Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 1 februari 2019 door Redactie

nijntje Beweegdiploma: kansen voor samenwerking

In 2018 vierde de KNGU haar 150-jarige bestaan. En tegelijkertijd liet de oudste sportbond van Nederland zien hoezeer zij nog in staat is haar steentje bij te dragen aan de wensen en behoeften van tegenwoordig: met het nijntje Beweegdiploma wordt ingezet op gevarieerd en verantwoord bewegen voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar. En gymclubs vormen daar een belangrijke pijler in. Door de samenwerking te zoeken met andere aanbieders van het beweegprogramma!

'Bewegen met nijntje' is de naam van het programma, ontwikkeld om zoveel mogelijk jonge kinderen verantwoord en met plezier te laten bewegen. Het is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van de KNGU, die een sportbreed beweegprogramma voor jonge kinderen wilde ontwikkelen en Mercis BV, eigenaar van nijntje, die een partner zochten om mee in te zetten op meer beweging bij jonge kinderen. Dat bleek een ideale match: de urgentie van verantwoord en gevarieerd bewegen gecombineerd met de natuurlijke aard van nijntje om te spelen, te leren en plezier te maken! Het nijntje Beweegdiploma is een vrucht van deze samenwerking.

Sportimpuls

Sinds de start in 2013 is het nijntje Beweegdiploma al ongeveer 37 duizend keer uitgereikt. In de eerste jaren was het merendeel van de deelnemers nog lid van een bij de KNGU aangesloten gymclub. Met name de projecten in het kader van de Sportimpuls hebben ervoor gezorgd dat het programma ook voor de groepen 1 en 2 op scholen geïmplementeerd werd. Dit had ook tot gevolg dat het aandeel KNGU-leden veel kleiner werd: het Beweegdiploma 2, bedoeld voor kinderen van 4 à 5 jaar, wordt vaker afgegeven op scholen dan bij een gymnastiekvereniging.

Inspirerend

Tanja Bracco Gartner is binnen de KNGU aanspreekpunt voor het nijntje Beweegdiploma. Zij is vol enthousiasme over de mogelijkheden van het programma. "Het nijntje Beweegdiploma staat als een huis! Het zit goed in elkaar, is goed onderbouwd en voorziet duidelijk in een behoefte. Want bewegen is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend, en daar kunnen we met dit programma een mooie bijdrage aan leveren. 'Bewegen met nijntje' inspireert, motiveert en geeft handreikingen en concrete tools om kinderen met plezier te laten bewegen. Die boodschap zit erin voor ouders en voor iedereen die met kinderen werkt."

Keurmerk

Ruim 300 partners hebben inmiddels het keurmerk verworven en mogen het lesprogramma verzorgen. Dat zijn zowel KNGU-verenigingen als andere sportaanbieders. Het werken met het keurmerk is volgens Bracco Gartner een belangrijk aspect waarom het nijntje Beweegdiploma zo'n sterk merk is. "Door de kwaliteit van het programma te garanderen beschermen we niet alleen het beeldmerk nijntje, we zorgen er ook voor dat ouders en opvoeders kunnen vertrouwen op de manier waarop hun kind tot plezier in bewegen wordt aangezet."

In de toekomst zal het keurmerk worden uitgewerkt tot een licentie voor clubs, (zelfstandige) trainers, kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen. Daarin worden dan heldere wederzijdse afspraken vastgelegd. Aanbieders kunnen rekenen op inspiratie voor de invulling van de lessen, een toolkit voor communicatie en PR, trainingen, bijscholingen en inspiratie- en verdiepingsdagen.

