Deel dit artikel
Deel dit artikel

Verover de jongerenmarkt!

Hoe aantrekkelijk is de gymsportvereniging voor jonge vrijwilligers?

 Hoeveel jonge vrijwilligers zijn er bij jullie aan de slag binnen de club? Veel sportverenigingen en organisaties willen jongeren betrekken. Omdat ze handen nodig hebben om alle taken uit te voeren of omdat jongeren nu eenmaal een deel van de leden betreft. Welk percentage van jouw ledenbestand bestaat uit jongeren van 16-25 jaar? En welk percentage vrijwilligers valt in die leeftijdscategorie?

Grote kans dat deze cijfers niet synchroon met elkaar lopen. Tijd dus om te investeren in jongeren als vrijwilliger. En dat zal de vereniging veel opleveren. Extra handen natuurlijk, maar wie jongeren als vrijwilliger bij de vereniging betrekt, zal merken dat zij de organisatie en het (sport)aanbod met andere ogen bekijken. 

Bij de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers is dit dus een doelgroep waar winst is te behalen. Vaak weten sportverenigingen echter niet hoe ze jonge leden in het algemeen, jongeren in het bijzonder, als vrijwilliger kunnen betrekken, begeleiden en behouden.

De kracht van jonge vrijwilligers
Wie jongeren wil betrekken bij de vereniging zal hiervoor open moeten staan. Het is vaak al een uitdaging om vernieuwingen door te voeren in het functioneren van de vereniging. Juist de aanwas en enthousiasme van jonge vrijwilligers kan de vereniging nieuw elan geven en stimulerend werken om vernieuwingen in de club tot stand te brengen.

Waarom jongeren?
Voordat de vereniging gaat investeren in jongeren als vrijwilliger, is het belangrijk de volgende vragen te beantwoorden:

  •  Waarom wil ik jongeren betrekken? 
  • Richt ik me op de eigen leden of ook daarbuiten? 
  • Wat heb ik jongeren te bieden? 
  • Is mijn club aantrekkelijk en toegankelijk voor jongeren? 
  • Hoe bereiken en betrekken we jongeren nu? 


Door nauw samen te werken met jonge vrijwilligers kan de vereniging beter zicht krijgen op wat jongeren aanspreekt. Een vereniging met actieve jeugdleden wordt bovendien aantrekkelijk voor nieuwe (jeugd)leden. Zo werkt het twee kanten op, jeugdleden worden behouden en het brengt mogelijk nieuwe (jeugd)leden op.

Is de gymsportclub klaar voor jongeren?
Jongeren stellen andere eisen aan het type vrijwilligerswerk, aan begeleiding en aan waardering en beloning dan de club misschien gewend is. Een vereniging moet in al deze opzichten aantrekkelijk zijn voor jongeren. Durf jongeren verantwoordelijkheid te geven, biedt ondersteuning waar nodig en neem ze serieus in wat ze weten, en in hun manier van doen. Daarnaast moet de ruil om vrijwillig actief te zijn voor de vereniging voor jongeren duidelijk en aantrekkelijk zijn.  

Motivaties van jongeren
Die ruilwaarde om zich in te zetten als vrijwilliger is terug te voeren op drie soorten motivaties die jongeren kunnen hebben om vrijwilligerswerk te gaan doen. Jongeren doen vrijwilligerswerk omdat ze het leuk vinden, omdat het hen iets oplevert (korting op lidmaatschap of staat goed op je CV) of omdat het nut heeft. In dat laatste geval heeft de jongere een intrinsieke motivatie. Hij of zij voelt zich betrokken bij de vereniging. Het kan verenigingen helpen met de motivaties van jongeren rekening te houden. Denk bijvoorbeeld aan de werving van jongeren. Spreek hen direct aan op de motivaties. Vind je het leuk om dingen te regelen? Help dan bij de organisatie van sportactiviteiten voor de jongste leden of het organiseren van feesten. Of wil je later iets met sport gaan doen? Wordt dan vrijwillig actief als trainer of teambegeleider. Het kan zijn dat een jeugdlid in eerste instantie vrijwillig actief wordt omdat het iets oplevert, maar er vervolgens achter komt dat het ontzettend leuk is en actief blijft als vrijwilliger binnen de vereniging. Het loont zeker de moeite in te spelen op motivaties.

Aantrekkelijke activiteiten
Ook bij het aanbieden van activiteiten is het belangrijk om rekening te houden met de motivaties. Zorg ervoor dat er een divers aanbod aan activiteiten is. Betrek jongeren vooral ook zelf bij het bedenken van activiteiten. Zij weten het beste wat ze leuk vinden en wat bij hen past. Naast de bestaande en structurele activiteiten als bestuurswerk, commissiewerk en trainingsactiviteiten vinden jongeren het vaak juist heel leuk om korte, eenmalige activiteiten te ondernemen. Let wel, de club kan niet (meer) vanzelfsprekend uitgaan van structurele inzet van deze nieuwe groep vrijwilligers. Jongeren willen leren, experimenteren, nieuwe dingen ervaren en jij kunt ze deze kans bieden. Door, eventueel samen met jongeren, een activiteitenaanbod samen te stellen daag je ze uit en biedt je hen de ruimte om zich te ontwikkelen en door te groeien.

Binnen de sport zijn veel leuke en leerzame klussen mogelijk, die zowel de leerling als de organisatie iets opleveren. Zet diverse activiteiten in de etalage en verleid jongeren. Begin bij de eigen jeugdleden, maar werf ook daarbuiten. Laat de aantrekkelijke punten zien van de vereniging. Maar blijf authentiek: doe de vereniging niet mooier voor dan ze is.

  • Zoek jeugdleden op en betrek ze bij het werven. Laat actieve clubgenoten ook succesverhalen vertellen aan potentiële kandidaten: ‘Ik vond het spannend om voor de groep te staan, maar samen een jonger team trainen is heel erg leuk en ik leer er veel van!’, ‘Het is tof zelf het eindfeest te organiseren, we mogen zelf bedenken hoe we het gaan aanpakken’ 
  • Spreek jongeren persoonlijk en op hun kwaliteiten aan. Denk aan de specifieke motivatie! ➢ Begin klein, met een aantal jeugdleden en bouw bij succes uit. 
  • Wees concreet. Kom met een concreet aanbod waarbij jongeren zelf de regie kunnen voeren. Leren, samenwerken en coaching zijn sleutelbegrippen bij het werken met jongeren. 
  • Jongeren willen graag leren, maar niet in het diepe worden gegooid. 
  • En jongeren doen veel dingen net even anders. Sta hiervoor open.  


Meer weten? Voor advies en ondersteuning op lokaal niveau kan je terecht bij een maatschappelijk makelaar, vrijwilligerscentrale, sportservicepunt, provinciale sportraad of sportbond. Op landelijk niveau is er MOVISIE en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).
MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. MOVISIE biedt toepasbare kennis, adviezen en oplossingen, onder andere op het gebied van vrijwillige inzet en jongerenparticipatie. Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl.

NISB is het landelijke kennis- en innovatie instituut dat aanzet tot sport en bewegen om participatie, leefbaarheid en gezondheid te bevorderen. 

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Is er ook een overzicht waar men in het land trampoline springen al..." Trampolinespringen 16 dagen
"Hallo
Ik ben een (mexicaanse) ex-ritmische turnster en ik ben..."
Ritmische Gymnastiek onbekend
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact onbekend