Deel dit artikel
Deel dit artikel

Verzekeringen

Alle leden van de KNGU zijn op collectieve basis (aanvullend) verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en voor ongevallen.

Om u als club beter van dienst te zijn hebben wij besloten de advisering en schadeafhandeling vanuit de KNGU in handen te geven van een nieuwe intermediair. Vanaf heden is Meijers Assurantiën aangetrokken als contactpersoon voor ons verzekeringspakket.

Clubs kunnen in het geval van vragen over de verzekeringen alsmede lopende aansprakelijkheidsschades en nieuwe schademeldingen contact opnemen met:

Meijers Assurantiën
Raymond van Calster
E-mail: R.vanCalster@meijers.nl
 
Telefonisch contact kan rechtstreeks met:
Meijers Assurantiën
Desiree Bernardi
Tel: 020 - 5042745

Reacties (25)
"Een kaderlid heeft tijdens een training haar knie zodanig verdraaid dat een bezoek aan de orthopeed, allerlei onderzoeken en misschien een operatie nodig zijn. Hier maakt zij behalve heel veel ongemak ook veel kosten bij (eigen risico zorgverzekering...)
Ik neem aan dat wij hiervoor als club verzekerd zijn? Met vriendelijke groet, Anja Koopman Wormerveer 2000. clubnummer 1087828."
Anja Koopman onbekend
"In dit geval rijst de vraag of jullie hier als vereniging wel aansprakelijk zijn. De zelfstandige gedraging en handeling van deze persoon kan niet toegerekend worden aan de vereniging tenzij het ongeval wordt veroorzaakt door nalatigheid of zeer ernstige foutieve instructies. In dit soort sportgevallen wordt gesproken over ' risico-aanvaarding' waarmee bedoeld wordt dat je nu eenmaal bij sport bepaalde risico's kan lopen. Een vereniging kan hier ook weinig aan doen laat staan dit voorkomen. Als de vereniging geen onrechtmatige daad heeft gepleegd zijn ze ook niet aansprakelijk te stellen.
Anders kan het zijn indien we te maken hebben met een werknemer. Ook dan kan lang niet altijd het eigen risico op de wergever worden verhaald maar is het afhankeljk van de omstandigheden of dit mogelijk is.

erik "
erik onbekend
"Rijst direct de vraag, wat moeten we als vereniging dan met zo'n dure verzekering?? als deze niets meer dekt dan blijvende invaliditeit en overlijden...?" - onbekend
"Als u vragen heeft over de collectieve verzekeringen van de KNGU kijkt u op de site: www.gymsport.nl, klik rechtsboven op KNGU en klik door op Univé. U kunt ook bellen met de Afdeling Bedrijven (055) 599 55 40 of een mail sturen naar bedrijvenstadenland@unive.nl. De medewerkers zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Met vriendelijke groet, "
Anjo Langenbach onbekend
"De KNGU 'dreigt' dat leden die niet ingeschreven staan in Digimebers, niet verzekerd zijn..
Navraag bij de KNGU en Unive leerde ons dat de verzekering als onderdeel van het KNGU-lidmaatschap een wassen neus is.. Uitkering vindt namelijk alleen plaats bij blijvende invaliditeit of na overlijden.
Bellen met Unive heeft geen zin. Zij bieden de verzekering zoals de KNGU met hen heeft afgesloten.
Mij rijst de vraag als ik bovenstaande lees, in hoeverre een vereniging aansprakelijk kan worden gehouden bij invaliditeit en/of overlijden. Wanneer is een vereniging hiervoor dan wel aansprakelijk, als het in geval van een ernstige blessure tijdens het geven van een les dit niet als zodanig wordt gezien?
Wat mij betreft moet er een andere reden zijn om ALLE leden van een vereniging op te geven aan de KNGU. De KNGU zou wat mij betreft het dreigement/ lokkertje van de verzekering niet meer moeten gebruiken, maar eerlijk moeten zijn over de redenen van het lidmaatschap KNGU!
Aanvullend de vraag: hoe zit het met de verzekering van leden ouder dan 70 jaar? "
Annemieke Graafland onbekend
"en net als bovenstaande zou ik dan ook heel erg graag willen weten waarom zelfs bestuursleden/trainers/juryleden en andere vrijwilligers ook verplicht ingeschreven moeten zijn en bondscontributie moeten betalen vanwege diezelfde "wassen neus" verzekering. Is het niet een verkapte manier om te laten zien dat de KNGU wel heel veel leden heeft terwijl alle sportbonden leeglopen??" - onbekend
"Beste Annemieke,

