Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 16 mei 2013 door Eric Lankers

Eerste hulp bij aanstelling van buitenlandse topsporters en coaches

Welke verantwoordelijkheden heb je als vereniging?

In de Nederlandse competities is een groot aantal buitenlandse spelers en coaches actief. Voetbal, hockey en ijshockey zijn traditioneel de nummers 2 tot en met 4 op de ranglijst, in wisselende volgorde. Wat komt er kijken bij het aantrekken van een buitenlandse sporter of coach? Welke vergunning(en) heeft een sportvereniging nodig? Alvast één tip: laat je tijdig adviseren. Want wie de weg niet kent, loopt het risico te verdwalen in regelgeving.

Stap 0: win vroegtijdig advies in en start op tijd met de voorbereidingen 
Dit is de allerbelangrijkste stap. Laat je als vereniging goed adviseren. Het aantrekken van een buitenlandse sporter of coach kan prachtig zijn, maar er komt heel wat af op een sportvereniging. Start dus op tijd, want het is belangrijk goed voorbereid te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het zorgen voor huisvesting, de juiste papieren (vergunningen, verzekeringen), het inzichtelijk hebben van de kosten, maar ook het organiseren van (nuttig) tijdverdrijf buiten het sporten om. Wees bewust welke verantwoordelijkheden je hebt als sportvereniging! 

Stap 1: ga na welke nationaliteit de sporter of coach heeft 
Om te bepalen of een sporter of coach een vergunningsplicht heeft, is de nationaliteit beslissend. Uitgangspunt is dat buitenlanders afkomstig uit de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland vrij zijn om in Nederland te werken en te verblijven. Voor deze personen geldt geen vergunningsplicht. Voor personen uit andere landen is in de meeste gevallen wel een tewerkstellings- en verblijfsvergunning nodig om in Nederland te werken en te verblijven. Ook voor Bulgaren en Roemenen is tot uiterlijk 1 januari 2014 een tewerkstellingsvergunning nodig, ondanks dat Bulgarije en Roemenië behoren tot de EU. 

Stap 2: ga na wat het hoofddoel van verblijf in Nederland is 
Voor het verrichten van arbeid in Nederland geldt volgens de Nederlandse wetgeving zeer snel een vergunningsplicht. Ook het spelen van wedstrijden in georganiseerd verband of het trainen van een team bij een sportvereniging wordt in de meeste gevallen gezien als arbeid waarvoor een vergunningsplicht geldt. Dat geldt zelfs als de speler of coach onbezoldigd zijn arbeid verricht, of slechts tegen onkosten, ook in natura (trainingspakken, consumptiebonnen, etc.). Er zijn verschillende mogelijkheden voor sportverenigingen om een sporter of coach legaal tewerktestellen. Eén mogelijkheid is via het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning en een verblijfsvergunning. 

Stap 3: meld de vacature bij het UWV WERKbedrijf 
Voordat een tewerkstellingsvergunning aangevraagd kan worden, dient de sportvereniging de betreffende vacature vijf weken vóór indiening van de aanvraag om een tewerkstellingsvergunning bij de lokale vestiging van het UWV aan te melden. Belangrijk is dat de sportvereniging het UWV verzoekt de vacature uit te laten zetten in Nederland én Europa, via het Eures-netwerk. Let op: de vacaturemelding kan voor sporters en coaches achterwege worden gelaten als zowel de kwaliteit van de speler of coach, als de geboden beloning van voldoende hoog niveau is. 

Stap 4: toon de verrichte wervingsinspanningen aan 
Naast de vacaturemelding dient de sportvereniging eigen wervingsinspanningen te verrichten om de vacature met kandidaten uit Nederland of Europa te vervullen, bijvoorbeeld door het plaatsen van personeelsadvertenties of emailcontacten. Pas als is gebleken dat de UWVvacaturemelding en de eigen wervingsinspanningen geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd, mag de sportvereniging iemand van buiten Europa in dienst nemen. Bij sporters stelt het UWV geen eisen aan de wervingsinspanningen als de kwaliteit van de speler en de geboden beloning van voldoende hoog niveau is. Let op: in tegenstelling tot sporters dient een sportvereniging voor coaches wel de verrichte wervingsinspanningen aan te tonen. De sportvereniging zal moeten aantonen dat in Nederland of in Europa geen geschikte coaches voor de functie bij de sportvereniging te vinden zijn. 

Alle stappen lezen? Klik hier.

Tags:    Beleid Topsport
Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact 13 dagen
"Hallo KNGU,


Ik zag op de site van knltb dat zij..."
Verzorg je website! 20 dagen
"Beste Karin,

voor meer informatie over onze freerunkar..."
Freerunkar onbekend