Schooljaar

Het nijntje Beweegdiploma wordt inmiddels ook al op een behoorlijk aantal scholen en in de kinderopvang ingezet. Bracco Gartner: "Afhankelijk van het beweegniveau van de kinderen wordt op sommige scholen in groep 1 met het Beweegdiploma 1 en in groep 2 met het Beweegdiploma 2 gewerkt. Dat past mooi, het is heel goed mogelijk om voor een Beweegdiploma een schooljaar te gebruiken. Voor het lesprogramma staan in principe 20 weken, dat is iets minder dan het aantal lesweken op school, maar biedt daarmee de mogelijkheid dat er ook een keer een les uit kan vallen. En om de afronding niet in de laatste week voor de vakantie te laten vallen. Bovendien: de kracht van de vaardigheid zit 'm in de herhaling, dus meer dan 20 lessen helpt de kinderen alleen maar om de oefeningen nog beter onder de knie te krijgen."

Beweegfeest

Als afsluiting van het lesprogramma zoeken scholen vaak een lokale gymclub op, waar dan met een Beweegfeest het programma wordt afgesloten. Bracco Gartner: "Die verbindingen zijn natuurlijk heel waardevol, kinderen die de smaak te pakken hebben gekregen vinden zo de weg naar de club. In sommige gemeenten zijn het de combinatiefunctionarissen die de coördinatie tussen school en gymclub voor hun rekening nemen. Zo kan een gemeente ervoor zorgen dat het belang van meer en verantwoord bewegen bij jonge kinderen goed behartigd wordt." Maar uiteraard kan het initiatief ook vanuit de gymclub komen!

Gemeente Oldambt

In sommige gemeenten heeft men het nijntje Beweegdiploma al helemaal ingevoerd. Sven van Delden verzorgt, samen met enkele collega’s vanuit het Huis voor de Sport Groningen, de beweegprogramma’s op alle 21 basisscholen in de gemeente Oldambt. Hij is overtuigd van het nijntje Beweegdiploma en ziet ook al echt de resultaten daarvan. “Drie jaar geleden zijn we hier in de gemeente Oldambt in het eerste traject van de Sportimpuls met 4 of 5 scholen begonnen. Dat verliep heel erg goed. Na afloop hebben we aan de leerkrachten op de scholen gevraagd om ons te vertellen hoe zij het effect van het programma ervaren hebben. En dat was zó positief, dat de gemeente besloot het aanbod uit te breiden naar alle 21 basisscholen. En ik zie dus nu in mijn lessen aan kinderen in groep 3 het verschil tussen scholen, waar de kinderen die in groep 1 en 2 het nijntje Beweegdiploma hebben behaald, en scholen, die pas later ingestapt zijn. Het is een investering, waar niet alleen de kinderen van profiteren, maar ook de docenten LO, die de lessen in de latere groepen verzorgen. En dat de gemeente ervan overtuigd is, dat het hen iets oplevert, dat is wel duidelijk!”

Binnen de gemeente Oldamt, die de buurtsportcoaches in dienst heeft die de programma’s verzorgen, is men inmiddels al weer verder aan het denken. Van Delden: “Kortgeleden hebben we ook scholingen verzorgd, die erop gericht zijn om ook al tijdens het voorschoolse gebeuren, zoals binnen de kinderopvang, met het beweegprogramma te starten. Je kan namelijk niet vroeg genoeg starten om kinderen het plezier van bewegen te laten ervaren!”

KNGU helpt graag

Het is dus belangrijk om eerst na te gaan hoe het lokale netwerk in elkaar zit. Wie is er al in het bezit van een keurmerk, is er samenwerking mogelijk? Is er nog geen aanbieder, dan kan de KNGU daarbij helpen. Bracco Gartner: "Er zijn allerlei varianten mogelijk, dat hangt van de lokale setting af, van het netwerk wat in de omgeving beschikbaar is. De formule is heel aantrekkelijk, en waar mogelijk helpen we graag bij het vinden van samenwerkingspartners."

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"Is er ook een overzicht waar men in het land trampoline springen al..." Trampolinespringen 16 dagen
"Hallo
Ik ben een (mexicaanse) ex-ritmische turnster en ik ben..."
Ritmische Gymnastiek onbekend
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact onbekend