Deel dit artikel
Deel dit artikel

Inzetten van niet bevoegde leiding

Regelmatig vragen bestuursleden zich af of zij na het onverwachts wegvallen van de leiding bij lesgroepen tussentijds onbevoegde leiding mag inzetten om de lessen (voorlopig) waar te nemen. 

Het bestuur is autonoom in het aanstellen van (technisch) kader. Wanneer het bestuur een  persoon bijzonder geschikt vindt voor de betreffende lesgroep, dan mogen zij hem/haar  aanstellen als leid(st)er. De leider moet in dit geval worden aangemaakt als KNGU-lid via Digi-members en moet officieel worden aangesteld door het bestuur.
Dit kan met een contract, maar dat kan ook middels het opnemen van de aanstelling in de notulen van de bestuursvergadering waarin dit is besproken/vastgesteld. Daarmee is de leider (aanvullend) verzekerd.

Omdat de leider nog niet bevoegd (diploma KSS niveau 3) en nog niet bekwaam (niveau 3 licentie) is moet de vereniging vanuit haar zorgplicht twee zaken regelen.

1. De leider moet een opleidingsaanbod van de vereniging aangeboden krijgen, waarna hij wel bevoegd en bekwaam is. Wij adviseren de betreffende leider zo snel mogelijk te laten starten met de benodigde opleiding(en). In ieder geval binnen een termijn van 6 maanden inschrijven en binnen 10 maanden starten met het opleidingstraject van de betreffende opleiding(en).
Het is verstandig om dit in een opleidingsovereenkomst vast te leggen (zie “verklaring cursus” bij Financiën/Arbeidscontracten). Hierin kan ook worden opgenomen of de vereniging dit betaald of dat de kosten worden verdeeld of dat de leider de kosten kan “terugverdienen”.

2. Het bestuur moet een mentor aanstellen (met een lesbevoegdheid) die de leider in opleiding gedurende het opleidingstraject met raad en daad kan begeleiden binnen de vereniging. Het is verstandig om een logboekje bij te houden, waarin alle contactmomenten met de mentor worden opgeschreven (aanwezig in les, telefooncontact, mailcontact, etc.). Zodat de leider in opleiding kan aantonen dat er daadwerkelijk sprake is geweest van begeleiding.

Wanneer de leider inschrijft voor een opleiding Leider niveau 3, dan kan de betreffende mentor ook de praktijkbegeleider zijn, waar de Praktijk Vorming (stage) wordt uitgevoerd, maar dat hoeft niet.

De vereniging moet de randvoorwaarden vanuit haar zorgplicht dus goed borgen.

Resumerend:

  • Assistent-trainer/-lesgever registreren in Digi-members als technisch kader lid.
  • Opleidingstraject afspreken (en vastleggen in overeenkomst).
  • Leiding/bestuurslid met lesbevoegdheid/niveau 3 licentie als mentor van trainer/lesgever in opleiding aanstellen.
  • Trainer/lesgever in opleiding spreekt lessen door met de mentor. Deze mentor is  aanvankelijk lijfelijk aanwezig is en verdergaand het opleidingstraject steeds meer op afstand (afstemming via telefoon en mail). 
  • Trainer/lesgever in opleiding moet logboekje bijhouden met alle contactmomenten met de mentor.
  • Wanneer er zich een ongeval mocht voordoen en (de familie van) het slachtoffer spant een rechtszaak aan, dan zal een rechter eerst kijken naar wie opdraait voor de uitzonderlijke medische kosten (valt via KNGU-lidmaatschap onder de collectieve basis wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen bij UNIVE Stad en Land)  m.b.t. uitkering n.a.v. overlijden of blijvende invaliditeit) en daarna of er in deze zaak sprake is van nalatigheid.
  • Een rechter zal nalatigheid enerzijds bezien naar de rol van het bestuur in de aanstellingsprocedure en de mate van begeleiding van het technisch kaderlid in opleiding. En anderzijds naar de rol van het technisch kaderlid m.b.t. de eigen inspanning inzake het opleidingstraject en het nemen van benodigde veiligheidsmaatregelen tijdens de les. Voor nalatigheid kan men zich niet verzekeren!  
  • In bestuursvergadering bovenstaande bespreken, besluiten en opnemen in notulen.
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Hallo, ik kan nergens vinden wat het minimum is van het uurloon van..." Vergoedingen voor vr... 22 dagen
"je kunt in middelstum trampolinespringen" Trampolinespringen onbekend
"Mijn dochter zou zo graag trampoline willen springen. Na 2 jaar tur..." Trampolinespringen onbekend