Deel dit artikel
Deel dit artikel

De verwerkersovereenkomst met de KNGU

Voor wie en waarom?

Een verwerkersovereenkomst tussen de KNGU en haar clubs, is die nodig? Hieronder zetten we de informatie nog even op een rijtje.

Wanneer is een verwerkersovereenkomst verplicht?

Er is een verwerkersovereenkomst nodig als er een verantwoordelijke en een verwerker is. Voor het onderscheid tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker is bepalend dat een verwerkingsverantwoordelijke degene is die het doel en de middelen voor de gegevensverwerking vaststelt. Een verwerker heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen en handelt uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de verwerking de primaire opdracht is.

Het bepalen van het doel en de middelen kan ook betekenen dat de verantwoordelijke kiest voor inschakeling van een partij die gegevens op een bepaalde manier verwerkt en niet voor een andere partij.

Automatisch lidmaatschap

De sporter is bij lidmaatschap van de vereniging ('automatisch') ook lid van de bond.

Bij de KNGU zijn volgens de statuten en het huishoudelijk reglement de leden van de verenigingen 'automatisch' lid van de bond. Wordt iemand lid van de vereniging dan wordt diegene ook direct lid van de bond. De verenging meldt de sporter bij de bond aan en draagt ook de bondscontributie af.

Er is dan een overeenkomst tussen (1) de sporter en de vereniging en (2) tussen de sporter en de bond. Onderdeel van de overeenkomst met de vereniging is dat de sporter lid wordt van de bond, dat de vereniging hem aanmeldt en de bondscontributie voor hem afdraagt.

TIP: Het is verstandig op het aanmeldformulier van de vereniging duidelijk op te nemen dat de sporter bij lidmaatschap van de vereniging ook lid van de bond wordt. Ook is het verstandig op te nemen dat de vereniging zorgt voor aanmelding en contributieafdracht aan de bond. Zo gaat het lid bewust beide lidmaatschappen aan en is het goed op de hoogte.

De vereniging levert de persoonsgegevens van de sporter aan bij de bond als zij deze bij de bond aanmeldt. Het betreft verstrekking van gegevens aan een derde (de bond) ter uitvoering van de sportovereenkomst met de vereniging.

Als sporters lid zijn van de vereniging én lid zijn van de bond zijn vereniging en bond beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Beiden moeten dan een eigen grondslag hebben voor de verwerkingen die zij doen. Vaak Uitvoering van de (eigen) overeenkomst of Gerechtvaardigd belang. Daarom is bij de KNGU géén verwerkersovereenkomst tussen vereniging en bond vereist.

Als KNGU en vereniging sámen de doelen en de middelen van de verwerking bepalen zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevens die zij samen verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld als wij voor bepaalde gegevens gebruik maken van dezelfde registraties, zoals het loket en de Campus.

Vereniging en de KNGU hoeven ook in deze situatie geen verwerkersovereenkomst te sluiten, maar moeten wel afspraken maken over hun verantwoordelijkheden vanuit de AVG. 

laatste reacties
"Is er ook een overzicht waar men in het land trampoline springen al..." Trampolinespringen 16 dagen
"Hallo
Ik ben een (mexicaanse) ex-ritmische turnster en ik ben..."
Ritmische Gymnastiek onbekend
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact onbekend