Deel dit artikel
Deel dit artikel

Trainingstraject voor bestuurders: 'Besturen met een Visie - de basis

Wilt u uw sportvereniging versterken? Meldt u dan aan voor 'Besturen met een visie - de basis'.

'Besturen met een Visie - de basis' is een traject van drie avonden speciaal ontwikkeld voor de bestuurders van sportverenigingen. Het biedt u als bestuurder inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken en problemen structureel op te lossen. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk geven we u handvatten voor uw eigen vereniging. De inbreng van de begeleider en uitwisseling van  ervaringen tussen bestuurders geven richting aan oplossingen.

De basismodule richt zich op het versterken van de bestuurlijke kracht van sportverenigingen.
De grondgedachte van Besturen met een Visie is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen, ze sterkere verenigingen creëren. En daardoor beter in staat zijn een veiliger sportklimaat in de vereniging te bewerkstelligen.

Het traject 'Besturen met een Visie - de basis' staat stil bij de volgende vragen:

  • Wat is besturen eigenlijk?
  • Wat is het onderscheid tussen besturen, managen, uitvoeren?
  • Hoe ziet een effectieve structuur anno 2012 er binnen de sportvereniging uit?
  • Hoe ontwikkel je een visie, een toekomstplan, beleid?
  • Hoe realiseer je beleid in de praktijk? Hoe zorg je voor beweging, voor energie, maar ook voor uitvoeringsdiscipline binnen de club?
  • Welk vervolgaanbod is er mogelijk binnen het programma Veiliger Sportklimaat?

 De deelnemers krijgen na iedere bijeenkomst huiswerkopdrachten. Hierdoor worden de plannen direct in de praktijk gebracht en begint het bouwen aan de vereniging al bij de eerste bijeenkomst. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en advisering bij knelpunten.

Het traject neemt in totaal ongeveer 3 - 4 maanden in beslag en bestaat uit drie trainingsavonden. Tussen de verschillende avonden heeft u 4 - 6 weken de tijd om de volgende bijeenkomst voor te bereiden aan de hand van de huiswerkopdrachten. De avonden starten steeds om 19.00 uur en duren uiterlijk tot 22.00 uur. Per vereniging bent u welkom met 2 tot 3 bestuurders. De workshop is voor uw vereniging gratis, omdat deze wordt aangeboden door de KNGU in samenwerking met Brug8. In 2017 willen we een aantal workshops gaan plannen. 

Reacties van bestuursleden die de training hebben gevolgd:
“Een bijzonder waardevolle ervaring die ik elke vereniging kan aanraden!”
“De 3 sessies geven een aanzet tot een proces van nadenken, bespreken, doorpakken.”
“ We hebben geleerd kritisch naar onszelf te kijken.”

 Interesse? Neem contact op met Jimmy van Dijk, vandijk@kngu.nl

laatste reacties
"Is er ook een overzicht waar men in het land trampoline springen al..." Trampolinespringen 16 dagen
"Hallo
Ik ben een (mexicaanse) ex-ritmische turnster en ik ben..."
Ritmische Gymnastiek onbekend
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact onbekend