Huisregels

De redactie van deze website geeft de mogelijkheid te reageren op geplaatste artikelen. Op deze manier willen we je betrekken bij de huidige ontwikkelingen. De redactie kan op grond van onderstaande huisregels en overige redenen weigeren bepaalde reacties te plaatsen. Hierover wordt niet gecommuniceerd.

Huisregels
- Houd je aan de wet. Dat betekent geen discriminatie (op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht, etc.). Dat geldt ook voor oproepen tot geweld en/of haat.
- Ga fatsoenlijk en respectvol met elkaar om. 
- Bijdragen die niet onderbouwde beschuldigingen bevatten zijn niet toegestaan.
- Reacties en bijdragen onder de naam van een bekende Nederlander, of onder de naam van een betrokkene in het artikel niet zijnde de reageerder, of flauwe naamsverwijzingen naar aanleiding van het artikel, zijn niet toegestaan.
- Reageer op de inhoud van het artikel, niet over de vorm of de relevantie ervan.
- Bijdragen mogen slechts één keer worden geplaatst.
- Plaats geen commerciële boodschappen, spam of irrelevante verwijzingen naar andere websites.
- Schrijf duidelijk Nederlands. Maak geen berichten die (grotendeels) bestaan uit hoofdletters of vreemde tekens.

laatste reacties
"in maart 2019 is mijn vrouw 50 jaar lid van de gymvereniging ODI 't..." Jubileumspelden 10 dagen
"Beste Jacqueline,

dit hebben wij helaas niet. Wel heel..."
Jubileumspelden 18 dagen
"Beste KNGU,
ik heb de tussenpersoon:
Meijers Assuranti..."
Verzekeringen 20 dagen