Deel dit artikel
Deel dit artikel

Verklaring Omtrent Gedrag

Clubs die sport aanbieden, hebben de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. In de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen.

Clubs die preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Enkele maatregelen die je kunt nemen, zijn:

1.     Het aanvragen van een VOG

Een belangrijke maatregel is het verplicht stellen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) als een begeleider wordt aangesteld en dit elke 3-5 jaar herhalen. Hiermee check je eenvoudig en gratis of de betreffende begeleider niet eerder voor een gewelds- of zedendelict veroordeeld is. Sommige veroordeelden blijken steeds weer posities te bemachtigen waarin ze gemakkelijk in contact komen met kwetsbare slachtoffers.

Het is heel eenvoudig om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Gymsportclubs die voor hun vrijwilligers gratis VOG’s willen aanvragen, kunnen zich aanmelden op de website www.gratisvog.nl. Door het beantwoorden van enkele vragen wordt vastgesteld of de club voldoet aan de voorwaarden om mee te doen aan de regeling gratis VOG.

Als de aanmelding wordt goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, dan krijgt de vereniging een bevestiging dat ze zijn toegelaten tot de Regeling Gratis VOG. Daarna kunnen de vrijwilligers van de organisatie zelf gratis digitaal VOG’s aanvragen. 

2.     Het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. Daarnaast wordt van de vertrouwenscontactpersoon verwacht dat hij/zij bijdraagt aan het nemen van preventieve maatregelen. Laat de VCP bij voorkeur een training volgen (bij ASK/NOC*NSF).

3.     Het hebben van aannamebeleid

Het is raadzaam om nieuwe vrijwilligers te screenen. Aannamebeleid voor vrijwilligers kan bestaan uit verschillende onderdelen waardoor de sportorganisatie een beeld krijgt van de vrijwilliger die een functie binnen de vereniging gaat vervullen. Je wilt natuurlijk dat de sporters binnen de sportorganisatie in veilige handen zijn. Daarom is het raadzaam om één of meerdere van onderstaande stappen te doorlopen met nieuwe vrijwilligers

  • -       Houd een kennismakingsgesprek
  • -       Check referenties (vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt)
  • -       Laat een VOG aanvragen (en herhaal dat elke 3-5 jaar)
  • -       Maak de begeleider lid van de bond en als dat niet kan, laat de trainer een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte. 
  • -       Maak de begeleider bekend met gedragsregels

4.     Het hanteren van gedragsregels voor begeleiders

De gedragsregels zijn door NOC*NSF opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. De KNGU heeft de gedragsregels opgenomen in het Huishoudelijk Reglement, hoofdstuk 7. Trainers die een licentie(verlenging) aanvragen moeten verklaren dat zij zich aan deze gedragsregels houden. Clubs kunnen deze gedragsregels hanteren.

De verschillende maatregelen staan niet op zichzelf, door ze in gezamenlijkheid toe te passen, wordt de kans zo klein mogelijk gemaakt dat grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt en zijn de mogelijkheden voor goede opvang en sanctionering optimaal, waardoor herhaling voorkomen wordt.

Wat kun je als club verder doen om het veilig sporten binnen je club onder de aandacht te brengen? Zie informatie op de site van NOC*NSF.

Reacties (2)
"Vanaf welke leeftijd adviseert u een VOG aan te vragen voor trainers/begeleiders?" GV Olympia KFC Schinveld onbekend
"Vanaf 16 jaar, dat is namelijk de leeftijd dat iemand gediplomeerd en zelfstandig voor de groep kan staan." Henriet van der Weg onbekend

Plaats reactie
laatste reacties
"Beste meneer/mevrouw,

Laat ik mij ten eerste even kor..."
G-gym onbekend
"Hallo ,I am interested in acrobatic gymnastics for my daughter who ..." Acrobatische Gymnastiek onbekend
"goedendag, ik heb heel veel websitesbekeken, maar ik kan geen veren..." Ritmische Gymnastiek onbekend