Deel dit artikel
Deel dit artikel

De grillige praktijk in de sportvereniging

Grenzen aan maatschappelijke verantwoordelijkheid

In Den Haag heten combinatiefunctionarissen bij de sportverenigingen ‘jeugdsportcoördinator’. De Haagse georganiseerde sport heeft ervoor gekozen om voor het dienstverband de stichting Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH) op te richten, die de formele verantwoordelijkheden bij de vrijwilligers van de verenigingen weg houdt. Inmiddels geen ongebruikelijke constructie meer in Nederland. Bijzonder is wel dat WSDH niet alleen het formele werkgeverschap uitvoert, maar ook het materiële werkgeverschap bij de clubs ondersteunt. Ook de gemeente Den Haag zet zich ten volle in om van deze constructie een groot succes te maken: met structurele subsidie, maar ook met samenwerking.

Werkgever Sportclubs
Den Haag heeft vijfendertig combinatiefunctionarissen in vaste dienst, ondersteunt ook vijfendertig sportverenigingen en zorgt dat ongeveer honderd scholen worden voorzien van naschoolse sportactiviteiten. Dit is een kleine greep uit de werkzaamheden, die door drie medewerkers worden aangestuurd. In 2012 groeit het aantal jeugdsportcoördinatoren bij sportverenigingen in Den Haag tot vijftig. Dan zal ook een extra consulent worden aangesteld om de aansturing en ondersteuning volwaardig te blijven uitvoeren. WSDH profileert zich als een organisatie die werk maakt van de ontwikkeling van sport als bedrijfstak: met de cao sport, met plaats voor een ondernemingsraad en met ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers.

Sportieve baan in Den Haag
De slogan ‘sportievebaanindenhaag.nl’ lijkt een begrip te worden in sportief Den Haag. Bij de Academie voor Sportstudies en ROC Mondriaan Sport en Bewegen, maar in toenemende mate ook bij clubs en scholen. Wij overleggen uitvoerig met de sportclubs over het profiel van een jeugdsportcoördinator. We voeren sollicitatiegesprekken samen met bestuurders van de sportclub waar een medewerker geplaatst wordt. Zodra iemand geschikt bevonden is, wordt alle administratie geregeld. Daarnaast moeten gegevens worden ingevoerd in de CombinatiePlanner en moet Sportmatch, het matchingprogramma van de gemeente Den Haag op de hoogte worden gebracht.

Ondersteunen
Het aansturen van een beroepskracht kan voor sportverenigingen soms erg lastig zijn. Daarom zoeken we bij elke vereniging een geschikte clubleidinggevende. Deze moet in staat zijn opdrachten te formuleren en de jeugdsportcoördinator aan te sturen, en daarvoor voldoende tijd vrij maken. Wij ondersteunen de club met het opstellen van een werkplan en een jaarplanning en evalueren regelmatig, zodat de vereniging echt profijt heeft van de jeugdsportcoördinator. Ook zorgen we dat de jeugdsportcoördinator zijn werk zo goed mogelijk kan uitvoeren. We voorzien hen van sportmaterialen, stellen kantoorflexplekken ter beschikking en natuurlijk ondersteunen we in de persoonlijke ontwikkeling. In maart 2011 zijn de eerste twintig jeugdsportcoördinatoren geslaagd voor de opleiding tot combinatiefunctionaris. Deze is in samenwerking met de Haagse Hogeschool gestart. De jeugdsportcoördinatoren zijn onder andere bijgeschoold in de thema’s verenigingsmanagement, sportstimulering als vorm van gedragsbeïnvloeding, zelfmanagement en zelforganisatie.

Sportmatcher en CombinatiePlanner
Een deel van de werkzaamheden van de jeugdsportcoördinatoren bestaat uit het verzorgen van naschoolse sportactiviteiten op scholen in Den Haag. Werkgever Sportclubs werkt nauw samen met Sportmatch van de gemeente Den Haag. Zij verzorgen de vraag van de scholen en wij verzorgen het aanbod. De online Sportmatcher koppelt vraag en aanbod aan elkaar. De uitkomsten komen in de CombinatiePlanner terecht. Dit is een webapplicatie waarin de jeugdsportcoördinator zijn of haar planning invoert, die vervolgens wordt geaccordeerd door de clubleidinggevende. In de planning verschijnen dus automatisch de tijden en dagen waarop de jeugdsportcoördinator naschoolse sportactiviteiten moet verzorgen. De CombinatiePlanner is tevens een systeem voor urenregistratie, een relatiebeheersysteem, het heeft interne berichten en een forum en de jeugdsportcoördinatoren kunnen in de planner gezamenlijk documenten delen.

