Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 6 februari 2016 door Marit Jonker - Projectleider Sportparticipatie KNGU

Waarom stoppen mensen met de gymsport?

KNGU Exitonderzoek

Vinden deze sporters de gymsport niet meer leuk, is er een blessure in het spel, wordt er te weinig flexibiliteit geboden of zijn er misschien te weinig wedstrijden om de sport spannend te houden? Om meer inzicht te krijgen in waarom mensen stoppen, heeft de KNGU eind 2014 een exit-onderzoek uitgevoerd. Dit deed zij in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Sports Intelligence.

Wat was voor de KNGU de aanleiding om dit exit-onderzoek uit te laten voeren?
“We merken dat de traditionele leden die zich sterk identificeren met een club of bond plaats maken voor de nieuwe leden: sportconsumenten uit nieuwe generaties. Zij vinden de sport mooi, maar zijn minder verbonden aan één specifieke club. De opkomende doelgroepen hebben dus andere eigenschappen. Daarom moeten we ons samen afvragen hoe we hen blijvend kunnen betrekken en of zij bijvoorbeeld interesse hebben in andere gymsport producten.
Pas als je die sporter kent en weet wat hij wil, dan kun je écht van waarde zijn. De KNGU heeft zich als doel gesteld om in 2017 samen met de clubs één miljoen in gymsport geïnteresseerde mensen te kunnen bereiken. Dat betekent uiteraard dat we nieuwe mensen aan ons willen binden, maar het is daarnaast ook de kunst om bestaande leden te behouden voor de gymsport. De clubs zorgen voor goed sportaanbod en wij kijken op welke manier we de clubs kunnen helpen om zoveel mogelijk mensen aan zich te binden en zo weinig mogelijk leden aan de achterkant kwijt te raken. Om te achterhalen waarom mensen stoppen en op welke manier je ze voor de sport kunt behouden zal je met de huidige stoppers in gesprek moeten gaan. En dat hebben we tijdens dit exit-onderzoek gedaan.”

Tot welke onderzoeksmethode zijn jullie vervolgens gekomen?
“Met tips van de KNVB en KNLTB, die al eerder eens een dergelijk onderzoek uitvoerden, in ons achterhoofd hebben we ons eerst afgevraagd wat we precies wilden weten van de stoppers. Voor ons was het de eerste keer dat we zo’n onderzoek uitvoerden en het was een hele uitdaging om tot de juiste vragen te komen. Om er zelf meer gevoel bij te krijgen, heb ik zelf zo’n tien stoppers gebeld en ze gevraagd naar hun redenen om de gymsport te verlaten. Dat waren leuke en open gesprekken en met die input hebben we een online vragenlijst met zo’n vijftien vragen opgesteld. Na een uitgebreide testronde, konden we van start.

Sports Intelligence heeft vervolgens het onderzoek uitgevoerd onder gymsporters die gestopt zijn in de eerste drie kwartalen van 2014. Van de 33.896 uitgestroomde leden in de database waren er 22.175 geschikt om uit te nodigen voor het onderzoek. Hiervan hebben 10.858 leden daadwerkelijk een vragenlijst ontvangen en hier zijn 1476 reacties op binnengekomen. Daarmee hebben we het streven van minimaal duizend respondenten ruimschoots gehaald. En dat is een mooie respons.”

Wat is het profiel van dé stopper?
“Beleidsmatig hebben we speciale aandacht voor de doelgroepen 2 -6 jaar, 10-20 jaar en vijftigplussers. Uit onze analyse bleek dat de uitstroom in de eerste twee doelgroepen het grootst is. Verder zijn veel stoppers vrouwen, vooral in de doelgroep 16-49 jaar. De helft van de stoppers heeft tijdens de gymsportperiode een andere sport beoefend en twee derde beoefent op dit moment een andere sport. Stoppers tot en met 15 jaar sporten vaker georganiseerd en in een team, terwijl vijftigplussers juist vaker ongeorganiseerd en individueel sporten of helemaal niet meer.”

Wat zijn voor de stoppers de belangrijkste redenen om de gymsport te verlaten?
“Jonge kinderen stoppen vaak omdat er geen passend aanbod meer is of omdat ze op zwemles gaan. Kinderen tot en met 15 jaar stoppen omdat ze de gymsport niet meer uitdagend genoeg vinden, de trainingsdagen niet uitkomen, de trainer niet aan de verwachting voldoet of de groep niet prettig is. Daarnaast is het voor deze groep lastig om de gymsport in de huidige vorm te combineren met een andere sport of school en huiswerk. Verder stoppen jongens vaak omdat leeftijdsgenootjes gym niet cool vinden en veruit de belangrijkste reden voor kinderen om te stoppen met gymsport is het willen beoefenen van een andere sport. In de doelgroep van 16-49 en voor vijftig plussers is een blessure of angst voor een nieuwe blessure de voornaamste reden om te stoppen.”

