Deel dit artikel
Deel dit artikel

Vergoedingen voor vrijwilligers: hoe zit dat?

Een vrijwilliger is volgens de Dikke van Dale: ‘iemand die zich nuttig inzet voor anderen of voor de samenleving in haar geheel. Zet zich onbetaald in, maar niet vrijblijvend.’ Oorspronkelijk was het niet gewoon om vrijwilligerswerk te vergoeden, en naarmate de tijd verstreek kwam het steeds vaker voor dat er een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten werd gegeven. Tegenwoordig is het gebruikelijk om een honorering te geven voor vrijwilligerswerk. Maar hoe zit dit fiscaal? 

Betalingen aan vrijwilligers- twee opties
Er zijn twee mogelijkheden om vrijwilligers te betalen voor hun inzet. Allereerst een (onbelaste) vergoeding op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten, die voortvloeien uit de vrijwilligerswerkzaamheden. Hiervoor is het verplicht om alle bonnetjes, vervoersbewijzen en kilometerdeclaraties te bewaren en te administreren. Op aanvraag van de Belastingdienst moet je deze kunnen laten zien.

Een andere optie is toepassing van de Vrijwilligersregeling. Het gaat dan om zogeheten forfaitaire bedragen: je maakt een globale inschatting van de kosten en hoeft hiervoor geen bonnetjes te bewaren. Dit scheelt dus een hoop administratieve rompslomp. Ook zal er geen heffing van loon- en inkomstenbelasting en premieheffing plaatsvinden. Er wordt wel een aantal eisen aan toepassing van de Vrijwilligersregeling gesteld:

  • Niet meer dan € 150 per maand en max. € 1.500 per jaar.
  • Voor vrijwilligers >23 jaar geldt een maximum bedrag van € 4,50 per uur.
  • Voor vrijwilligers <23 jaar geldt een bedrag van € 2,50 per uur.
  • (komt overeen met ongeveer 80% van het (netto) wettelijk minimumloon).

Indien meer uitbetaald wordt dan de genoemde bedragen, is het aan de vereniging om duidelijk te maken dat dan toch geen sprake is van een marktconforme beloning.

De ontvangen vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden. De betaalde vergoeding moet het karakter hebben van een kostenvergoeding. Let wel, door het meewegen van de voorbereidingstijd, reistijd, etc. zal de beloning per uur lager uitvallen dan oorspronkelijk bij de declaratie het geval was.

Tips
Zorg voor een eenduidig beleid op vergoedingen, en verstrekkingen. Ga eens na wat u daadwerkelijk aan uw vrijwilligers vergoedt én verstrekt. Raadpleeg voor meer tips en informatie de vrijwilligerswijzer en de FAQ van de WOS.

Bij twijfel: vraag advies.

Gebruik een correcte vrijwilligersovereenkomst.
Ga eventueel in overleg met de Belastingdienst voor een goedkeuring om de samenstelling en de hoogte van de vergoeding vast te laten leggen.

Reacties (10)
"Hallo KNGU,
Voorheen stonden op de website van de KNGU adviesbedragen voor vergoedingen aan trainsters (afhankelijk van leeftijd en opleiding). Dit stond dan in een document over arbeidscontracten. Ik kan dit niet meer terugvinden op de website.
Waar kan ik deze adviesbedragen terugvinden?
Alvast bedankt.
Marc Smits "
Marc Smits onbekend
"Hallo Mark,

Dat heeft de KNGU nu geregeld in afstemming met de WOS.
Dit staat ook onder CLUBMANAGEMENT, maar onder het kopje Financien:

http://www.gymsport.nl/clubmanagement/financien/arbeidscontracten

Op de site van de WOS vindt je specifieke informatie onder het tabblad Werknemers:

http://www.sportwerkgever.nl/werknemers/46432-salaris.html

M.v.g. Peter Verheul"
Peter Verheul onbekend
"Hallo Roy,

Nee, het maximum van de vrijwilligers vergoeding is persoonlijk bepaald. Indien je vrijwilliger bij meerdere verenigingen bent, dan moet je de vrijwilligersvergoedingen bijelkaar optellen. "
Peter Verheul onbekend
"als er binnen de vereniging trainers zijn die net boven het vrijwilligersvergoeding uitbetaald krijgen maar de vereniging vult een ib47 formulier in bij de belasting, blijft de vereniging dan nog verantwoordelijk of is alleen de trainer verantwoordelijk voor belastingopgave?" maria onbekend
"

Hallo Maria, de vereniging is verantwoordelijk dat de juiste arbeidsrelatie is vastgesteld. Wanneer de belastingdienst achteraf toch een fictieve dienstbetrekking constateert, moet de vereniging alsnog loonheffingen betalen. De WOS heeft een hulpmiddel (in samenspraak met de belastingdienst) ontwikkeld voor het bepalen van de soort arbeidsrelatie. Dit hulpmiddel "Stroomschema bepaal arbeidsrelatie" is te vinden onder http://www.sportwerkgever.nl/bepaal-arbeidsrelatie/ . Wanneer je bij de gestelde vragen telkens kiest voor ja of nee, kom je uiteindelijk bij de betreffende arbeidsrelatie die van toepassing is en welke verplichtingen daarbij horen.

"
Peter Verheul onbekend
"Als de vrijwilliger boven de vergoeding uitkomt op bv 200 euro per maand, waarover betaald deze vrijwilliger dan belasting. Ik neem aan over de 50 euro die hij boven de vrijwilligersvergoeding uitkomt?" Corinne onbekend
"Wat is de vergoeding (per uur) voor assistenten die het diploma niveau 1 behaald hebben?

Groet,
Joyce"
Joyce onbekend
"Hallo Corinne,
In het geval dat een vrijwilliger boven het bedrag van de vrijwilligersvergoeding uitkomt, dan moet belasting worden betaald over het volledige bedrag. Indien er sprake is van bijvoorbeeld 2 intensievere maanden t.o.v. de andere maanden is het verstandig om het bedrag uit te smeren over het gehele jaar, waarbij het totale bedrag niet boven de 1500,00 euro mag uit komen.
Peter Verheul"
Peter Verheul onbekend
"Hallo Joyce,

Dat is volledig aan de club zelf. Er zijn clubs die assistenten niet betalen, er zijn clubs die assistenten vanaf niveau 2 pas betalen en er zijn clubs die voor alle niveau's een bedrag hebben. Op basis van de vrijwilligers vergoeding kiezen sommige clubs er voor om de volgende bedragen te gebruiken: voor Assistent KSS niveau 1 --> 2,00 - 2,50 euro, voor - Assistent-leider KSS niveau 2 --> 4,00 - 4,50 euro, voor Leider KSS 3 --> 2x 4,00 - 4,50 = 8,00 - 9,00 euro (1 uur voorbereiden en afhandeling en 1 uur lesgeven). Wanneer een leidster KSS-3 ongeveer 4 uur les geeft (of minder lesuren heeft) in de week blijft ze met deze regeling binnen de vrijwilligersvergoeding. Assistenten kunnen op deze wijze wel 8 of meer uren in de week actief zijn."
Peter Verheul onbekend
"Hallo, ik kan nergens vinden wat het minimum is van het uurloon van vrijwiligerswerk" Martins van Lieshout onbekend

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"goedendag, ik heb heel veel websitesbekeken, maar ik kan geen veren..." Ritmische Gymnastiek 4 dagen
"Wij zijn ook benieuwd naar de geldigheid van de antwoorden op deze ..." Arbeidscontracten 15 dagen
"Ik kan het document betreft regelgeving en kosten lidmaatschap KNGU..." Regelgeving en koste... 18 dagen