Deel dit artikel
Deel dit artikel

Verlopen licentie: en nu?

Het kan door omstandigheden zo zijn dat een leid(st)er niet goed in staat is geweest om tijdig te voldoen aan de huidige bijscholingsverplichting. Of dat de vereniging een leidster bereid heeft gevonden die, nu 6 jaar na haar zwangerschap,  wel weer opnieuw ingezet wil worden.  

Bevoegdheid

In beide gevallen is het diploma (op basis waarvan de licentie is afgegeven) het bewijsstuk van de lesbevoegdheid van de licentiehouder. Deze lesbevoegdheid wordt voor het leven afgegeven en vervalt dus niet wanneer de licentie is verlopen.

Bekwaamheid

De licentie is een tijdelijke erkenning (voor een periode van 4 jaar) van de KNGU voor de bekwaamheid van de licentiehouder. Deze wordt na afloop van de licentietermijn opnieuw afgegeven, wanneer de licentie houder voldoet aan de geldende bijscholingsverplichting (16 licentiepunten binnen een termijn van 4 jaar).

Geldige licentie

Met een geldige licentie kan je dus direct aantonen, dat je hebt voldaan aan de bijscholingsverplichting en dat je als lesgever "up to date" bent.
Vanuit de zorgplicht moet je als trainer/lesgever kunnen aantonen, dat je je regelmatig verder bekwaamd door het volgen van relevante opleidingen en bijscholingen.  

Alleen KNGU-leden kunnen in bezit zijn van een KNGU-licentie. 

Wanneer de licentiehouder geen KNGU-lid meer is (via de vereniging of via individueel lidmaatschap als docent of jurylid) vervalt zijn/haar licentie binnen 30 dagen. Alleen met een geldige licentie kan je gebruik maken van de voordelen van licentiehouders. Dus een licentiehouder krijgt alleen 50% korting op de kostprijs van de opleiding of bijscholing, wanneer de licentie geldig is. Als de licentietermijn is verlopen ontvangt de licentiehouder alleen nog een korting van 25% als KNGU-lid. Tevens kan de licentiehouder gebruik maken van de link naar de Licentie Voordeel Winkel, waar producten met 30-70% korting kunnen worden besteld. 

Digitaal curriculum

De KNGU biedt haar licentiehouders de mogelijkheid hun opleidingsactiviteiten bij te houden in een digitaal curriculum op www.kngucampus.nl. Met een persoonlijk relatienummer en de eigen geboortedatum kunnen licentiehouders hun digitaal curriculum bijhouden en aanvullen met KNGU-bijscholingen en eventuele andere (extern) gevolgde opleidingsactiviteiten. 

Verlengen van een verlopen licentie

Personen waarvan de licentie is verlopen beschikken dus nog wel over een lesbevoegdheid, maar de tijdelijke KNGU-erkenning van hun bekwaamheid is verlopen. Om de licentie weer te kunnen verlengen moet de licentiehouder dus eerst 16 verlengingspunten verzamelen in het eigen curriculum. Deze verlengingspunten  mogen niet langer dan 4 jaar geleden zijn behaald, gerekend van het moment dat de verlenging wordt aangevraagd. Men kan dus geen behaalde licentiepunten doorschuiven naar een volgende termijn. De licentiepunten kunnen behaald worden door het volgen van bijscholingen of opleidingen of het deelnemen aan activiteiten die een extra meerwaarde hebben m.b.t. het begeleiden van deelnemers en het leren van elkaar in de praktijk. 

Als de licentiehouder voldoende licentiepunten heeft behaald, dan verschijnt er een groen plusteken in het eigen digitale licentieoverzicht op www.kngucampus.nl, waarmee de licentiehouder zelf zijn/haar licentie-verlengingsaanvraag kan activeren.

Wanneer de licentiehouder wel voldoende licentie-verlengingspunten heeft en er geen groen plusteken verschijnt, dan moet de licentiehouder contact opnemen met de administrateur van de eigen vereniging om te kijken of hij/zij wel als technisch kaderlid staat geregistreerd. Indien dat wel het geval is, dan kan het beste contact worden opgenomen met servicedesk@kngu.nl

Wanneer de licentie-verlengingsaanvraag administratief is verwerkt in het licentiesysteem, dan kan de licentiehouder weer gebruik maken van de voordelen als licentiehouder. 

Licentieoverzicht / Verlengen / Voordeelwinke

Kngucampus.nl 

Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Hallo, ik kan nergens vinden wat het minimum is van het uurloon van..." Vergoedingen voor vr... 22 dagen
"je kunt in middelstum trampolinespringen" Trampolinespringen onbekend
"Mijn dochter zou zo graag trampoline willen springen. Na 2 jaar tur..." Trampolinespringen onbekend