Deel dit artikel
Deel dit artikel

Het geheim van een goede speech

Tips voor het houden van een goede speech

Een goede toespraak staat of valt met een goede voorbereiding. Maar hoe zorg je daar eigenlijk voor? En moet je een verhaal nu wel of juist niet uitschrijven?

Als bestuurder van een gymvereniging kan je er vaak niet omheen: een praatje bij de opening van het seizoen, op een feestavond of bij sponsorpresentaties. Je kunt jezelf veel tijd en moeite besparen als je de voorbereiding van je presentatie in een aantal stappen verdeelt:

 • begin met het vaststellen van je publiek, je doel en je invalshoek;
 • bepaal je op basis hiervan de inhoud aan de hand van een lijstje onderwerpen;
 • breng structuur aan in je verhaal door verwante onderwerpen bij elkaar te zetten;
 • schrijf op basis van het schema wat je nu voor ogen hebt de daadwerkelijke tekst.

Uitschrijven of niet
Dit uitschrijven kan je naar eigen inzicht doen. De één vindt het fijner om met een aantal steekwoorden de grote lijnen van het verhaal weer te geven. Het voordeel hiervan is dat je met kleine kaartjes kunt werken en de aandacht bij het publiek kan houden in plaats van bij je papier.

Anderen schrijven liever het complete verhaal op. Op die manier heb je net iets meer houvast, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je uitgetypte of uitgeschreven tekst voor jezelf overzichtelijk is. Is dat niet het geval, dan kan je nog wel eens in de knoop raken.

Levendig
Om ervoor te zorgen dat je tekst niet ‘voorgelezen’ klinkt, is er een aantal vuistregels:

 • beperk de zinslengte.
  Hoe meer bijzinnen er in staan hoe onduidelijker het wordt;
 • ga uit van de basisvolgorde.
  In het Nederlands is dat onderwerp – werkwoord – gezegde;
 • vermijd naamwoordstijl en lijdende vorm.
  Gebruik “ik turn” en niet “er wordt door mij geturnd”. Dat is onnodig vaag;
 • vermijd tangconstructies.
  Dit ontstaat als je een zin(sdeel) midden in een andere zin plaatst. Het is in dit geval beter om twee zinnen te gebruiken in plaats van één.
 • vermijd voorzetselconstructies. Zinsnedes als ‘met betrekking tot’ en ‘in het kader van’ zijn geen spreektaal, maar schrijftaal;
 • maak af en toe gebruik van een ellips.
  In een ellips ontbreekt een onderwerp en soms ook het werkwoord. Dit vergroot de levendigheid. Denk bijvoorbeeld aan: “Integendeel!”
 • gebruik weinig tot geen vakjargon.

Bijschaven doet wonderen
Het belangrijkste is nog wel het bijschaven van je tekst. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat het geheel niet goed loopt, of niet lekker aansluit bij de doelgroep. Zeker de opening en de afsluiting verdienen daarbij aandacht. Daarmee kan je het publiek namelijk voor je winnen. Een korte anekdote, relevante quote, inhaken op de actualiteit en op het einde een goede uitsmijter doen wonderen.

Tags:    Communicatie
Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"Beste meneer/mevrouw,

Laat ik mij ten eerste even kor..."
G-gym onbekend
"Hallo ,I am interested in acrobatic gymnastics for my daughter who ..." Acrobatische Gymnastiek onbekend
"goedendag, ik heb heel veel websitesbekeken, maar ik kan geen veren..." Ritmische Gymnastiek onbekend