Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 11 november 2014

Vier inzichten over trainerschap

In het seizoen 2013-2014 is in opdracht van VSK het Trainer-Kind-Interactie-onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door de Kennispraktijk, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, Fontys Eindhoven, Windesheim Zwolle en de Vrije Universiteit Brussel.

De hoofdvraag van het onderzoek luidde:

“Wat zijn de succes- en faalfactoren in het gedrag van trainer/coaches bij het creëren van een veilig en ontwikkelingsgericht sportklimaat?”

37 trainer/coaches uit verschillende sporten zijn een seizoen lang intensief gevolgd. Zij zijn meerdere malen geïnterviewd, er zijn observatielijsten bijgehouden en video-opnames gemaakt. Aan de hand van een analyseprotocol zijn alle gedragingen gescoord op het feitelijk effect.

De resultaten laten een genuanceerd beeld zien van effectief trainersgedrag als het gaat om het creëren van een sociaal veilig en ontwikkelinggericht sportklimaat. Allereerst valt op dat de meeste trainers zich bewust zijn van hun belangrijke functie als rolmodel en van de opvoedende waarde die hun voorbeeldgedrag kan hebben. Ten tweede valt op dat de meeste trainer/coaches de belangrijkste succesfactoren goed kunnen verwoorden: Het belang van positief coachen wordt bijna altijd spontaan genoemd. Dat geldt ook voor het belang van plezier als bron van motivatie. Ook wordt breed onderkend dat de focus niet te zeer op het winnen moet liggen, maar eerder op ‘winst boeken op individueel niveau’.

Maar, zo blijkt na een seizoen intensieve waarneming, op het veld of in de zaal is het niet makkelijk dit ideale trainersgedrag ook altijd toe te passen. Daarom heeft VSK nu een volgende stap gezet met het praktijkboekje en het animatiefilmpje '4 inzichten voor trainerschap'.

Tags:    Veilig Sportklimaat
Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"Wij zijn ook benieuwd naar de geldigheid van de antwoorden op deze ..." Arbeidscontracten 9 dagen
"Ik kan het document betreft regelgeving en kosten lidmaatschap KNGU..." Regelgeving en koste... 11 dagen
"Voorheen werd de bondscontributie al in november bekend gemaakt, wa..." Regelgeving en koste... onbekend