Deel dit artikel
Deel dit artikel

Hoe werf je nieuwe jeugdleden?

Treed als turnclub naar buiten en pluk de vruchten

Ledengroei realiseren zonder enorme financiële investeringen, wie wil dat niet. Wat wel nodig is: enthousiasme, ambitie en goodwill.

Veel turnverenigingen hebben binnen de gemeenschap decennialang een prominente rol gespeeld. Duik eens de gemeentearchieven in of spreek met ouderen uit de omgeving en al snel komen de verhalen los. Waarom dat roemruchte verleden niet laten herleven? Dat is wat Gymnastiek- en Turnvereniging Stedebroec (GTS) ooit deed. Deze vereniging groeide in minder dan een jaar van 270 naar 500 leden.

Doelgroepenbeleid
Om de gewenste ledenaanwas te realiseren, besloot het bestuur te beginnen met een uitbreiding van het aantal lesuren van 25 naar 57. Daarbij richtte GTS zich vooral op kleuters. Daarnaast kwamen voor andere doelgroepen ook nieuwe typen lessen, zoals ouder-kindgym, conditie-uren voor mannen, springgroepen, turnen voor twintigplussers, aerobics en special gym. De laatstgenoemde lesvorm is bedoeld voor kinderen met een kleine motorische achterstand die tijdens de gymles op school niet goed meekomen. Dankzij extra begeleiding kunnen deze kinderen op termijn weer meedoen aan de normale gymlessen.

Promotiecampagne
Om de extra lessen te kunnen verzorgen, werden twee vaste trainers aangetrokken en om deelnemers te werven, startte de vereniging een grootschalige promotiecampagne. Een van de onderdelen daarvan was de organisatie van twee grote sportspektakels voor de jeugd in de plaatselijke sporthal die GTS omtoverde tot één groot speelparadijs. 300 kinderen kwamen eropaf, een groot succes. De sportspektakels bleken een extra stimulans voor kinderen om lid te worden.

Lessen op lagere scholen
Om nieuwe leden te werven, verzorgde de vereniging ook verscheidene promotielessen op lagere scholen. Dat hoeft niet moeilijk te zijn: gewoon aan de directeuren van de scholen vragen of de club een keer een gastles mocht geven, bleek voldoende. Ook dat leverde nieuwe leden op.

Investeren is noodzakelijk
De kosten voor de uitbreiding van het lesaanbod bedroegen circa 10.000 euro. Wanneer je nieuwe uren start, komen de kinderen niet meteen de eerste les allemaal binnen, maar je hebt wel de kosten van zaalhuur en leiding. Om deze kosten te dekken, wendde GTS zich onder meer tot de gemeente. Die gaf een subsidie van 2.500 euro. De rest werd verkregen van sponsors.

Samen sta je sterk
Voor alle werkzaamheden die nodig waren om de groei van de vereniging mogelijk te maken, hebben talloze GTS-vrijwilligers zich mateloos ingezet. Waar andere verenigingen nog wel eens moeite hebben om vrijwilligers te vinden, had GTS daar helemaal geen last van. Mensen wilden graag meewerken aan de groei van de vereniging. Ze werden aangestoken door het enthousiasme en de ambitie van anderen.

Tips voor groei

  • maak er een project van met een duidelijke doelstelling, dat heeft meerdere voordelen:
  • voor sponsors is het vaak laagdrempeliger een project te ondersteunen met een duidelijke doelstelling;
    ook
  • voor vrijwilligers werkt een ‘stip op de horizon’ heel motiverend
  • reken uit welke investering nodig is om alles op poten te zetten. Zo kan je makkelijker fondsen werven;
  • richt je op verschillende doelgroepen met passend sportaanbod.
Tags:    Sportparticipatie
Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Beste Karin,

voor meer informatie over onze freerunkar..."
Freerunkar 17 dagen
"Beste Albert Jan, wat vervelend voor jullie dat jullie evenement ni..." Freerunkar 17 dagen
"Goedendag, We hebben voor 1 juni de On the Movekar 1 gereserveerd v..." Freerunkar 18 dagen