Deel dit artikel
Deel dit artikel
Gepubliceerd: 4 augustus 2014

Vrijwilligerswerk voor sportclubs als tegenprestatie

Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten inwoners die een uitkering ontvangen, verplichten om daarvoor een tegenprestatie te leveren op grond van de WWB, IOAW en IOAZ. Aan sport-verenigingen kan gevraagd worden of er interesse bestaat om deze mensen vrijwilligerswerk aan te bieden.

Voor vrijwilligerswerk gaan wel andere regels gelden want mensen die vrijwilligerswerk doen als tegenprestatie, zijn formeel geen vrijwilligers, vallen niet onder de vrijwilligersverzekering, mogen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben een opdrachtgever / opdrachtnemersverhouding met de gemeente. Sportverenigingen doen er goed aan om met de gemeente duidelijke afspraken te maken over:

De verzekering
De VNG ontwikkelt voor deze groep vrijwilligers een nieuwe verzekering: de participatiepolis. Deze polis moet niet door de sportvereniging maar door de gemeente worden afgesloten want deze is de opdrachtgever die de uitkeringsgerechtigde verplicht om onbetaald werk te verrichten.

De vrijwilligersvergoeding
Uitkeringsgerechtigden kunnen wettelijk worden verplicht om naar vermogen onbeloonde en maatschappelijk nuttig werk te verrichten. Omdat zij dan formeel geen vrijwilligers zijn, vervalt hun recht op een vrijwilligersvergoeding. De daadwerkelijk gemaakte kosten mogen wel gewoon vergoed worden.

Het soort vrijwilligerswerk en de omvang
De werkzaamheden die verricht moeten worden naast, of in aanvulling op de reguliere werkzaamheden, mogen geen betaalde arbeid verdringen. De omvang en duur van de werkzaamheden mag maar beperkt zijn, vooralsnog is echter onduidelijk wat die beperkte omvang en duur precies inhoudt. Deze omvang kan verschillen indien personen tijdelijk ontheven zijn van wettelijke verplichtingen.

De controle
Deze zal vermoedelijk bij de gemeente komen te liggen. Het ligt niet voor de hand dat sportverenigingen die taak krijgen omdat deze belang hebben bij de inzet van een uitkeringsgerechtigde.

Afspraken
De nieuwe regels vergen een nieuwe manier van werken. Sportverenigingen maken met de gemeente afspraken over de inzet van vrijwilligers en niet meer met de vrijwilligers zelf. Maar hoe wordt vrijwilligerswerk beoordeeld dat iemand al deed voordat iemand een bijstandsuitkering kreeg en voordat de verplichte tegenprestatie werd vereist?

Staatssecretaris Martin van Rijn
De Staatssecretaris zegt hierover: “Vrijwilligerswerk vindt plaats op eigen initiatief, de tegenprestatie niet. Het college van B&W draagt de tegenprestatie op die uitsluitend mag worden verlangd bij uitoefening van het recht op een uitkering. Daarvan hoeft bij vrijwilligerswerk geen sprake te zijn.”

Vrijwilligersvergoeding
Het ‘eigen’ vrijwilligerswerk kan dus niet worden ingezet als tegenprestatie. Iemand met een uitkering die zelf voor vrijwilligerswerk heeft gekozen, valt wel onder de vrijwilligersverzekering en hij of zij mag een vrijwilligersvergoeding ontvangen. De maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding is lager voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk 95 euro per maand tot een maximum van 764 euro per jaar.

Bron: sportzaken.pro

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"goedendag, ik heb heel veel websitesbekeken, maar ik kan geen veren..." Ritmische Gymnastiek 4 dagen
"Wij zijn ook benieuwd naar de geldigheid van de antwoorden op deze ..." Arbeidscontracten 15 dagen
"Ik kan het document betreft regelgeving en kosten lidmaatschap KNGU..." Regelgeving en koste... 18 dagen