Deel dit artikel
Deel dit artikel

Aanpak van excessen

Iedere sporter of supporter die al langere tijd meeloopt heeft wel eens met ongewenst gedrag te maken gehad, al was het maar als getuige. Denk aan verbaal en fysiek geweld, discriminatie, bedreiging en seksuele intimidatie. Ze zorgen voor schade bij betrokkenen, het gaat ten koste van het sportplezier en geven de sport een slecht imago.

Hoewel agressie en geweld in vergelijking met andere sectoren nog relatief weinig voorkomt, willen de sportbonden en NOC*NSF excessen in de sport tegengaan. Het is belangrijk dat verenigingsbestuurders, trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters en vrijwilligers weten hoe ze het beste kunnen handelen bij excessen en dat er maatregelen zijn genomen om zo effectief mogelijk te kunnen reageren en straffen. De sportsector gaat daarom de komende jaren werken aan een sportbreed protocol voor de aanpak van excessen. Binnen de sport zal samenhang tussen de strafmaat bij excessen ontstaan en er komt een sportbreed strafsysteem voor excessieve overtredingen van topsporters. Ook zullen de sancties voor excessieve overtredingen aansluiten bij de verwachtingen uit de sport en de maatschappij. Daarnaast wordt er gewerkt aan een sportbreed registratiesysteem voor langdurige en/of permanente uitsluitingen. Ook wordt onderzocht hoe de inzet van politie en justitie bij excessen in de sport verder kan worden uitgebreid.

Effectief tuchtrecht
In het programma ˜Naar een veiliger sportklimaat' ligt de nadruk op preventie, maar als het nodig is kan de sport krachtig optreden tegen excessen. Binnen elke sport wordt via het tuchtrecht opgetreden tegen excessen. Aanscherping van de snelheid, de procedures en de strafmaat van tuchtrecht helpt excessen beter aan te pakken. Alle bij NOC*NSF aangesloten sportbonden gaan werken aan een nog beter functionerend tuchtrechtsysteem. Met duidelijke reglementen en procedures. Het gaat daarbij om algemeen tuchtrecht, doping en seksuele intimidatie.

Meer informatie over het Vertrouwenspunt Sport vindt u hier.

 

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
laatste reacties
"Is er ook een overzicht waar men in het land trampoline springen al..." Trampolinespringen 14 dagen
"Hallo
Ik ben een (mexicaanse) ex-ritmische turnster en ik ben..."
Ritmische Gymnastiek onbekend
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact onbekend