club zich ook voor de organisatie willen en kunnen inzetten. Transparantie van het bestuur over de problemen is daarom essentieel.

Groeistuipcrisis
Een belangrijke beleidsmatige taak van het bestuur is de vereniging door middel van een strategisch beleid te behouden voor de toekomst. Dat betekent dat je als clubbestuur ook in moet spelen op veranderingen, zoals groei. Niet alleen een groeiend aantal leden vereist een andere aanpak, maar ook het betrokken zijn bij meer activiteiten. Als er meer leden komen, zal het bestuur vrijwilligers aan moeten spreken om taken op te vangen, zodat de leiding van de vereniging niet in gevaar komt. Als er meer activiteiten worden georganiseerd moet het bestuur zichzelf dwingen meer beleidsmatig te gaan werken.

Persoonlijke crisis
Het moeilijkst is het als de crisis in de persoonlijke sfeer terechtkomt. Als een bestuurslid van de club bijvoorbeeld niet goed functioneert, zal het bestuur of een vertrouwenscommissie moeten ingrijpen. Doen ze dat niet, dan volgt onherroepelijk een ruzie die zelfs kan resulteren in een verdeelde vereniging. Ruzies moeten daarom te allen tijde uitgepraat worden.

Noodzakelijk kwaad
Een bestuurscrisis is soms een noodzakelijk kwaad. Veel gymverenigingen zullen in hun bestaan (meer dan eens) geconfronteerd worden met groeistuipcrisissen. Een beleidscrisis is echter een kans voor het bestuur om de dialoog aan te gaan met de vereniging en zo tot een oplossing te komen. Daarmee kan de club dan weer een tijd vooruit.

Tags:    Clubmanagement
Reacties (1)
"De brief van het van het bondsbestuur met meer dan gewone belangstelling gelezen.
Mijn conclusie, een jank verhaal zonder enig spoor van zelfreflectie. Een smartlap van de bovenste plank. Ik zou op iedere zin commentaar kunnen leveren en mogelijk ga ik dat ook nog doen, e.e.a. afhankelijk van de uitkomsten van het december overleg.
U had moeten opstappen dan had de bond een frisse en nieuwe start kunnen maken.
Daarnaast is er natuurlijk de bondsraad, die net zo goed schuldig is aan de problemen als u, want, waar waren zij toen het mis ging. ook daar is reflectie op zijn plaats wat ook betekent, opstappen. Ook over de onafhankelijkheid van dit orgaan, wat gekozen dient te worden zou e.e.a op te merken zijn.

Ik mag hopen dat u de wijsheid die kennelijk in het verleden ver te zoeken was terug vindt.

Met vriendelijke groet,

Piet van Pelt
"
Piet van Pelt onbekend

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Wij zijn ook benieuwd naar de geldigheid van de antwoorden op deze ..." Arbeidscontracten 9 dagen
"Ik kan het document betreft regelgeving en kosten lidmaatschap KNGU..." Regelgeving en koste... 11 dagen
"Voorheen werd de bondscontributie al in november bekend gemaakt, wa..." Regelgeving en koste... onbekend