Van contact naar samenwerking
Veel scholen in Den Haag zijn al jaren gewend om naschoolse activiteiten in te kopen met allerlei projectgelden, bijvoorbeeld voor verlengde schooldag en sportintroductie en -keuze. Het is een hele omslag voor de scholen dat er nu jeugdsportcoördinatoren zijn, die niet zomaar naschoolse activiteiten op aanvraag komen uitvoeren, maar die ook hun eigen doelen hebben met de activiteiten. Om de brug te slaan tussen school en sportvereniging is ook de bijdrage van de scholen van groot belang. Om ervoor te zorgen dat kinderen en jeugd ook na schooltijd regelmatig blijven sporten is het noodzakelijk om samenwerking te smeden, die draagvlak heeft op school en in de sportvereniging. Wij vragen van de scholen een omslag van sportactief denken naar sportclubactief denken. Aan de andere kant trekt dat natuurlijk ook een forse wissel op de cultuur in de ontvangende sportvereniging. Niet langer kan worden volstaan met de deur open zetten voor nieuwe jeugdleden: de schoolactieve sportclub weet de nieuwe jeugd te binden met onder andere speciaal voor hen georganiseerde nieuwe activiteiten. Sportclubactieve scholen en schoolactieve sportclubs zijn georiënteerd op samenwerken met elkaar. Combinatiefunctionarissen zijn de uitvoerende componenten van de samenwerking, waarin zich de brug vormt tussen school en sportclub.

Samenwerking vanuit de optiek van korfbalclub Eibernest/Vrolijk
“De samenwerking met Werkgever Sportclubs verloopt uitstekend”, aldus voorzitter Edu van Deursen. “Het afgelopen jaar is de terugkoppeling wat betreft het functioneren van de jeugdsportcoördinator verbeterd. Werkgever Sportclubs beoordeelt bijvoorbeeld de jeugdsportcoördinatoren tijdens de naschoolse sportactiviteiten. Ik kan daar zelf niet bij aanwezig zijn, maar ik vind het wel belangrijk dat ze daarin goed functioneren. De beoordeling van Werkgever Sportclubs wordt naar mij doorgestuurd en met mij besproken. Daarnaast word ik ook volledig betrokken bij het jaarlijkse functioneringsgesprek. Dat is prettig.”
“We hebben veel voordeel van onze jeugdsportcoördinator. Hij kan zaken oppakken waar onze vrijwilligers geen tijd en soms te weinig kennis voor hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is het opzetten en invoeren van een ‘spelervolgsysteem’. Een grote klus, waar we onze jeugdsportcoördinator voor hebben ingezet. Hij heeft eerst een pilot uitgevoerd bij zijn trainingsgroep. Dit heeft positief uitgepakt, waardoor we ook draagvlak hebben gecreëerd bij de andere jeugdtrainers. Het is overigens leuk te benoemen dat Eibernest/Vrolijk in de regio Noord-West, bestaande uit ongeveer honderd verenigingen, de grootst groeiende korfbalclub is. Dat is mede te danken aan onze jeugdsportcoördinator.”

Rex von Winckelmann is afgestudeerd aan de HALO en het SMI. Hij werkte kort in het onderwijs en belandde in de jaren tachtig bij de gemeente Den Haag, o.a. als districtsleider sportieve recreatie, coördinator schoolsport en beleidsmedewerker sport. Sinds september 2009 is hij directeur van Werkgever Sportclubs Den Haag.
Rex.vonwinckelmann@swsdh.nl

Tags:    Samenwerking
Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact 13 dagen
"Hallo KNGU,


Ik zag op de site van knltb dat zij..."
Verzorg je website! 20 dagen
"Beste Karin,

voor meer informatie over onze freerunkar..."
Freerunkar onbekend