Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 12 maart 2018 door Redactie

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

e opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Maar let op: het kabinet gaat wel de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen.

Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp'ers en opdrachtgevers op. Daarom zet het kabinet in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt.

Kwaadwillenden

Tot die tijd wordt de opschorting van de handhaving verlengd en blijft de huidige situatie onveranderd voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zij krijgen geen boetes en naheffingen. Wel kunnen ze in afwachting van nieuwe wetgeving en bij onzekerheid altijd contact opnemen met de Belastingdienst om afspraken te maken. Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst wel. Denk bijvoorbeeld aan een werkgever die een werknemer laat werken als schijnzelfstandige, terwijl hij weet - of had kunnen weten - dat er eigenlijk sprake is van een dienstbetrekking. In dat geval kan de Belastingdienst een correctieverplichting of naheffingsaanslag opleggen. Per 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden. De Belastingdienst kan handhaven bij kwaadwillenden als zij de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:

  • er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking;
  • er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid;
  • er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Gezag

Of iemand een werknemer is, wordt onder meer bepaald door de vraag of er sprake is van een gezagsrelatie. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat dit begrip - onder de huidige wetgeving - inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met de betrokkenen over de knelpunten en zal in een hoofdlijnenbrief nog voor de zomer toelichten hoe dit begrip verduidelijkt wordt.

Aansluiten bij praktijk

Ook over andere onderwerpen is nauw contact met belangenorganisaties. Het kabinet wil dat de nieuwe wet- en regelgeving aansluit bij wat er leeft in de praktijk. Daarom worden veldpartijen, zoals zzp-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de uitwerking. Onlangs was er een kick-off bijeenkomst met het veld. Bij het uitwerken van de hoofdlijnen van de nieuwe maatregelen zal het kabinet deze partijen opnieuw uitnodigen.

Meer informatie over de wet DBA?

Wilt u weten hoe de wet werkt? Kijk dan naar de veelgestelde vragen over de Wet DBA of op belastingdienst.nl/dba. Meer informatie vind je ook op www.sportwerkgever.nl.

Plaats reactie
laatste reacties
"ligt het aan mij of is dit gewoon een open deur" Contributieverhoging... 21 uur
"https://www.facebook.com/groups/DGTheCoach
deze link werkt niet"
Ik ben Dutch Gymnastics 2 dagen
"Beste Sonja,

Nee je hebt niets gemist, de nieuwe bonds..."
Regelgeving en koste... 11 dagen