Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 20 januari 2017

CGV Wilhelmina trots op uitbreiding acro/turnhal

Mooi resultaat in Kampen

Donderdagavond 19 januari vond de opening plaats van de uitgebreide en vernieuwde acro/turnzaal bij sportcomplex De Reeve in Kampen.

Dit project wordt door de gemeente Kampen en de provincie Overijssel als een voorbeeld gezien, hoe een vereniging het zou kunnen/moeten aanpakken. Niet alleen een probleem neerleggen, maar oplossingen aandragen, voorstellen concreet uitwerken. 

En in dit geval heeft de vereniging Wilhelmina met haar vrijwilligers de kar getrokken waardoor: 

  • de politiek akkoord is gegaan met de bouw omdat de prijs vele malen lager was dan wanneer een en ander volledig door een commercieel bedrijf gerealiseerd moest worden
  • wij de bouw voor een wezenlijk deel met vrijwilligers hebben gerealiseerd
  • de provincie Overijssel mede om die reden subsidie heeft verstrekt voor de totale inrichting.

De gemeente en de provincie zien dit als een zeer geslaagd pilot-project, dat wat hen betreft, opvolging verdient.

De KNGU is trots om dit nieuwsbericht te delen op de site voor bestuurders als mooi voorbeeld voor andere gymclubs.


 

- Dik Koster > hij is vrijwilliger bij Wilhelmina en heeft het initiatief genomen en de hele voorbereiding en bouw gecoordineerd
- Geert Meijering > wethouder 
- Bert Boerman > gedeputeerd provincie Overijssel
- Jelle Weever > directeur Weever Bouw, de hoofdaannemer voor de bouw waarmee we e.e.a. samen hebben gerealiseerd
- Harry Schutte > van Sportraad Kampen (zij hebben actief met ons opgetrokken om besluitvorming in de politiek voor elkaar te krijgen)
- Frank Kist -> voorzitter cgv Wilhelmina 
(van links naar rechts). 

Klik hier om het gehele krantenartikel te lezen. 

 

 

Plaats reactie
laatste reacties
"Ik heb net een handmatige factuur gemaakt. Bij het opslaan was ik b..." Contact 57 minuten
"Beste Peter Kok,

Mijn collega Peter Bus heeft u een e-..."
Verzekeringen 13 dagen
"LS,

Onlangs heb ik onderstaande vraag bij de accountma..."
Verzekeringen 16 dagen