Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 10 april 2019 door Redactie

Meldplicht om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken

Infographic helpt om de juiste procedure te volgen

Hoe we binnen de sport het beste zelf kunnen regelen dat seksuele intimidatie en misbruik binnen de club teruggedrongen wordt, daarover denken we samen al geruime tijd na. Nu is er een volgende stap gezet: de invoering van een meldplicht. Doel ervan: heldere procedures voor iedereen, zodat we het de daders nóg moeilijker maken.

In de kranten verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik die soms jarenlang plaats heeft kunnen vinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan hetgeen nu bekend. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Signaal afgeven

Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak hun hele leven lang. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden. KNGU directeur Marieke van der Plas: "Seksuele intimidatie en misbruik is ontoelaatbaar in een inspirerende omgeving, waar iedereen veilig moet kunnen sporten. Dit moeten we een halt toeroepen en daarvoor is iedereen verantwoordelijk."

Infographic

Onderstreept jouw bestuur het belang van deze meldplicht, maak deze dan ook bij de begeleiders binnen jouw vereniging bekend. Daarvoor is een Infographic gemaakt, waarin handvatten zijn opgenomen over het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat.


Tags:    Veilig Sportklimaat
Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"je kunt in middelstum trampolinespringen" Trampolinespringen 18 uur
"Mijn dochter zou zo graag trampoline willen springen. Na 2 jaar tur..." Trampolinespringen 11 dagen
"Je kunt prima van twee KNGU clubs lid zijn. Ik dans bij de ene en d..." Soorten Lidmaatschap 15 dagen