Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 2 oktober 2018 door Redactie

Heeft bij jouw club al elke leider een VOG?

Vraag gratis aan en werk zo mee aan een veilige sportomgeving

Als vereniging wil je alles op orde hebben zodat iedereen veilig en met plezier de gymsport kan beoefenen. Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp, waarvan elke vereniging hoopt dat het bij hen niet voorkomt. De KNGU wil, samen met NOC*NSF en andere bonden, gymclubs ondersteunen bij het bieden van een veilig sportklimaat. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen, die een club daarvoor ter beschikking staat.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging.

Waarom een VOG?

Het  controleren met behulp van een VOG geeft een club meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) begeleiders en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij de club kunnen uitoefenen. Met deze verklaring toont de persoon aan dat hij of zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

Geen onderscheid maken

Als jouw club in het verleden nog geen VOG heeft verlangd van nieuwe begeleiders, dan is het goed om te beginnen met het vragen van een VOG aan alle begeleiders. Het kan soms lastig zijn om mensen die al langer aan de club verbonden zijn te vragen een VOG aan te vragen. Het kan worden opgevat als een motie van wantrouwen. Leg daarom uit dat het een algemene maatregel is om de veiligheid van alle leden te waarborgen, zonder aanzien des persoons.

Door als KNGU een VOG te verlangen van iedereen die in functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laten we zien dat we de veiligheid van de leden serieus nemen. Deze VOG is gratis voor vrijwilligers die werken met deze doelgroepen.

VOG aanvragen

Als club kun je een aanvraag voor een VOG voor de leiding hier starten. De leiding wordt gescreend op: omgang met personen en minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke beperking (profiel 85) en vult de naam en het e-mailadres van de betreffende leiding/staf in. Hij of zij krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen en akkoord te geven.

Degene die gescreend wordt logt in met DigiD, vult de gegevens aan en geeft akkoord. De screening wordt uitgevoerd. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen enkele dagen bij de  betreffende leiding op de mat.

Let op: Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van Dienst Justis beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of iemand een VOG krijgt. Dit gebeurt binnen 4 weken.

VOG verkrijgen

De leiding krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat er geen strafbare feiten op zijn/haar naam staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd (profiel 84 en 85). Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd en vallen ze binnen de terugkijktermijn, dan wordt er geen VOG afgegeven.

Meer informatie

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de VOG, neem dan gerust contact op met de KNGU, zij helpen je graag ermee!

Plaats reactie
laatste reacties
"Beste Karin,

voor meer informatie over onze freerunkar..."
Freerunkar 17 dagen
"Beste Albert Jan, wat vervelend voor jullie dat jullie evenement ni..." Freerunkar 17 dagen
"Goedendag, We hebben voor 1 juni de On the Movekar 1 gereserveerd v..." Freerunkar 18 dagen