Uit bovenstaande reactie proef ik dat er behoefte is aan een heldere opsomming van alle voordelen van het KNGU lidmaatschap buiten die van de verzekering. Via onderstaande link kunt u zien welke voordelen het KNGU lidmaatschap de vereniging en de sporter biedt. Hier staat een veel breder scala dan alleen de verzekering. Mochten er nog vragen zijn wil je dan contact opnemen met de servicedesk 055-5058700

http://www.gymsport.nl/clubmanagement/kngulidmaatschap/voordelen-van-het-kngu-lidmaatschap
"
Sylvia Nillesen onbekend
"Annemieke,

Volgens mij haal je twee verzekeringsvormen door elkaar. Volgens mij hebben we als verenigingen een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering.
De aansprakelijkheidsverzekering heb je voor het geval je als vereniging wettelijk aansprakelijk bent, bijv. omdat een trainer/werknemer van de vereniging door een foutieve handeling of aanwijzing letsel veroorzaakt aan een van de leden, of als er door het gebruik van (ondeugdelijk) turnmateriaal letsel veroorzaakt wordt. (de eigen handeling van een lid kan je niet aan iemand anders toerekenen dus is ook niemand aansprakelijk voor als dit lid door eigen toedoen schade oploopt).

Daarnaast is er dan ook nog een ongevallendekking. Deze keert alleen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Er wordt dan niet gekeken wie er aansprakelijk is. Het grote voordeel is dat als zich dit voordoet er geen discussie over de schuldvraag zal ontstaan en er direct dekking is ongeacht wie aansprakelijk is.

Gezien de huidige rechtspraak zal iedere rechter vinden dat een bestuur in het kader van behoorlijk bestuur zich dient in te dekken tegen financiele claims als gevolg van aansprakelijkheid. Dit betekent dat je niet zonder een aansprakelijkheids en ongevallenverzekering kan. Als je dit als vereniging zelf gaat regelen kost dit je premie en extra lasten/uitgaven op je begroting. Bij het lidmaatschap zit dit er al bij in. En deze dekking zal dezelfde zijn als bij elke andere verzekeraar, wellicht door het collectief zelfs nog uitgebreider. Dit zal dus geen zinloze dekking zijn alleen kun je discussieren over wanneer er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid maar dat heeft niets te maken met dat een dergelijk aanbod dat bij je kngu pakket in zit een wassen neus zou zijn of geen meerwaarde zou hebben. de discussie over de inhoud van de verzekering is terug te vinden in de wetboeken wanneer iemand wel of niet aansprakelijk is en wordt niet door de kngu bepaald. "
erik onbekend
"Graag uw antwoord op het volgende:
Tijdens les wordt brilmontuur van leiding (per ongeluk) vernield door lid.
Komt deze schade in aanmerking voor vergoeding?
Ik heb helaas geen polisvoorwaarden.
Leiding en lid staan vermeld in administratie Digimembers."
Auke onbekend
"Beste Auke,

Via www.gymsport.nl: klik rechtsboven op kngu, klik door op Unive stad en land en op wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
Hier kom je op de pagina waar je informatie kunt vinden over de collectieve verzekeringen via de KNGU.
Voor vragen m.b.t. een schade kun je rechtstreeks contact opnemen met Unive stad en Land te Apeldoorn.
Bel Afdeling Bedrijven (055) 599 55 40 of mail naar bedrijvenstadenland@unive.nl.
Zij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

