Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 2 augustus 2018 door Redactie

87 miljoen subsidie voor sportaccommodaties

als compensatie voor verruiming BTW-sportvrijstelling

Het Ministerie van VWS stelt met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget van 87 miljoen euro beschikbaar voor sportorganisaties.

Stimulering bouw en onderhoud

Sportorganisaties komen in aanmerking voor de subsidie Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. De sportorganisaties komen in aanmerking voor een subsidie van 20%. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidiepot.

Subsidie moet sport betaalbaar houden

De subsidieregeling is een compensatie voor de aanpassing van het BTW-Sportbesluit. Deze compensatie is specifiek gericht op het vervallen van de mogelijkheid om BTW (veelal tegen 21%) te verrekenen per 2019. De extra inkomsten die het Rijk verwacht binnen te krijgen door de aanpassing van het BTW-Sportbesluit, worden tegelijkertijd overgeheveld naar de uitgavenkant van de begroting. Van dat bedrag gaat, zo is besloten, 87 miljoen euro in de subsidiepot voor sportorganisaties.

Deze nieuwe subsidieregeling van 20% van de investering zorgt ervoor dat het financiële nadeel, als gevolg van het verdwijnen van de BTW-aftrekmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd. Investeren wordt op die manier niet ‘duurder’ zodat de eindgebruiker, de sporter, niet geconfronteerd hoeft te worden met een hogere bijdrage.

Ook een regeling voor gemeenten

Voor gemeenten wordt een afzonderlijke regeling getroffen inzake accommodaties ter waarde van 152 miljoen euro. Het totale jaarbedrag dat door deze regeling aan de sport ten goede komt bedraagt 241 miljoen euro. In de loop van dit jaar wordt meer bekend over de subsidieregeling. Dan laat men o.a. ook weten hoe een aanvraag in te dienen is.

Meer informatie over het onderwerp is ook te lezen op sport.nl/voorclubs.


Tags:    Accommodatie subsidie
Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"Hallo
Ik ben een (mexicaanse) ex-ritmische turnster en ik ben..."
Ritmische Gymnastiek 2 dagen
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact onbekend
"Hallo KNGU,


Ik zag op de site van knltb dat zij..."
Verzorg je website! onbekend