Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 18 mei 2013 door Arjan van Lit

Mensen in beweging krijgen

Bij sport gaat het vooral om het in beweging krijgen van mensen. Dat gebeurt volgens NOC*NSF en NISB voor een belangrijk (1/3) deel via de circa 28.000 sportverenigingen die ons land rijk is. Voor een veel groter (2/3) deel gebeurt dat echter buiten verenigingsverband. Als we er nu van uitgaan dat het met het bewegen van mensen die lid zijn van een sportvereniging wel goed zit, dan blijft de vraag of en hoe het mogelijk is om meer mensen te bewegen om zich te verbinden aan een sportvereniging.

Dit onderwerp is ongetwijfeld al op talloze manieren benaderd en besproken, maar de vraag hoe je mensen in beweging krijgt is telkens weer actueel. In zijn boek Start with WHY gaat Simon Sinek daar uitgebreid op in. De kern van zijn betoog is dat mensen alleen vrijwillig in beweging komen en een duurzame relatie met een leverancier, dienstverlener of andere aanbiedende partij aangaan als het ‘Waarom’ van die partij duidelijk is. In alle andere gevallen zijn de loyaliteit en betrokkenheid van ‘de klant’ vaak flinterdun, dat geldt waarschijnlijk ook voor leden van een sportvereniging.
Sinek stelt dat de nadruk in de communicatie op het ‘Wat’ en het ‘Hoe’ ligt. In de sport is dat ook het geval. De websites staan bol van gegevens over het aantal leden, kampioenschappen, de kwaliteit en kwantiteit van de voorzieningen, etc. Het ‘Waarom’ komt niet echt uit de verf en daarmee missen verenigingen een kans om mensen in beweging te krijgen.

Volgens Sinek is het effect van het ‘Waarom’ te verklaren vanuit de manier waarop onze hersenen werken. Het ‘Waarom’ is gekoppeld aan ons limbische brein, dat is het deel van onze hersenen waar emoties en motivatie beïnvloed worden en b.v. ‘fight or flight’ beslissingen worden genomen. Vooral voor onze verre voorouders was dat vaak een zaak van leven of dood. Voor ons is dat (hopelijk) wat minder nadrukkelijk aan de orde, maar nog steeds bepaalt het limbische brein of wij in beweging/actie komen of niet.

Hoe krijgen we het ‘Waarom’ dan helder?
Om te beginnen: het is niet simpel om het ‘Waarom’ scherp te formuleren. Het limbische brein is, en dat is nog vriendelijk uitgedrukt, woord-arm. De neo-cortex is woord-rijk en dat zien we terug in de uitgebreide verhalen over het ‘Wat en Hoe’. Toch is het, als we mensen in beweging willen krijgen, belangrijk om het ‘Waarom’ helder te krijgen, o.a. door het stellen van de volgende vragen:

  • Op basis van welke overtuigingen werken we?
  • Waar geven we om?
  • Waarom zijn we er?
  • Vanuit welke intenties werken we?


In ons denken is echter een steeds dominantere plaats ingenomen door de neo-cortex (het nieuwe brein), daar wordt gerationaliseerd en geanalyseerd dat het een lieve lust is. De doelstellingen die we formuleren in ‘wat willen we bereiken’, koppelen we via zorgvuldig doordachte en ontworpen processen en procedures aan hoe we dat gaan realiseren. Een plan zonder heldere deliverables, milestones, resources etc. wordt nog maar zelden serieus genomen.
De vraag ‘waarom doen we het?’ beantwoorden we bij voorkeur door het ‘wat en hoe’ nog eens te herhalen: ‘om kampioen te worden’, ‘om zoveel mogelijk leden te werven’. In de sport zag ik dat verschijnsel op zowel overkoepelend landelijk niveau (NOC*NSF) als op verenigingsniveau. Het maakt daarbij kennelijk niet uit of het een grote vereniging met landelijke bekendheid (HC ‘s-Hertogenbosch) of een kleine vereniging als VV Kerkwijk betreft.

Wat zou het voor het bestuur van een sportvereniging voor verschil maken als de vereniging het ‘Waarom’ duidelijk krijgt? Gaat het om:
Het eeuwenoude principe c.q. de overtuiging dat je mensen beter de strijd kunt laten voeren op het toernooiveld dan op het slagveld (of in de wijken)? De sportverenigingen spelen daarop nog steeds in door competitie te organiseren.
De overtuiging dat sport verbindt en een belangrijke bijdrage levert aan het overbruggen van etnische, culturele of andere verschillen? Dat zien we terug in het streven naar inclusiviteit van veel sportverenigingen.
De overtuiging dat sport een belangrijke bijdrage levert aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen? Hetgeen we terugzien in de kwaliteit van voorzieningen, trainers en staf.

Als een sportvereniging als reden van haar bestaan opgeeft dat zij:

  • Zo hoog mogelijk wil eindigen in de competitie;
  • Een sportcomplex in stand wil houden dat aan alle eisen voldoet;
  • Een professionele staf en competente vrijwilligers wil mobiliseren;
  • Zoveel mogelijk actieve leden wil aantrekken die een goede weerspiegeling vormen van de demografie van de gemeenschap;

Dan is dat een opsomming van waardevolle aspecten ten aanzien van het ‘Wat en Hoe’ van de sportvereniging, maar is hiermee het antwoord op ‘Waarom’ gegeven? De mensen die al langer lid zijn hebben het ‘Waarom’ meestal al impliciet ervaren, maar desondanks hebben zij er vaak moeite mee om het ‘Waarom’ expliciet te maken.

Lees het hele artikel hier

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Is er ook een overzicht waar men in het land trampoline springen al..." Trampolinespringen 14 dagen
"Hallo
Ik ben een (mexicaanse) ex-ritmische turnster en ik ben..."
Ritmische Gymnastiek onbekend
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact onbekend