met vriendelijke groet,

Anjo Langenbach
Afdelingssecretaresse Financien & Control en Service desk
(ma/di/do)
"
Anjo onbekend
"Het verwondert mij ten zeerste dat een verzekeraar als Univé met zeer korte antwoorden een aanspraak op verzekering kan pareren.
In 2014 deden wij een aanspraak op de verzekering voor het breken van een arm bij een turnster van 8 jaar. Hier lag de schuld bij het foutieve handelen van een trainer.
Het bemoedigende antwoord van de verzekeraar was : "vraagt u ten eerste bij de verzekeraar van de ouders, deze zullen hiervoor verzekerd zijn".
De ouders waren helaas niet verzekerd door betalingsachterstanden en schuldsanering. Het lid was ook als kind uit sociaal beperkt gezin via "Stichting Meedoen" bij ons aangesloten. Aan het einde van het verhaal hebben wij als vereniging de kosten gedragen daar er een factuur was gedeponeerd bij het gezin en drie ! partijen te weten gemeente, verzekeraar gezin en verzekeraar vereniging de schuldvraag naar het midden schoven.
Nu lopen wij tegen een geval "onstuimig gedrag pupil" aan welke een bril van leidinggevende kost. Het handelen van leidinggevende was zuiver ter bescherming van de pupil, anders had ze lelijk ten val gekomen.
Ook hier wordt de aansprakelijkheid bij de ouders neer gelegd en uiteraard schuiven deze de vraag om vergoeding ver weg van hun bureau.
Uitkomst is dus dat een verzekering een formaliteit is en grote muren kleine deurtjes hebben en je als verzekeraar zinnen als onderstaand kunt plaatsen, want hier kan je alles in kwijt. :
Meegedekt is de aansprakelijkheid voor directe zaakschade aan zaken, die verzekerde in het
kader van de verzekerde hoedanigheid in behandeling, bewaring, bewerking, reparatie en/of
vervoer heeft. "
Ronald onbekend
"Beste Ronald,
graag zou ik m.b.t bovenstaande contact met u opnemen.
Wilt u uw telefoonnummer of mailadres doorgeven t.a.v. mij?
Met vriendelijke groet, Anjo Langenbach tel. 055 505 8712 ( ma/di/do) of langenbach@kngu.nl"
Anjo Langenbach onbekend
"Ik heb binnen mijn vereniging de volgende vraag: wanneer een lid bij ons letsel oploopt tijdens een les trampoline springen waar een assistent bij het toestelstaat zonder dat die op dit moment nog een assistentendiploma heeft maar wel onder toezicht van 2 gediplomeerde ervaren trainers die ook in de zaal aanwezig zijn. Is dit dan gedekt?
"
Erika onbekend
"Beste Erika,
Voor vragen over de collectieve verzekeringen kunt u contact opnemen met Unive Stad en Land in Apeldoorn. Afdeling Bedrijven (055) 599 55 40 of mail naar bedrijvenstadenland@unive.nl. Zij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Informatie over verzekeringen vindt u ook op de site van de KNGU. U kunt dit het snelst vinden door Verzekeringen in te toetsen via de zoekoptie in de menubalk.
Met vriendelijke groet,
Anjo Langenbach
"
Anjo Langenbach onbekend
"Beste,
Een van onze turnsters kwam met haar voet hard tegen het hoofd en oor van de trainer aan. Hierdoor hebben heeft hij ziekenhuiskosten moeten maken.
Hoe kunnen we deze kosten declareren bij KNGU/UNIVE?
mvrgr
william
"
william beukenkamp onbekend
"Beste William,

Neem over deze kosten contact op met Unive Stad en Land in Apeldoorn. Afdeling Bedrijven (055) 599 55 40 of mail naar bedrijvenstadenland@unive.nl. De medewerkers zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Met groet,
Rieky van Sterkenburg"
Rieky van Sterkenburg onbekend
"Beste KNGU,

In een van de gemeentelijke zalen is brand geweest. Gelukkig geen schade aan toestellen. Maar wat als dit wel het geval was geweest? De gemeente beweerd dat alleen de gemeentelijke toestellen binnen hun verzekering vallen, en niet de eigen toestellen van de vereniging. Klopt dit en kan dit? En hoe zouden we onze eigen toestellen kunnen verzekeren, of wordt dit afgeraden?

vriendelijke groeten,
Marinka van Asselt"
Marinka van Asselt onbekend
"Beste Marinka,

vervelend dat er brand is geweest, gelukkig niemand gewond of schade aan jullie toestellen. Wat de aansprakelijkheid betreft dat hangt af van het huurcontract., hierin staat wat er wel of niet gedekt is. Uiteraard willen wij meekijken indien gewenst.

Met vriendelijke groeten,

Jimmy van Dijk
Productmanager Organisatieadvies en Loopbaan"
Jimmy van Dijk onbekend
"LS,

Onlangs heb ik onderstaande vraag bij de accountmanager van de KNGU neergelegd. Vrij snel kreeg ik als antwoord dat de vraag te specifiek was en heeft de accountmanager deze doorgespeeld aan een collega. Na een paar weken kreeg is als antwoord dat ik een en ander maar op deze site moest vragen. Vandaag maar weer een vernieuwde poging om op een simpele vraag een antwoord te krijgen. Lezend in de eerdere commentaren en vragen heb ik alleen vermoeden in welke richting dit antwoord zou kunnen gaan, maar ik houd graag alle opties open en laat me verrassen.
Onderstaand de tekst van de eerdere vraagstelling:

Quote:

Geachte mevrouw Bos, Sylvia,

Bij deze wend ik mij tot u met een vraag over de verzekeringen voor leden en bestuur, aangesloten bij de KNGU.

