Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 1 mei 2014

Online spel ‘Sportief Besturen’ voor clubbestuurders

Sportbestuurders kunnen het omgaan met lastige verenigingsdilemma’s oefenen via het online spel ‘Sportief Besturen’. Het spel inspireert sportbesturen om op hun eigen manier, zo daadkrachtig mogelijk, lastige dilemma’s op te lossen.

Het online spel is een vervolg op de workshop ‘Sportief Besturen’. In de workshop Sportief Besturen krijgen bestuurders handvatten aangeboden om de invloed op de sfeer van hun vereniging te vergroten. Inmiddels hebben meer dan 40 KNGUverenigingen deze gratis workshop gevolgd.

Behoefte aan concrete tools
Veel bestuurders hadden de behoefte om met hun collega-bestuurders concreet aan de slag te gaan met de theorie en praktijkvoorbeelden die ze op de workshop kregen voorgeschoteld, vandaar het online spel Sportief Besturen. Het spel is gratis toegankelijk voor alle Nederlandse sportverenigingsbesturen via de website www.sportiefbesturen.nl.

Dilemma’s
Als een verenigingsbestuurslid zich aanmeldt op de website, geeft hij allereerst aan welk bestuurslid als ‘teamcaptain’ zal fungeren tijdens het traject. Deze bepaalt vervolgens voor welke tak van sport het bestuur dilemma’s wil ontvangen en wanneer het programma moet gaan starten. Vervolgens krijgt het bestuursteam elke week over een tijdspanne van minimaal zes tot maximaal tien weken een bestuursdilemma voorgeschoteld die ze eerst individueel en vervolgens samen moeten oplossen. Bij elk dilemma geven de verenigingsbestuurders aan vanuit welke van de vier verschillende rollen in het spel ze het dilemma willen benaderen: via de beleids- en procesrol (gefocust op de vraag: 'wat voor vereniging willen wij zijn?'), communicatierol (gefocust op: 'weet iedereen binnen de club waar we voor staan?'), voorbeeldrol (met een focus op: 'geven we zelf het goede voorbeeld?') of via de weerbaarheidsrol (gefocust op: 'hoe treden we op tegen ongewenst gedrag?').

Via de online tool bespreken de bestuurders met elkaar hoe het dilemma op te lossen. Wanneer er zes dilemma’s zijn behandeld, volgt een rapportage. Daarnaast ontvangt de vereniging het ‘zilveren certificaat Sportief Besturen’. Daarna kan het bestuur er voor kiezen om nog eens vier dilemma’s te behandelen en voor het gouden certificaat te gaan.

Dilemma’s uit de eigen praktijk
De dilemma’s komen uit de praktijk van de gymsportvereniging. Bijvoorbeeld het omgaan met een trainer die jeugdleden op een negatieve manier coacht, maar een fantastische vrijwilliger is voor de club! Ook wordt in een dilemma de rol van social media en het effect hiervan op de uitstraling van de club onder de loep genomen. Dat is een lastige, want clubs hebben vaak het gevoel geen grip te hebben op social media.

Intern
Het spel is zo ontworpen dat de sportbond niet over de schouders van de verenigingsbestuurders mee kan kijken. Het bespreken van de dilemma’s is een interne procedure en er worden ook geen oplossingen van de dilemma’s voorgesteld. Het is een middel voor sportbestuurders om te leren omgaan met lastige situaties door het er met elkaar over te hebben en tot een oplossing te komen. Als bestuur moet je keuzes maken en eenduidig naar buiten kunnen communiceren. De workshop Sportief Besturen is een goede basis voordat wordt gestart met het spel, maar niet essentieel.

Feedback van verenigingen
- “Bij ons leidde het spel tot de discussie of elk bestuurslid het ‘besturen’ wel echt leuk vindt? - “Sommige dilemma’s leken letterlijk uit onze bestuursvergadering te komen”.
- “We hebben het elke keer over de stelling als we elkaar weer zien in het weekend”
- “Goede gespreksstof, we overwegen sommige dilemma's op onze website te plaatsen en leden zelf te laten stemmen over hoe ze hiermee om moeten gaan”
Voor meer informatie:
www.sportiefbesturen.nl, of de flyer (pdf) Word jij de sportbestuurder van de nieuwe generatie?

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"je kunt in middelstum trampolinespringen" Trampolinespringen 18 uur
"Mijn dochter zou zo graag trampoline willen springen. Na 2 jaar tur..." Trampolinespringen 11 dagen
"Je kunt prima van twee KNGU clubs lid zijn. Ik dans bij de ene en d..." Soorten Lidmaatschap 15 dagen