Welke onderzoeksresultaten hebben je verbaasd?
“Met name dat laatste resultaat vond ik erg verrassend. Die blessures zijn binnen de bond namelijk nooit echt ter sprake gekomen. We weten dat de gymsport een blessuregevoelige sport is, maar hebben ons als KNGU nooit gerealiseerd dat blessures of de angst daarvoor zorgen voor zo’n ledenuitstroom. Dat was echt een eye-opener. Verder bleek dat veel mensen die stoppen met het actief beoefenen van de gymsport best op een andere manier betrokken willen blijven. Als ze hun lidmaatschap bij een club beëindigen, is er vaak nog wel passie voor de sport. We willen ze graag behouden voor de gymsport, zodat de weg te naar de club sneller weten te vinden wanneer ze wél weer tijd en zin hebben. Zo versterken en vergroten we dus samen met de clubs de gymsport.’’
Wat gaat de KNGU doen met de uitkomsten van dit onderzoek?
“De resultaten hebben een aantal zaken bevestigd en voor een aanscherping gezorgd. Zo zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuw 50+ concept. We weten nu dat 50+’ers op een verantwoorde manier willen sporten en fysiek en mentaal zo gezond mogelijk blijven. Sport is daarnaast belangrijk voor de sociale contacten. Het binden van deze doelgroep kan door middel van een totaalconcept met aandacht voor het sociale aspect, flexibel kunnen sporten, de juiste begeleiding en informatie en advies via verschillende kanalen.

Een ander voorbeeld is de doorontwikkeling van Freerunnen. Ouders van jongens die gestopt zijn geven regelmatig aan dat hun zoon weer zou willen starten als hij zou kunnen Freerunnen in de nabije omgeving. Daarbij draagt Freerunnen bij aan een stoerder imago van de gymsport.
We zijn nu bezig met het concreet maken van de laatste aanbevelingen en verder rolt er uit dit onderzoek ook nog een verdiepingsonderzoek. Er is namelijk gebleken dat gymsport vaak als tweede sport wordt beoefend. Binnenkort gaan we een aantal mensen nabellen om dat wat specifieker na te vragen. Is gymsport gewoon één van de twee sporten of juist de eerste of tweede sport? Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben kunnen we daar in de toekomst rekening mee houden en kijken naar goede combinaties. ’’

Kunnen we in de toekomst vaker zo’n onderzoek verwachten?
“We werken momenteel hard aan kennisontwikkeling en zoals het er nu uitziet gaan we de komende jaren jaarlijks zo’n onderzoek uitvoeren. Dan kunnen we mogelijke trends ontdekken en bovendien kijken of ons beleid effect heeft gehad. Daarnaast gaan we ook sporterstevredenheidsonderzoeken doen. We vragen dus niet alleen de stoppende sporters naar hun beweegredenen, maar ook kijken hoe we de bestaande groep sporters zo goed mogelijk kunnen bedienen.”

Je gaf aan dat het deze eerste keer aftasten was. Wat ga je de volgende keer anders doen?
“Naast de voorgeprogrammeerde antwoordkeuzes, merkten we dat de rubriek ‘Anders’ veel ingevuld werd. Dat leverde veel informatie op, maar is lastiger te analyseren omdat iedereen het net weer iets anders heeft verwoord. De veelgenoemde antwoorden zullen we in een volgende editie dan ook samenvoegen in vaste antwoordmogelijkheden. Verder hebben we bijvoorbeeld ook een aantal gestopte dansers gevraagd naar het waarom van hun stoppen. De meeste dansers snapten alleen niet zo goed waarom ze zo’n vragenlijst van de KNGU kregen. Veel dansers zijn blijkbaar lid van hun club, zonder dat ze doorhebben dat ze daardoor ook een link met de KNGU hebben. Dat is iets wat we de volgende keer beter moeten uitleggen.”

Bekijk via onderstaande video de uitkomsten van het onderzoek. 

Reacties (2)
"levitra 10 mg 4 tablet total posts
http://levitragtr.com - levitra 20 mg picture
levitra information disclaimer of warranties
levitra 20 mg
- theodore roosevelts version levitra
levitra how long to work
"
Jalongeant onbekend
"levitra soft without prescription
http://levitragls.com - levitra 20 mg tablet
levitra from canada online login with username password and session length
levitra 20 mg price
- erectyle disfunction
levitra 20 mg cost who is online
"
FamesHow onbekend

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"Is er in de buurt van Veenendaal een RG vereniging/club?
Ik l..."
Ritmische Gymnastiek 11 dagen
"Beste Mijnheer Kruis,

u kunt het beste zelf de verenig..."
Jubileumspelden 11 dagen
"21 dagen geleden( zie hierboven) heb ik een vraag gesteld en nog g..." Jubileumspelden 13 dagen