Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 20 januari 2017

CGV Wilhelmina trots op uitbreiding acro/turnhal

Mooi resultaat in Kampen

Donderdagavond 19 januari vond de opening plaats van de uitgebreide en vernieuwde acro/turnzaal bij sportcomplex De Reeve in Kampen.

Dit project wordt door de gemeente Kampen en de provincie Overijssel als een voorbeeld gezien, hoe een vereniging het zou kunnen/moeten aanpakken. Niet alleen een probleem neerleggen, maar oplossingen aandragen, voorstellen concreet uitwerken. 

En in dit geval heeft de vereniging Wilhelmina met haar vrijwilligers de kar getrokken waardoor: 

  • de politiek akkoord is gegaan met de bouw omdat de prijs vele malen lager was dan wanneer een en ander volledig door een commercieel bedrijf gerealiseerd moest worden
  • wij de bouw voor een wezenlijk deel met vrijwilligers hebben gerealiseerd
  • de provincie Overijssel mede om die reden subsidie heeft verstrekt voor de totale inrichting.

De gemeente en de provincie zien dit als een zeer geslaagd pilot-project, dat wat hen betreft, opvolging verdient.

De KNGU is trots om dit nieuwsbericht te delen op de site voor bestuurders als mooi voorbeeld voor andere gymclubs.


 

- Dik Koster > hij is vrijwilliger bij Wilhelmina en heeft het initiatief genomen en de hele voorbereiding en bouw gecoordineerd
- Geert Meijering > wethouder 
- Bert Boerman > gedeputeerd provincie Overijssel
- Jelle Weever > directeur Weever Bouw, de hoofdaannemer voor de bouw waarmee we e.e.a. samen hebben gerealiseerd
- Harry Schutte > van Sportraad Kampen (zij hebben actief met ons opgetrokken om besluitvorming in de politiek voor elkaar te krijgen)
- Frank Kist -> voorzitter cgv Wilhelmina 
(van links naar rechts). 

Klik hier om het gehele krantenartikel te lezen. 

 

 

Plaats reactie
laatste reacties
"Beste KNGU,
Ook graag willen graag van u een bewerkings- of v..."
Nieuwe privacywetgeving 2 dagen
"Beste KNGU,
Wij hebben ook geen vouchercode ontvangen. Kunnen..."
Nieuwe privacywetgeving 3 dagen
"Hallo!

Hebben wij als gymvereniging een verwerkingsove..."
Nieuwe privacywetgeving 7 dagen