Ik stel mij eerst even voor:
Peter Kok; voorzitter van NTO Maasland sinds 2014.
Bij ons staat plezier in de sport hoog in het vaandel. Daarmee ook enthousiasme. Wij prijzen ons gelukkig met een aantal zeer enthousiaste leden, assistenten en docenten die ook naast het turnen geregeld activiteiten organiseren die niet direct met turnen en gebruik van toestellen in de turnzaal plaatsvinden. Te denken valt aan o.m. team building, spook- en speurtochten (met een sportieve inslag), spontane krachttrainingen en free running in het veld etc.

In de regelgeving m.b.t het lidmaatschap staat het volgende:

Alle leden bij een KNGU-Gymsportaanbieder zijn, overeenkomstig de polisvoorwaarden, aanvullend verzekerd voor WA en Ongevallen door middel van de collectieve verzekeringen zoals door de KNGU ondergebracht bij Univé. Bovendien kunnen de Gymsportaanbieders via de KNGU tegen een speciaal tarief een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Ook individuele en anonieme leden zijn overeenkomstig de polisvoorwaarden, aanvullend verzekerd voor WA en Ongevallen door middel van de collectieve verzekeringen zoals door de KNGU ondergebracht bij Univé.

Hoewel deze definitie vrij ruim is en doet vermoeden dat de dekking ook vrij ruim is, ken ik de polisvoorwaarden niet en vraag ik mij af of de eerder genoemde activiteiten onder deze dekking vallen. Een onfortuinlijk klein ongelukje heeft ons als bestuur van NTO tot nadenken gezet in deze.

Ik weet niet of ik bij u aan het goede adres bent. Zo niet, dan kunt u deze vraag wellicht doorsturen aan die partij die mij goed kan informeren.

Het antwoord is voor ons van belang omdat we in het kader van veilig sporten voor een aanvullende verzekering moeten zorgen wanneer blijkt dat de genoemde activiteiten niet onder de dekking van de collectieve verzekering bij Univé vallen.

Dank bij voorbaat voor de te nemen moeite."
Peter Kok onbekend
"Beste Peter Kok,

Mijn collega Peter Bus heeft u een e-mail gestuurd over bovenstaande vraag.

Met vriendelijke groet, Romy Noortman"
Romy onbekend
"Indien een turner niet bij de KNGU via het loket is ingeschreven voor een wedstrijd, maar wel door de wedstrijdleiding wordt toegestaan om mee te doen aan die wedstrijd. (wat overigens al vreemd is) is deze turner dan verzekerd indien er een ongeval gebeurt? Kan die wedstrijdleiding hiervoor aansprakelijk gehouden worden?" Han onbekend
"Hallo. Ik lees hier "alle leden" zijn verzekerd, ik heb vernomen dat leden onder de 4 jaar niet Zijn verzekerd, klopt Dit?" Désiree onbekend
"Beste Han, ook als de turner nog niet is ingeschreven is hij / zij gewoon verzekerd.

Met vriendelijke groeten,

Jimmy van Dijk
KNGU"
Jimmy van Dijk onbekend
"Beste Désiree,

ook leden onder de 4 jaar zijn gewoon verzekerd.

Met vriendelijke groeten,

Jimmy van Dijk
KNGU"
Jimmy van Dijk onbekend
"Beste KNGU,
ik heb de tussenpersoon:
Meijers Assurantiën
Raymond van Calster
E-mail: R.vanCalster@meijers.nl

benaderd over de voorwaarden. Ik heb wel voorwaarden ontvangen, maar die lijken mij te horen bij een algemene ongevallenverzekering. Er staat niets in over sporten in verenigingsverband, welke activiteiten gedekt zijn etc. Ik heb gevraagd hoe dat zit en geen antwoord meer ontvangen. Misschien via deze weg wel,

vriendelijke groeten,
Joop "
Joop Baltussen onbekend

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Beste Johan,

wij hebben helaas geen plaatjes waar dit ..."
Sponsoring 4 dagen
"Heb het gelezen maar waar ik naar op zoek ben is 1 of meerdere plaa..." Sponsoring 4 dagen
"Moet je per vereniging een wedstrijdpaspoort aanvragen? Als je bij ..." Wedstrijdpaspoorten 25 dagen