Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 20 december 2018 door Marieke Koldenhof

Samen naar een positieve sportcultuur

Veilig Sportklimaat, inmiddels weet iedereen waar we het dan over hebben. Sinds 2013 werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van VWS aan een actieplan om sportplezier te stimuleren. Doel is om iedereen met plezier te laten sporten zonder last te hebben van intimidatie, (geestelijke) mishandeling en/of geweld. Het is tijd om de balans op te maken. Waar staan we nu en hoe gaat het project er de komende jaren uitzien voor de gymsport?

De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontplooit om Veilig Sportklimaat (VSK) op de kaart te zetten. Zowel op verenigingsniveau (bestuurlijk- technisch- en jurerend kader) als op landelijk niveau (docenten, commissieleden) zijn mooie resultaten geboekt. Vooral de inzet van verenigingsondersteuners is waardevol gebleken: een persoonlijke aanpak om te bepalen wat verenigingen op VSK-gebied nodig hadden. Op basis hiervan zijn o.a. diverse workshops en bijscholingen gevolgd. Die leiden ertoe dat betrokkenen zich bewust zijn, verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een veilig sportklimaat voor de sporter.

Highlights interventies

  • Meer dan de helft van onze verenigingen zijn VSK-verenigingen die twee of meer interventies hebben gedaan.
  • Totaal aantal interventies > 1500
  • Topinterventies: ‘Besturen met een visie’ en ‘Sportief Coachen’

2019 en verder: een positieve sportcultuur
Het project Veilig Sportklimaat wordt in 2018 afgerond. Onder de noemer ‘positieve sportcultuur’ blijven we het onderwerp actief voor het voetlicht brengen. Binnen de KNGU ligt het accent de komende jaren op de zogenoemde pedagogische visie: ieder kind mag met plezier bewegen, goed begeleid en gesteund door de club en de ouders in zijn of haar ontwikkeling naar volwassenheid.

 We willen op lange termijn een positieve en veilige omgeving creëren waarin kinderen en jongeren plezier beleven aan en profiteren van alles wat de gymsport te bieden heeft. Binnen deze omgeving wordt rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van het individu. Het doel: in 2028 moet een positief, pedagogisch sportklimaat binnen de hele gymsport de norm zijn. Om dit doel te behalen gaat de KNGU actief aandacht besteden aan dit thema in al haar producten en diensten. Dit betekent veranderingen doorvoeren in ons wedstrijdsysteem, educatie van trainers/coaches, het jurybeleid en het lesaanbod. Alles in het teken van een positief sportklimaat.

 Tot juni 2019 is er voor KNGU-verenigingen de mogelijkheid om gesubsidieerde bijscholingen op het gebied van VSK te volgen via de Academie voor Sportkader. Daarnaast is er volop aandacht voor het voorkomen van ongewenst gedrag binnen de club en zal de KNGU zich inzetten om clubs te blijven voorzien van de juiste informatie en ondersteuning.

Plaats reactie
laatste reacties
"Beste Karin,

voor meer informatie over onze freerunkar..."
Freerunkar 17 dagen
"Beste Albert Jan, wat vervelend voor jullie dat jullie evenement ni..." Freerunkar 17 dagen
"Goedendag, We hebben voor 1 juni de On the Movekar 1 gereserveerd v..." Freerunkar 18 dagen