Deel dit artikel
Deel dit artikel

Digitaal curriculum licentiehouders

De KNGU heeft specifiek voor haar licentiehouders een digitaal curriculum ontwikkeld, zodat zij makkelijk schriftelijk kunnen aantonen dat zij enerzijds bevoegd en bekwaam zijn en anderzijds dat zij zich continue verder bekwamen door het regelmatig volgen van bijscholingen, opleidingen en andere opleidingsactiviteiten. 

Dit is ook handig voor het bestuur wanneer zij in zee willen gaan met een nieuw technisch kaderlid. In dit geval kan door het bestuur bij een sollicitatie op een vacature worden gevraagd om het digitale curriculum uit het licentieoverzicht van de betreffende licentiehouder. Dan is in één overzicht duidelijk over welke diploma’s de licentiehouder beschikt en welke bijscholingen de betreffende persoon onlangs heeft gevolgd. 

Dit digitaal curriculum vindt de licentiehouder op www.kngucampus.nl onder het kopje “Licenties” en onder het tabblad “Licentieoverzicht /Verlengen/Voordeelwinkel.

Om in het eigen licentieoverzicht te kunnen kijken moet de licentiehouder het eigen  relatienummer en de eigen geboortedatum invoeren.

 

Alle KNGU-leden hebben een eigen relatienummer. Wanneer het technisch kaderlid nog geen licentie heeft, dan moet de eerste licentie aanvraag worden gedaan via het tabblad “Aanvraag” (dit kan pas wanneer de het technisch kaderlid door de vereniging als technisch Kaderlid in Digi-members is geregistreerd). 

Pas wanneer de licentieaanvraag is goed gekeurd en het technisch kaderlid een licentiepas heeft ontvangen, kan worden ingelogd in het eigen licentieoverzicht.

Licentieoverzicht

In het licentieoverzicht wordt de status van de licentie getoond middels een gekleurde balk.

  • Groen = een geldige licentie
  • Rood = een verlopen licentie 

De verlengingsstatus wordt aangegeven via een groene knop (voldaan-teken) of een rode knop (minus-teken).  

Groene verlengingsknop 

Bij een groen voldaan-teken voldoet de licentiehouder aan de verlengingsvoorwaarden en kan de licentie worden verlengd door op de groene knop te klikken. De licentiehouder bevestigt de discipline(s) waarvoor de licentie wordt aangevraagd. Daarna moet hij/zij de gedragsregels van de KNGU en de gedragscode van NL-Coach inzien en digitaal akkoord gaan zich te houden aan deze regels. Vervolgens moet een betalingsmachtiging worden af gegeven, waarbij het bedrag definitief wordt aangegeven zodra de licentie wordt geprint (onder tabblad “Kostenlicenties” staat wat een licentie kost). Licentie-verlengingsaanvragen die vroegtijdig worden gedaan (eerder dan een maand voor de licentietermijn verloopt) worden opgeslagen en pas 1 maand voordat de licentietermijn afloopt geactiveerd.

Rode verlengingsknop

Wanneer de licentiehouder op de rode knop klikt verschijnt in beeld de reden waarom de licentie (nog) niet kan worden verlengd. Mogelijke redenen zijn:

- verlenging is al aangevraagd

- Je bent niet actief lid, neem dan contact op met jouw vereniging

- Je hebt niet voldoende punten behaald

- Je hebt in het verleden een voorwaardelijk licentie gehad en nog geen bewijs van je lesbevoegdheid aangeleverd.
 

 Licentie uitbreiden

Met de knop uitbreiden kan de niveau 3 licentie Gymnastiek bijvoorbeeld worden uitgebreid met een andere discipline, wanneer de licentiehouder ook beschikt over een diploma niveau 3 in een andere discipline, bijvoorbeeld Aerobic. In dat geval zal na de verwerking van de uitbreidingsaanvraag een nieuwe licentiepas Niveau 3 licentie Gymnastiek en Aerobic worden aangemaakt. 

Licentie niveau wijzigen

Met de knop niveau wijzigen kan de licentiehouder een licentie op een hoger niveau aanvragen, wanneer hij/zij beschikt over een diploma waarmee de betreffende discipline specifieke licentie kan worden aangevraagd.

Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld juist van een niveau 4 licentie Turnen Dames te wijzigen naar een niveau 3 Gymnastiek, omdat de licentiehouder is gestopt met het training geven en begeleiden van wedstrijdgroepen en daardoor geen bijscholingen meer hoeft te volgen op niveau 4. 

Licentie Voordeel Winkel

Onder het totaal aantal behaalde licentiepunten staat een banner, waarmee de licentiehouder in de Licentie Voordeel winkel producten kan bestellen met een korting van 30–70%.

Curriculum Vitae

In het curriculum staat een overzicht van alle bij de KNGU bekende diploma’s van opleidingen en certificaten van gevolgde bijscholingen en applicaties of deelname aan andere opleidingsactiviteiten.

De bij de KNGU gevolgde bijscholingen worden automatisch aan het curriculum toegevoegd. Overige relevante diploma’s, certificaten en bijscholingen, die niet bij de KNGU zijn behaald of de deelname aan KNGU opleidingsactiviteiten van voor 2008, kunnen zelf digitaal worden toegevoegd aan het CV. 

Wanneer de kwalificatie van de externe (bij)scholing bij de servicedesk binnenkomt, wordt de aanvraag voor toevoeging, door de administratie, goedgekeurd of afgewezen. Per mail wordt een bevestiging van de status ontvangen. Wanneer het bewijsstuk niet binnen 2 weken na “opleidingsactiviteit toevoegen” is aangeleverd, wordt de aanvraag automatisch geannuleerd. 

 

Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Hallo, ik kan nergens vinden wat het minimum is van het uurloon van..." Vergoedingen voor vr... 22 dagen
"je kunt in middelstum trampolinespringen" Trampolinespringen onbekend
"Mijn dochter zou zo graag trampoline willen springen. Na 2 jaar tur..." Trampolinespringen onbekend