Deel dit artikel
Deel dit artikel

Acht tips voor multicultureel gymmen

Stel de vereniging open voor andere culturen

Nederland is een verenigingsland en veel kinderen groeien op bij een vereniging. Voor andere culturen is dit verenigingsleven stukken minder vanzelfsprekend.

Als je als gymclub openstaat voor andere culturen, dan zal je ook aandacht moeten besteden aan in Nederland ongeschreven omgangsvormen. Voor sporters uit andere culturen zijn die namelijk een stuk minder vanzelfsprekend. Om onduidelijke communicatie te voorkomen, hierbij acht tips voor de multiculturele gymvereniging.

 • Wees helder in je informatie
  Als een nieuw lid zich aanmeldt moet je zowel hem of haar als de ouders duidelijk informeren over het reilen en zeilen binnen de club. Dat gaat het beste met een gesprek. Alleen op die manier maak je duidelijk dat lid zijn meer inhoudt dan een uur per week gymmen.
 • Ontwikkel een clubbeleid met ruimte voor meer culturen
  Een club kan alleen goed met culturele verschillen omgaan als dat expliciet onderdeel vormt van het beleid. Alle leden moeten er daarom aan willen meewerken. Dat betekent niet alleen dat de leden moeten openstaan voor contact met allochtonen, maar ook dat de club ruimte biedt voor de gewoonten van de allochtone leden.
 • Wees consequent
  Regels zijn regels en iedereen is erbij gebaat als je daarin consequent bent. Wees daarom duidelijk, behandel iedereen gelijk en hou je aan wat je gezegd hebt. Allochtone jongeren verliezen snel hun respect op het moment dat je niet doet wat je zegt.
 • Val kinderen niet openlijk aan
  Het is niet verstandig om een kind ten overstaan van een groep terecht te wijzen. Dat wekt namelijk alleen maar verzet en stoerheid op. In plaats daarvan is een gesprek onder vier ogen beter. Daarbij kan je beter niet de nadruk leggen op straffen, maar eerder op het samen vinden van een oplossing. Kijkt een allochtoon kind je bij dat gesprek niet aan, dan is dat een teken van respect en niet van desinteresse. Kijkt hij of zij je wel aan, dan is er of sprake van een groter probleem, óf het kind in kwestie is aangepast aan de Nederlandse cultuur. Het verloop van het gesprek zal dat uitwijzen.
 • Spreek namens de club
  Door duidelijk te maken dat je namens de club spreekt en niet voor jezelf, voorkom je het misverstand dat het slechts jouw onafhankelijke mening is en niet die van de club als geheel.
 • Toon respect voor culturele uitingen
  Veel Marokkaanse en Turkse jongeren worden in een moslimcultuur grootgebracht. Een bedekt lichaam is daar een uiting van, ook bij het douchen. Zorg er dus voor dat dit mogelijk is zonder dat iemand daarom uitgelachen wordt. Ook bij speciale gelegenheden is het belangrijk niet te vergeten dat moslims bijvoorbeeld andere eetregels hebben.
 • Voorkom een normatieve ondertoon
  Het stellen van vragen waarbij aan het antwoord een waardeoordeel is verbonden, werkt averechts bij de allochtone cultuur. Zo kan je beter niet vragen hoe het nu is om thuis met acht mensen in een huis te wonen. Ook het vermelden van wanbetalers in het clubblad is niet verstandig.
 • Verplaats je in de ander
  Door moeite te doen iemand anders te begrijpen, zal er een betere band ontstaan en worden problemen ook vaak makkelijker opgelost.
Tags:    Sportparticipatie
Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Beste meneer/mevrouw,

Laat ik mij ten eerste even kor..."
G-gym onbekend
"Hallo ,I am interested in acrobatic gymnastics for my daughter who ..." Acrobatische Gymnastiek onbekend
"goedendag, ik heb heel veel websitesbekeken, maar ik kan geen veren..." Ritmische Gymnastiek onbekend