Deel dit artikel
Deel dit artikel

Vrijwilligersbeleid

De gymsportclub draait op vrijwilligers. Met een sterk vrijwilligersbeleid wordt de gymsportclub nog sterker.

Clubs zijn vaak op zoek naar vrijwilligers die een bestuursfunctie willen invullen of naar personen die taken willen uitvoeren waardoor het bestuur en/of technische leiding wordt ontlast. Met een sterk vrijwilligersbeleid wordt de gymsportclub nog sterker.

Het is makkelijker om mensen te werven, wanneer je duidelijk kunt aangeven welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheid er bij een bepaalde functie hoort en hoeveel tijd dat gemiddeld per week/maand kost. In het handboek "Kaderbeleid en organisatie" staat dit en heel veel andere tips m.b.t. werven, plaatsen, begeleiden en scholen van kader.

In de factsheet "Opleiden van sportkader - KNGU" wordt een stand van zaken geschets binnen de KNGU en waar er meer relevante informatie te vinden is. 

Hieronder een overzicht van verschillende bestuursfuncties en andere mogelijke ondersteunende functies binnen de club.

Bestuur

 • De voorzitter
  De secretaris
  De penningmeester
  Bestuurslid Technische Zaken

Technische Leiding

 • Coördinator Gym/Turnen
  Coördinator Springen
  Coördinator Ouderen
  Trainer(s) Werkgroepen gym/turnen, Springen, Ouderen en Club Extra

Extra Ondersteunende functies

 • Materiaalbeheerder (ondersteunend aan bestuurslid Technische Zaken)
  Kascontrolecommissie (ondersteunend aan penningmeester)
  Ledenadministratie (ondersteunend aan de penningmeester)
  Salarisadministratie (ondersteunend aan de penningmeester)

Communicatiefuncties

 • Werkgroep PR en Communicatie
  Redactie Clubblad
  Verenigings-Internetsite
  Werkgroep Sponsoring/fondsenwerving

Nevenactiviteiten

 • Werkgroep nevenactiviteiten
  Vrijwilligerscoördinator
  Selectiebegeleiding 

Kleine werkzaamheden binnen de vereniging

 • Secretariaat
  Financiële zaken
  Technische Zaken
  Interne/externe communicatie 
  Overige kleine werkzaamheden

Lees hier voor de verdere uitwerking van de diverse functies.
   
Kader en organisatie           Functieprofielen bestuur             Factsheet 
                                               en andere vrijwilligersfuncties

http://www.gymsport.nl/data/artikelen/voorbeeld-taakomschrijvingen.pdf

laatste reacties
"Mijn zoon is nu lid bij een turnvereniging. Echter hij wil nog van..." Soorten Lidmaatschap 20 uur
"Hallo is er ritme gymnastiek in nijmegen zo ja waar" Ritmische Gymnastiek 11 dagen
"Is het mogelijk om de datums bij bovenstaande reacties te zetten? I..." Arbeidscontracten 24 dagen