Deel dit artikel
Deel dit artikel

Clubzorg informeert over blessures, preventie en behandeling

Afgelopen zomer hebben we door de Olympische Spelen kunnen genieten van de mooiste momenten in allerlei takken van sport. De verwachting is dat dit bij sportverenigingen merkbaar zal worden; de mensen hebben weer zin gekregen om te sporten en bewegen. Dat betekent ook dat mensen die nooit of lang geleden gesport hebben (weer) gaan bewegen. Een positieve ontwikkeling, maar juist deze groep is blessuregevoelig. Als vereniging wil je niet dat een deel van deze nieuwe aanwas, of van de bestaande leden, snel afhaakt door een blessure. Ook voor de sporter zelf is dit een vervelende ervaring. Is het voor verenigingen moeilijk om dit te voorkomen? En welke kennis is vereist en waar kan de vereniging die halen? Clubzorg biedt antwoorden.

Bijna een derde van het aantal sporters in Nederland komt ooit in aanraking met een sportblessure. Vaak leidt dat tot stoppen met sporten en dat is jammer. Blessures kunnen namelijk vaak eenvoudig worden voorkomen als de sporter meer weet over de oorzaken ervan. Ook is het van belang om te weten hoe een spoedig herstel kan worden bevorderd en hoe het terugkeren van een blessure daarna kan worden tegengegaan.
De trainer is binnen de vereniging vaak het eerste aanspreekpunt voor sporters. Hij is tijdens de training verantwoordelijk voor een veilige sportomgeving en de fysieke veiligheid van sporters. Het bestuur van de sportvereniging is de werkgever van de trainer/coach en is dus op te vatten als de indirecte verantwoordelijke voor de fysieke veiligheid van de sporters van de vereniging. Uiteindelijk zijn sporters zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, maar de vereniging kan hier een belangrijke rol in spelen.

Sneller sportmedische hulp
Sportgeneeskunde Nederland heeft de service Clubzorg in het leven geroepen. Sportverenigingen en hun kader kunnen hiermee eenvoudig beschikken over alle beschikbare informatie over blessures, blessurepreventie en blessurebehandeling. Er wordt samengewerkt met diverse gemeenten en regionale Sportmedische Instellingen om het gevraagde clubzorgpakket samen te stellen. Deze sportmedische informatie wordt aangeleverd in de vorm van informatie, educatie, voorlichting en dienstverlening.
Door de samenwerking van de gemeente Eindhoven en de sportafdeling van het Máxima Medisch Centrum zijn bijvoorbeeld 26 sportclubs aangesloten bij Clubzorg van SportMáx. Zij krijgen informatie waardoor sporters snel kunnen beschikken over de juiste gespecialiseerde sportmedische diensten. Laurens van Oosterwijk, Sportmanager SportMáx: “We zien een duidelijk groeiende aanloop van sporters binnen onze sportafdeling in het Máxima Medisch Centrum. Dat zijn met name sporters van verenigingen die echt actief zijn met Clubzorg.”

Kennis op maat
Er is in de vereniging meestal niet genoeg aandacht en tijd voor systematische blessurepreventie. “Bij onze club bestaat best de bereidheid om sportmedische kennis en informatie ter voorkoming van blessures aan de leden te leveren, maar waar haal je het, wat is waar en wat niet, en hoe kom je aan leesbare en begrijpelijke artikelen?” zegt Louk Welter, voorzitter van wielervereniging GWC De Adelaar in Hilversum. Door het aanleveren van materialen voor in het clubhuis en informatie probeert Clubzorg verenigingen en sporters te helpen in het medische doolhof.
Een ander aandachtspunt is dat coaches en trainers vaak meer getraind zijn op prestaties en minder geschoold/geïnformeerd zijn op het gebied van sportmedische kennis. Een grote groep van hen heeft wel een trainersopleiding gedaan, maar een deel bestaat ook uit ouders en ex-sporters die zonder opleiding training geven. Ook bij die eerste groep trainers is er vaak in de opleiding weinig aandacht voor blessurepreventie, terwijl aan alle taken van een trainer een sportmedisch component verbonden is. Door voorlichting, het opbouwen van kennis en educatie door lezingen probeert Sportgeneeskunde Nederland met Clubzorg blessures in de sportvereniging te reduceren. Ook heeft Sportgeneeskunde Nederland diverse nascholingen ontwikkeld om trainers en ouders meer inzicht te geven in veilig sporten.

In de omgeving van de clubs
Volgens Kelley Post van Sportgeneeskunde Nederland is het vooral moeilijk om de kennis bij de sporter te krijgen: “Het probleem in ons land is niet dat het ontbreekt aan informatie over sportblessures. Het probleem is dat deze kennis meestal niet aankomt bij het kader binnen verenigingen en al helemaal niet bij de sporter zelf.”
Om Clubzorg aan te kunnen bieden in de directe omgeving van de clubs is er samenwerking gezocht met gemeenten en provinciale Sportservicebureaus. Twaalf regio’s/gemeenten doen tot nu toe mee. De club hoeft zich alleen maar kosteloos aan te sluiten bij Clubzorg en bepaalt zelf de intensiteit van de samenwerking. “Bij de ene vereniging doen we meer dan bij de andere”, zegt Laurens van Oosterwijk van SportMáx. “Het is maar net hoe actief de vereniging er zelf mee wil omgaan.”

Sportgeneeskunde Nederland zet zich in voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de sportgezondheidszorg. Voor meer informatie over sport, bewegen en gezondheid kunt u terecht op www.sportzorg.nl. Deze onafhankelijke website heeft zich ten doel gesteld bewustwording te creëren bij de sporter/bewegende mens op het gebied van verantwoord sporten. Sportartsen houden zich bezig met sportgeneeskunde en hebben specifieke kennis op het gebied van belasting en belastbaarheid in relatie tot sport en bewegen, topsporters, maar ook mensen met een chronische aandoening. Door hun sportspecifieke zorgkennis leveren ze een belangrijke bijdrage aan een gezonde bevolking.

Blessurefeitjes

  • Jaarlijks lopen sporters in Nederland gemiddeld 3,6 miljoen sportblessures op;
  • Voor 1,4 miljoen blessures is medische behandeling nodig;
  • Drie kwart (75%) van de sportblessures ontstaat plotseling;
  • Jonge sporters (10-24 jaar) en mannen lopen de meeste blessures op;
  • De meeste blessures (57%) zien we bij sporters die sporten in georganiseerd verband;
  • Ruim 10 procent van de geblesseerde sporters stopt met sporten.
Tags:    Begeleiding
laatste reacties
"Beste meneer/mevrouw,

Laat ik mij ten eerste even kor..."
G-gym onbekend
"Hallo ,I am interested in acrobatic gymnastics for my daughter who ..." Acrobatische Gymnastiek onbekend
"goedendag, ik heb heel veel websitesbekeken, maar ik kan geen veren..." Ritmische Gymnastiek onbekend