Deel dit artikel
Deel dit artikel

Meldingsproces seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag

Meldingen die bij de KNGU binnenkomen worden zeer vertrouwelijk behandeld. Het is aan de melder* te bepalen wat voor stappen er genomen worden en hoeveel vaart er achter gezet wordt. Het belangrijkste is dat hij of zij zich hier prettig bij voelt. Bij het meldpunt van de KNGU zit een VertrouwensContactPersoon die ervaring heeft met dit soort situaties en een slachtoffer kan begeleiden in de eerste opvang.

*Meldingen kunnen (anoniem) gedaan worden door sporters, ouders, kaderleden, vrijwilligers of bestuursleden van een gymclub.

Het meldingsproces ziet er als volgt uit:

Melding

VertrouwensContactPersoon is eerste aanspreekpunt

De VertrouwensContactPersoon is binnen de KNGU het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Sporters, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen bij de VertrouwensContactPersoon: vanderweg@kngu.nl.

Gesprek

Verhaal doen en vervolgstappen bespreken

Als er een melding bij de VertrouwensContactPersoon van de KNGU  binnenkomt, zal deze de eerste opvang verzorgen. Hier kun je, volledig in vertrouwen, je verhaal doen en worden mogelijke vervolgstappen besproken.

Weging

Acties op initiatief van de melder

Na het gesprek wordt bekeken hoe ernstig de melding is en wat de beste vervolgstappen zijn. Besluitvorming om daadwerkelijk actie te ondernemen ligt bij de melder. Afhankelijk daarvan onderneemt de KNGU acties of neemt contact op met andere instanties.

Acties KNGU

Directe ondersteuning en doorverwijzen slachtoffer

  • De KNGU wijst de melder altijd op de mogelijkheid aangifte te doen bij de tuchtcommissie van het ISR. Aangifte kan gedaan worden door het slachtoffer of een wettelijke vertegenwoordiger. Door een straf van de tuchtcommissie kan een dader onmiddellijk van het sportveld geweerd worden.
  • Afhankelijk van de ernst van de situatie en de behoefte van de melder, schakelt de KNGU VertrouwensContactPersoon de expertise van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in. Daar werken professionals die je verder persoonlijk kunnen begeleiden. Met hen wordt het vervolgtraject bepaald en indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
  • De KNGU ondersteunt en adviseert clubs bij het omgaan met deze situatie. Indien nodig wordt er hulp geboden met het opzetten van preventief beleid bij de club, zoals het instellen van VOG's bij kaderleden en vrijwilligers of een vertrouwenscommissie bij de club.
Plaats reactie
laatste reacties
"Is er ook een overzicht waar men in het land trampoline springen al..." Trampolinespringen 14 dagen
"Hallo
Ik ben een (mexicaanse) ex-ritmische turnster en ik ben..."
Ritmische Gymnastiek onbekend
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact onbekend