Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 18 januari 2019 door Redactie

Contributieverhoging? Let op de opzeggingen!

Prijs blijkt nog steeds een belangrijke factor

Als jouw club voornemens is dit jaar de contributie te verhogen, dan is het misschien goed om in je achterhoofd te houden dat de prijs voor veel mensen een belangrijk aspect is. Dat kwam naar voren uit een onderzoek van het Mulier Instituut. Misschien zijn er ook nog alternatieven?

Het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben in een factsheet de resultaten weergegeven van een onderzoek naar lidmaatschappen van sportverenigingen en fitnesscentra. In welke mate zijn die in de afgelopen twaalf maanden opgezegd en in hoeverre heeft dit te maken met de kosten?

Twaalf procent heeft opgezegd

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn: in de afgelopen twaalf maanden heeft twaalf procent van de Nederlandse huishoudens een lidmaatschap van een sportvereniging opgezegd. In circa één op de vijf gevallen is de prijs ('te duur') de belangrijkste reden. Vaker wordt de sport niet meer leuk gevonden of wordt er te weinig van het lidmaatschap gebruikgemaakt. In meer dan de helft van de huishoudens waarbij een lidmaatschap van een sportvereniging of fitnesscentrum is opgezegd, komt daarvoor geen ander lidmaatschap in de plaats.

Vergelijkbaar met 2016

Paul Hover leidde als onderzoeker vanuit het Mulier Instituut het onderzoek. "Het factsheet 'Opzeggen sportlidmaatschap' is gebaseerd op data van het Nationaal SportOnderzoek 2018. Ruim 2300 Nederlanders tussen de 15 en 79 jaar worden dan via een panel gevraagd aan het onderzoek deel te nemen. De resultaten van het onderzoek in 2018 zijn voor het overgrote deel vergelijkbaar met de uitkomsten uit 2016, toen we eenzelfde onderzoek gedaan hebben. Ook toen was in ongeveer één op de vijf gevallen dat in een huishouden een lidmaatschap van een sportvereniging of fitnesscentrum is opgezegd de prijs (‘te duur’) de belangrijkste reden. Deze reden kwam vaker voor bij huishoudens met een beneden modaal inkomen dan bij huishoudens met een bovenmodaal inkomen."

Niet leuk meer vinden is belangrijkste reden

Andere bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • De belangrijkste redenen voor het opzeggen van een lidmaatschap van een sportvereniging zijn dat de sport niet meer als leuk wordt ervaren, dat andere prioriteiten worden gesteld (studie en werk) en om medische redenen (blessures en ziekte).
  • Bij de opgezegde lidmaatschappen van sportverenigingen komt er in bijna drie op de tien gevallen een ander lidmaatschap voor in de plaats. In het geval van lidmaatschappen van een fitnesscentrum is dat bij circa twee op de tien.
  • Bij ruim de helft van de huishoudens waarbij een lidmaatschap van een sportvereniging of fitnesscentrum is beëindigd, worden daarna minder uren aan sport besteed. Of de verminderde sportdeelname het gevolg is van het opzeggen van het lidmaatschap is niet zeker.

Ofschoon 'het niet leuk meer vinden' de belangrijkste reden is om het lidmaatschap op te zeggen, is het toch goed om te weten dat ook de prijs een belangrijke rol speelt. Een contributieverhoging overwegen binnen het bestuur kan dan betekenen dat een deel van de leden opzegt. En dat verlies aan inkomsten dien je meteen in te calculeren bij de berekening van de hogere contributie-inkomsten. Wellicht is het goed om ook aan alternatieve vormen van inkomsten te denken, alvorens de leden om een hogere bijdrage te vragen. Een mooi voorbeeld is de veiling, die JuRo Unirek/VZV uit 't Veld tweejaarlijks organiseert

Klik hier om het factsheet ‘Opzeggen sportlidmaatschap’ te downloaden.

Reacties (2)
"ligt het aan mij of is dit gewoon een open deur" kl onbekend
"Klopt - prijs is belangrijk. We krijgen ook steevast te horen dat de KNGU bijdrage als hoog ervaren wordt. Zijn er plannen om deze te verlagen?" Laurens Bosman onbekend

Plaats reactie
laatste reacties
"Is er ook een overzicht waar men in het land trampoline springen al..." Trampolinespringen 16 dagen
"Hallo
Ik ben een (mexicaanse) ex-ritmische turnster en ik ben..."
Ritmische Gymnastiek onbekend
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact onbekend